Srp 22 2017

Pozvánka od sousedů: Svatobartolomějská pout´ Praha – Kyje 2017

Publikoval v Akce

Sobota 26.08.2017
17.00: příprava na slavnost svatého Bartoloměje, možnost zpovědi a svátosti smíření,
příležitost k soukromé meditaci v kostele
17.30: slavnostní nešpory
18.00: mše svatá: vigilie oslav slavnosti sv. Bartoloměje (v latinském jazyce)
19.15: večerní povídaní na faře s Milenou Černou, předsedkyní Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Neděle 27.08.2017
9.30: společná modlitba církve – ranní chvály
10.00: slavnostní mše svatá, předsedá J. E. Msgr. Karel Herbst, emeritní biskup Pražské arcidiecéze; na konci mše slavnostní Te Deum
11.15: po mši svaté se koná společné radování na farní zahradě u grilu a připravených stolů, včetně hudby a dobré nálady.
Více na http://www.farnostkyje.cz/wp/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka od sousedů: Svatobartolomějská pout´ Praha – Kyje 2017

Srp 20 2017

20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 21.8. Památka sv. Pia X., papeže
Úterý 22.8. Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek 25.8. Památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. řádu
Neděle 27.8. 21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté stále pouze jen v neděli v 9.15

Sliby bratří. V úterý 22.8. při mši svaté v 18.00 budou dva naši novicové skládat své první řeholní sliby. Můžete přijít a prožít velkou duchovní událost.

New Dawn. V tomto týdnu od středy do neděle se uskuteční v Hájku charismatické setkání New Dawn. Přihlášky a všechny potřebné informace jsou na webových stránkách. Je však možné se připojit jen na část, třeba na víkend.

Hlavní hájecká pouť. Též se již blíží hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme v neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Srp 13 2017

Bohuslavice nad Metují prosí o pomoc

Publikoval v Sbírky

Bohuslavice nad Metují na Náchodsku zasáhla o víkendu větrná smršť. Poničeny byly střechy rodinných domů, školy i kostela. Hledají se tesaři a pokrývači, kteří by mohli okamžitě pomoci. Dobrovolníci mohou kontaktovat starostu Bohuslavic, tel. 602 275 860.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohuslavice nad Metují prosí o pomoc

Srp 13 2017

19. neděle v mezidobí – 13. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 14.8. Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
Čtvrtek 17.8. Památka svaté Beatrice de Silva, panny
Neděle 20.8. 20. neděle v mezidobí

Brigáda v Hájku. V sobotu 19. 8. bude v klášteře v Háku brigáda před charismatickým setkáním New Dawn a před hlavní poutí. Budeme hlavně čistit les a louku…..

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Minulou neděli jsem mluvil o „živém růženci“ a dnes bych Vás chtěl pozvat k zapojení se do této modlitby. Zároveň můžeme mít i společný úmysl modlitby. Za mír ve světě, za pronásledované křesťany, za setkání mládeže v Olomouci a nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme v neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19. neděle v mezidobí – 13. srpna 2017

Srp 06 2017

18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 8.8. Svátek sv. Otce Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
Středa 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek 10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek 11.8. Svátek sv. Kláry z Assisi, panny (též Zuzany)
Neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí

Slavnost u dominikánů. V úterý na svátek svatého Dominika se můžete zúčastnit v 18.30 slavnostní mše svaté v kostele sv. Jiljí u bratří dominikánů.

Pouť v Hájku. V sobotu 12. 8. bude v Hájku v 11.00 hod. další poutní mše svatá, k Nanebevzetí Panny Marie.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara, u kterého se již připravuje proces k beatifikaci. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit.

Živý růženec. Předpokládám, že modlitbu růžence se modlí většina z nás. Můžeme se ho modlit samostatně, nebo se ho můžeme modlit společně v rodinách. Je taky starobylou tradicí, že se tuto modlitbu modlí celé skupinky. Živý růženec, tak jak ho známe, se začal vytvářet na počátku 19. století ve Francii z podnětu slečny Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Je to jedinečný pohled na Ježíše v propojení s Marií. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

Čvc 30 2017

17. Neděle v mezidobí – 30. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 31.7. Památka sv. Ignáce z Loyoly
Úterý 1.8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Středa 2.8. Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule
Pátek 4.8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle 6.8. Svátek Proměnění Páně

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

Pouť v Hájku. Ve středu 2.8. na Porciunkuli bude mše svatá v Hájku v 18.00 hod.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. Neděle v mezidobí – 30. července 2017

Čvc 23 2017

16. Neděle v mezidobí – 23. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 25.7. Svátek sv. Jakuba, apoštola
Středa 26.7. Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek 27.7. Pam. sv Gorazda a druhů
Pátek 21.7. Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, cap.
Sobota 29.7. Památka svaté Marty
Neděle 30.7. – 17. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 16. Neděle v mezidobí – 23. července 2017

Čvc 16 2017

15. Neděle v mezidobí – 16. července 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pátek 21.7. Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, cap.
Sobota 22.7. Svátek sv. Marie Magdaleny
Neděle 23.7. 16. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté pouze v neděli v 9.15.

Pouť v Hájku. V sobotu 22.7. v 11.00 bude prázdninová mše svatá v Hájku.

Zástup. Příští neděli zde bude zastupovat P. Antonín Klaret Dabrovski, já budu zase zastupovat v Uněticích a v Roztokách.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15. Neděle v mezidobí – 16. července 2017

« Prev - Next »