Archiv kategorie 'Ohlášky'

Čvc 30 2017

17. Neděle v mezidobí – 30. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 31.7. Památka sv. Ignáce z Loyoly
Úterý 1.8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Středa 2.8. Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule
Pátek 4.8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle 6.8. Svátek Proměnění Páně

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

Pouť v Hájku. Ve středu 2.8. na Porciunkuli bude mše svatá v Hájku v 18.00 hod.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. Neděle v mezidobí – 30. července 2017

Čvc 23 2017

16. Neděle v mezidobí – 23. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
Středa 26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek 27.7. Pam. sv Gorazda a druhů
Pátek 21.7. Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, cap.
Sobota 29.7. Památka svaté Marty
Neděle 30.7. – 17. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16. Neděle v mezidobí – 23. července 2017

Čvc 16 2017

15. Neděle v mezidobí – 16. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pátek 21.7. Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, cap.
Sobota 22.7. Svátek sv. Marie Magdaleny
Neděle 23.7. 16. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

Pouť v Hájku. V sobotu 22.7. v 11.00 bude prázdninová mše svatá v Hájku.

Zástup. Příští neděli zde bude zastupovat P. Antonín Klaret Dabrovski, já budu zase zastupovat v Uněticích a v Roztokách.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15. Neděle v mezidobí – 16. července 2017

Čvc 16 2017

14. Neděle v mezidobí – 9. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 10.7. Památka svaté Veroniky Giuliani, panny
Úterý 11.7. Svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy
Sobota 15.7. Svátek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve
Neděle 16.7. 15. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

O. Vianney

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 14. Neděle v mezidobí – 9. července 2017

Čvc 02 2017

13. Neděle v mezidobí – 2. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 3.7. Svátek svatého Tomáše, apoštola
Úterý 4.7. Památka svatého Prokopa, opata
Středa 5.7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – doporučený svátek
Čtvrtek 6.7. Svaté Marie Gorettiové, panny a mučednice
Neděle 9.7. 14. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin budou mše svaté pouze v neděli v 9.15.
Dnes odpoledne v 15.00 budu v kapli na hoře Říp sloužit mši svatou.

„Svatopetrská sbírka na bohoslovce“ Při sbírce z minulé neděle na bohoslovce jste přispěli částkou 5000,- Kč. PBZ.

Autolékarničky. Je možné si zdarma (či za drobný příspěvek na provoz farnosti) vyzvednout povinnou výbavu k autu, která obsahuje autolékarničku,  výstražný trojúhelník, bezpečnostní vestu, sprej…

Velehrad. Ve středu 5.7. se koná tradiční Národní pouť na Velehradě. V předvečer této slavnosti je tam koncert Dobré vůle…. I v přímém přenosu v televizi, zrovna tak i mše svatá v den slavnosti.

Živý růženec. Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Pokud možno 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z dvaceti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence mohou modlit současně dva lidé. K modlitbě růžence se nemusíme scházet, abychom se ho modlili společně, ale každý sám, tak jak mu to přes den vychází.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 13. Neděle v mezidobí – 2. července 2017

Čvn 25 2017

12. Neděle v mezidobí – 25. června 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Středa 28.6. Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek
Neděle 2.7. 13. Neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Ve čtvrtek mše svatá v 18.00 s následnou adorací (Myslím, že by se líbilo těmto apoštolským knížatům, kdyby na mši svatou přišli nositelé jejich jmen).
V neděli v 9.15.

Výstava fotografií. V ambitech našeho kláštera u PMS probíhá výstava fotografií s názvem „Očima františkánů“. Výstava je otevřena do konce června od 10 do 18 hodin.

„Svatopetrská sbírka na bohoslovce“. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Autolékarničky. Je možné si zdarma (či za drobný příspěvek na provoz farnosti) vyzvednout povinnou výbavu k autu, která obsahuje autolékarničku,  výstražný trojúhelník, bezpečnostní vestu, sprej…

Po mši svaté žehnání dopravních prostředků.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 12. Neděle v mezidobí – 25. června 2017

Čvn 18 2017

11. Slavnost Těla a Krve Páně – 18. června 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 19.6. svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Středa 21.6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota 24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
Neděle 25.6. 12. Neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Ve čtvrtek mše svatá v 18.00 s následnou adorací.
V neděli v 9.15. Po mši svaté bude žehnání dopravních prostředků…
Příští neděli zde bude mše svatá též i v 8.00 hodin, polských poutníků.

Hájek. V sobotu 24. 6. bude v Hájku v 11.00 mše svatá, kterou slouží o. Eliáš a po ní bude žehnání všech možných dopravních prostředků.

Výstava fotografií. V ambitech našeho kláštera u PMS probíhá výstava fotografií s názvem Očima františkánů. Výstava je otevřena do konce června od 10 do 18 hodin.

Celostátní setkání mládeže. Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.

„Svatopetrská sbírka na bohoslovce“. V neděli 25. června bude svatopetrská sbírka na bohoslovce.
Slovo pro o. Josefa – spirituála o stavu v semináři.

Generální ministr. V úterý k nám do kláštera u PMS přijede náš generální ministr, i s celým generálním vedením řádu.

Program k procesí Božího Těla. Na dnešní mši svatou nyní naváže procesí k venkovnímu oltáři, který je připravený v zahradě před kostelem. Řazení: Kříž, svíce a kadidlo, rodiče s dětmi s košíčky a květinami, ministranti, kněz s monstrancí a všechen lid. U venkovního oltáře bude krátká pobožnost s požehnáním a pak se ještě vrátíme nazpět do kostela, kde zakončíme naše procesí ještě jedním zastavením na hlavním oltáři. Po této slavnosti bude pohoštění v zahradě z dobrot, které jste přinesli……

Změny v provincii. Dotknou se i naší farnosti, a to od 1. září…

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11. Slavnost Těla a Krve Páně – 18. června 2017

Čvn 11 2017

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 11. ČERVNA 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 13.6. Svátek svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Čtvrtek 15.6. Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
Neděle 18.6. Slavnost Těla a Krve Páně s výročím posvěcení kostela

Pořad bohoslužeb
Ve čtvrtek zde mše svatá nebude, ale máme možnost se připojit ke společnému slavení této slavnostní mše svaté v katedrále, kde je v 17.00 mše svatá a po ní slavnostní procesí po celém hradčanském náměstí.
Příští neděli zde budeme slavit Boží Tělo. Mši svatou v 9.15 bude sloužit P. Josef Žák, spirituál kněžského semináře. Na mši bude navazovat procesí k jednomu oltáři, který bude v zahradě před kostelem.
Zvláště pro maminky. V zákristii máme košíčky na květiny, můžete si je nyní vyzvednout a doma naplnit květinami, nebo až v neděli přede mší. Abychom i tímto starobylým zvykem uctili procesí s Nejsvětější Svátostí Oltářní.
Po této slavnosti budeme pokračovat ještě v pohoštění před kostelem. Můžete přinést vše, čím se budete chtít navzájem pohostit.

Hájek. V úterý 13. června, na svátek svatého Antonína bude v 18.00 poutní mše svatá v Hájku s žehnáním dětí. Mši svatou tam bude sloužit o. Jeroným.

Modlitby otců. V úterý ve 20.00 bude v katechetické učebně setkání modliteb otců.

Noc kostelů. Moc děkuji všem, zvláště kostelnímu sboru, že se s takovým nasazením ujal „Noci kostelů“ a všechny hluboce oslovil.

Ohlášky. V sobotu 1. července ve zdejším kostele svaté Alžběty uzavřou církevní sňatek pan Karel Machotka ze Kbel s Blankou Lesovou, pocházející z Boršic u Buchlovic.

„Svatopetrská sbírka na bohoslovce“.  V neděli 25. června bude svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Žehnání aut. V neděli 25.6. bude zároveň žehnání aut a všech dopravních prostředků.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 11. ČERVNA 2017

« Prev - Next »