Archiv kategorie 'Ohlášky'

Říj 13 2019

Ohlášky z neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za farnost).

Liturgický kalendář:

V úterý 15.října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve čtvrtek 17.října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

V pátek 18.října svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Neděle 20. října je 29. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 17. řijna mše svatá. Přede mší modlitba růžence a po mši svaté adorace.

V neděli od 9:15, přede mší modlitba růžence. Tato neděle bude dnem modlitby za misie. Sbírka této neděle bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijní děl.

 

Poděkování:

Charita ČR děkuje všem z naší farnosti, kteří podepsali petici za zachování domácí zdravotnické péče, a P. Lukášovi za podporu petice. Výsledkem je, že došlo k veřejnému slyšení před Petičním výborem PS ČR a  premiér Babiš byl následně nucen slíbit navýšení rozpočtu zdravotnictví a explicitně domácí zdravotní péče. V tuto chvíli se však ještě čeká na novou úhradovou vyhlášku, která by měla být připravena do konce října.

Více na https://www.charita.cz/stavkova-pohotovost/premier-prislibil-penize-na-zachranu-domaci-zdravotni-pece/

Na území naší farnosti zajišťuje domácí zdravotní péči (na doporučení lékaře, např. převazy, ošetřování stomií, aplikace injekčně podávaných léčiv, doporovázení umírajících) i sociální péči (např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti) Charita Neratovice: https://neratovice.charita.cz/

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí

Říj 06 2019

Ohlášky z neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za rodiče Jana a Valerii). Přede mší modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 7. října je památka Panny Marie Růžencové.

Neděle 13. října je 28. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 10. října mše svatá nebude.

V neděli (za farnost) od 9:15, přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

Zář 29 2019

Ohlášky z neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za rodinu Zelenkovu a Hantákovu). Přede mší modlitba růžence. Sbírka je určena na církevní školství.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve středu 2. října je památka sv. andělů strážných.

V pátek 4. října je slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
slavnost

Neděle 6. října je 27. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za uzdravení Jaroslava Kopeckého), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii), přede mší modlitba růžence. V tuto neděli proběhne sčítání věřících.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

Zář 22 2019

Ohlášky z neděle 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší modlitba růžence.

Liturgický kalendář:

V pondělí 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa (doporučený svátek).

Neděle 29. září je 26. v mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za farnost), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15, přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

Zář 15 2019

Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za tragicky + Pavla Kovaříka). Přede mší modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

V úterý 17. září je františkánský svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. otci Františkovi.

Ve středu 18. září je památka sv. Josefa z Kupertina, kněze OFM.

V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, evangelisty.

Neděle 22. září je 25. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za rodiče Márii a Štefana), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15 (za farnost), přede mší modlitba růžence.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Zář 07 2019

Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše svatá od 9:15. Přede mší je společná modlitba růžence

 

Liturgický kalendář:

V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V sobotu 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 12. září od 18 h. Přede mší společná modlitba růžence, po mši výstav NSO.

V neděli 15. září od 9.15. Přede mší společná modlitba růžence.

 

Úklid:

V pátek 13. září od 10 h. Dobrovolníci vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Zář 01 2019

Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a společná modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Liturgický kalendář:

V úterý 3. září je svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

V pátek 6. září je první pátek v měsíci.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h, přede mší společná modlitba růžence, po mši adorace NSO.

V neděli od 9.15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 25 2019

Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.

Ve středu 28. srpna je svátek sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 1. září bude 22. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté:

V neděli 1. září od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Smuteční oznámení:

Dne 20. srpna zemřel otec Michal František Pometlo OFM. Otec Michal rád navštěvoval Kbely a mnozí naši farníci se s ním osobně znali – jako s knězem, duchovním rádcem i zpovědníkem.

Rozloučení bude v pondělí 2. září v 11:00 hodin v jeho domovském kostele Panny Marie Sněžné.

Celebrovat bude otec biskup Václav Malý.

 

Pouť v Hájku:

V sobotu 7. září bude hlavní pouť v Hájku, mši svatou celebruje P. Vojtěch Kodet, součástí bude pěší pouť, průvod se sochou Panny Marie poutní cestou, divadlo Víti Marčíka a slavnostní požehnání. Občerstvení zajištěno.

 

Připomínka společných akcí farnosti:

Fotograf Tomáš Miřátský nám poslal odkaz na fotografie ze společných akcí farnosti (pouť do Staré Boleslavi, noc kostelů, pouť do Hájku): https://www.zonerama.com/FarnostKbely/740667

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Next »