Archiv kategorie 'Ohlášky'

Říj 08 2017

27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Publikoval v Ohlášky

V úterý 10. října v 17:00 hod. začíná u PMS dvouletá příprava na biřmování. Velký refektář, vchod z Františkánské zahrady.

V neděli 15. října se u PMS uskuteční „Podzimní bazar šatstva“ Bližší informace zde.

Br. Filip, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Zář 29 2017

26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Publikoval v Ohlášky

1. 10. Neděle – 26. neděle v mezidobí
2. 10. Pondělí – Památka svatých andělů strážných
4. 10. Středa – Slavnost sv. Františka
7. 10. Sobota – Památka Panny Marie Růžencové
8. 10. Neděle – 27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací
a v neděli v 9.15 hod. Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá.

Mše pro rodiny s dětmi. Příští neděli může být opět mše pro rodiče s dětmi.
Touto nedělí začíná měsíc svatého růžence, kdo se může připojit do modlitby živého růžence, stále má možnost….

Pozvání k Panně Marii Sněžné. V úterý 3. října po večerní mši svaté v 18.00 hodin a po nešporách (v 19. 00 hod.) slavíme tak zvaný Tranzitus. Je to starobylá liturgie k Františkovu přechodu do slávy Boží.
Ve středu, na slavnost svatého Františka, budeme mít u Panny Marie Sněžné v 18.00 hod. slavností mši svatou, které tradičně předsedají bratři dominikáni. Letos mezi nás přijdou obá dominikánští novokněží..

Pouť v Hájku. V sobotu 7.10. bude další hájecká pouť. Mši svatou v 11.00 hodin bude sloužit náš provinciál bratr Jakub.

Františkánské setkání. Příští víkend v Moravské Třebové bude setkání chlapců, kteří se chtějí více setkat se svatým Františkem.

Sbírka. Sbírka z minulé neděle na církevní školství byla 5 200,- Kč. Všem PBZ

Katolický týdeník. V Katolickém týdeníků vás může oslovit celá řada hezkých článků, tak se nebojte si je každou neděli rozebrat a pročíst….

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Zář 10 2017

23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Středa 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Pátek 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
Sobota 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Velké poděkování našemu sboru za doprovázení této mše.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Modlitby matek (večerní skupinka bez dětí).  Ve středu 13.9. ve 20.30 setkání v učebně

Výuka náboženství. První setkání v náboženství s katechetkou Anežkou bude v pátek 15. 9.

Změny ve farnosti. V neděli 24. září zase přivítáme o. Filipa Rathouského, který je ustanoven administrátorem farnosti. Zároveň budeme mít křtiny.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Zář 03 2017

22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pátek 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
Neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou již i ve čtvrtek v 18.00 hod a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Blíží se hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou v 11.15 hod. bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor. Předtím v 10.00 bude na staré poutní cestě žehnání poutní kapličky č. 18. Tato kaple, která byla před časem srovnána se zemí, díky přičinění mnohých obětavých lidí byla znovu postavena a bude slavnostně posvěcena.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Výuka náboženství. Se začátkem nového školního roku je možnost přihlásit děti do náboženství. Rodiče dětí prosím, abyste vše domluvili s naší katechetkou Anežkou Koutníkovou.

Změny ve farnosti. Příští neděli, to je 10. září, při mši svaté přivítáme otce Lukáše Bradnu a později i o. Filipa Rathouského, kteří budou mít naši kbelskou farnost na starosti.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Srp 27 2017

21. neděle v mezidobí – 27. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 28.8. – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Úterý 29.8. – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Neděle 3.9. – 22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Příští neděli v 9.15.

Hlavní hájecká pouť. Též se již blíží hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme příští neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

Výuka náboženství. Se začátkem nového školního roku je možnost přihlásit děti do náboženství. Rodiče dětí prosím, abyste vše domluvili s naší katechetkou Anežkou Koutníkovou.

Změny ve farnosti. Příští neděli naši noví duchovní otcové Filip a Lukáš ještě předávají své farnosti na místech, kde doposud působí a dotahují některé úkoly, ale počítáme s tím, že další neděli, to je 10. září, bychom mohli přivítat otce Lukáše a pak i o. Filipa, který bude administrátorem farnosti i u Panny Marie Sněžné.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 21. neděle v mezidobí – 27. srpna 2017

Srp 20 2017

20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 21.8. Památka sv. Pia X., papeže
Úterý 22.8. Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek 25.8. Památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. řádu
Neděle 27.8. 21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté stále pouze jen v neděli v 9.15

Sliby bratří. V úterý 22.8. při mši svaté v 18.00 budou dva naši novicové skládat své první řeholní sliby. Můžete přijít a prožít velkou duchovní událost.

New Dawn. V tomto týdnu od středy do neděle se uskuteční v Hájku charismatické setkání New Dawn. Přihlášky a všechny potřebné informace jsou na webových stránkách. Je však možné se připojit jen na část, třeba na víkend.

Hlavní hájecká pouť. Též se již blíží hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme v neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Srp 13 2017

19. neděle v mezidobí – 13. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 14.8. Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
Čtvrtek 17.8. Památka svaté Beatrice de Silva, panny
Neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí

Brigáda v Hájku. V sobotu 19. 8. bude v klášteře v Háku brigáda před charismatickým setkáním New Dawn a před hlavní poutí. Budeme hlavně čistit les a louku…..

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Minulou neděli jsem mluvil o „živém růženci“ a dnes bych Vás chtěl pozvat k zapojení se do této modlitby. Zároveň můžeme mít i společný úmysl modlitby. Za mír ve světě, za pronásledované křesťany, za setkání mládeže v Olomouci a nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme v neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19. neděle v mezidobí – 13. srpna 2017

Srp 06 2017

18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 8.8. Svátek sv. Otce Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
Středa 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek 10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek 11.8. Svátek sv. Kláry z Assisi, panny (též Zuzany)
Neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí

Slavnost u dominikánů. V úterý na svátek svatého Dominika se můžete zúčastnit v 18.30 slavnostní mše svaté v kostele sv. Jiljí u bratří dominikánů.

Pouť v Hájku. V sobotu 12. 8. bude v Hájku v 11.00 hod. další poutní mše svatá, k Nanebevzetí Panny Marie.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara, u kterého se již připravuje proces k beatifikaci. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit.

Živý růženec. Předpokládám, že modlitbu růžence se modlí většina z nás. Můžeme se ho modlit samostatně, nebo se ho můžeme modlit společně v rodinách. Je taky starobylou tradicí, že se tuto modlitbu modlí celé skupinky. Živý růženec, tak jak ho známe, se začal vytvářet na počátku 19. století ve Francii z podnětu slečny Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Je to jedinečný pohled na Ježíše v propojení s Marií. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

« Prev - Next »