Bře 30 2020

Souhrnné informace v době koronavirové epidemie

Publikoval

Mše svaté

V našem kostel jsou mše od 18 h a v neděli od 10 h. Nedělní mši (i ze záznamu) lze shlédnout na https://www.facebook.com/kbelskafarnost>. Na mši může být omezený počet 15 osob. Prosíme, nahlašte se předem na tel. 734593378 (stačí SMS) nebo na – potvrdím vám, že je ještě místo. Bez předchozí registrace není vstup do kostela na mši možný. Po mši je kostel přístupný pro soukromou modlitbu a přijímání.

Mši svatou z Čakovic lze sledovat (i ze záznamu) na youtubovém kanálu farnosti Čakovice.

Seznam online bohoslužeb je na https://www.mseonline.cz/.

Manuál ke slavení bohuslužby doma. Rodiny s dětmi se mohou inspirovat
také zde.

Kdybyste měli zájem o obrázky k omalování, napište na .

Další možnosti duchovního života

Text litanií v čase nakažlivých nemocí.

Improvizovaná křížová cesta v lesoparku za tratí. Z důvodu opatrnosti doporučujeme spíše dopoledne.

Nedělní kázání od Salvátora.

Kázání na každý den (fortna vysílá).

Doporučujeme sledovat také stránky farnosti Vinoř a Čakovice.

Pomoc seniorům a osamělým

Nemáte-li nikoho, kdo by vám mohl pomoci např. s nákupem, nebo víte o někom, kdo by pomoc potřeboval a sami mu pomoci nemůžete, kontaktujte Jakuba Koutníka (605 23 22 21) nebo Petra Bartošíka (734 593 378).

Roušky pro seniory a ZTP

Městský úřad informuje, že roušky pro seniory a ZTP je možné si zdarma vyzvednout na kbelské radnici. Zde je také možné odevzdat ušité roušky od dobrovolníků.

Sbírky

Prosím zvažte podporu arcidiecézní charity, aby mohla poskytovat své sociální služby v této nelehké době. Podrobnosti zde.

Charita pak vyhlásila Na vlně pomoci proti bezmoci na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb.