Led 03 2021

Ohlášky z neděle 3. ledna 2021 – slavnost Zjevení Páně

Publikoval 13.22 v Ohlášky

Na dnešní neděli byla přeložena slavnost Zjevení Páně. Při mši byla požehnána voda, křída a kadidlo.

Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny”. Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců, chápanými též jako přání a prosba: Kristus ať žehná tomuto příbytku (Christus mansionem benedicat). Požehnané předměty (včetně samolepek, kterými lze nahradit křídový nápis tam, kde křídu použít nelze) si můžete vyzvednout v kostele.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 7. ledna je čtvrtek po Zjevení Páně, mše bude od 18 h. Volných je 23 míst. Přede mší je modlitba růžence, po mši krátká adorace.

V neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně. mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

 

Tříkrálová sbírka:

Na Tříkrálovou sbírku je možné přispívat do kasiček v kostele.

Je také možné přispět online prostřednictvím formuláře na https://www.trikralovasbirka.cz/. Vývojáři ve spěchu dělaného systému naneštěstí nezvládli pojmout kombinaci velkého množství pražský PSČ a organizací. Nikde jinde v republice není zvykem, že pod jedno PSČ spadá několik koledujících organizací. Proto Charita ČR (organizátor TKS) rozhodla, že všechna pražská PSČ povedou pod ADCH Praha, a tudíž žádná pražská organizace (farnost) nebude v systému samostatně dohledatelná. Až bude sbírka ukončena, budou vykoledované pražské peníze rozděleny podle později určeného klíče. Můžete také zadat PSČ 277 11, peníze sice také nebudou připočtěny naší farnosti, ale odejdou přímo na konto Charity Neratovice, která u nás provozuje středisko sociálních a zdravotních služeb.

Předem děkujeme všem dárcům.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. ledna 2021 – slavnost Zjevení Páně

Komentáře jsou momentálně nedostupné.