Archiv kategorie 'Ohlášky'

Dub 07 2024

Ohlášky z neděle 7. dubna – 2. neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Mše svatá je od 9:15. Přede mší modlitba korunky k Božímu milosrdenství.

Pondělí 8. dubna je slavnost Zvěstování Páně.

Ve čtvrtek 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka. Mše bude od 18 h. Po mši výstav NSO. Přede mší možnost modlitby růžence.

Neděle 14. dubna je 3. neděle velikonoční. Mše svatá je od 9:15. Přede mší modlitba růžence. Sbírka bude určena na fond sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 7. dubna – 2. neděle velikonoční

Dub 03 2024

Poutní sezóna v Hájku se blíží

Publikoval v Ohlášky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poutní sezóna v Hájku se blíží

Dub 01 2024

Ohlášky z neděle 31. března – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikoval v Ohlášky

Neděle 31. března je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá je od 10 h (s žehnáním pokrmů).

Pondělí 1. dubna je pondělí v oktávu velikonočním. Mše svatá je od 10 h.

Čtvrtek 4. dubna je čtvrtek v oktávu velikonočním a mše bude od 18 h. Po mši výstav NSO. Přede mší možnost modlitby korunky k Božímu milosrdenství.

Pátek 5. dubna je první pátek v měsíci.

Neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší modlitba korunky k Božímu milosrdenství.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 31. března – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bře 23 2024

Ohlášky z neděle 24. března – Květná neděle

Publikoval v Ohlášky

Neděle 24. března je Květná neděle. Mše svatá bude od 9:15 h. Mše začíná na zahradě průvodem s ratolestmi. Přede mší je možnost svátosti smíření. Po mši farní kavárna.

Od 14.30 bude duchovní obnova farnosti (s možností svátosti smíření).

Čtvrtek 28. března je Zelený čtvrtek, mše svatá bude od 18 h.

Dospělí muži k obřadu mytí nohou nechť se prosím hlásí v sakristii.

Pátek 29. března je Velký pátek, od 17.30 bude křížová cesta a od 18 h obřady památky Umučení Páně. Velký pátek je den přísného postu.

Sobota 30. března je Bílá sobota. Neslaví se žádné mše, až ve 20 h vigílie Zmrtvýchvstání Páně.

Zájemci o čtení během vigílie nechť se zapisují v sakristii.

Neděle 31. března je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá bude od 10 h (s žehnáním pokrmů).

Pondělí 1. dubna je pondělí v oktávu velikonočním. Mše svatá bude od 10 h.

Čtvrtek 4. dubna je čtvrtek v oktávu velikonočním a mše bude od 18 h. Po mši výstav NSO. Přede mší možnost modlitby korunky k Božímu milosrdenství.

Pátek 5. dubna je první pátek v měsíci.

Neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší modlitba korunky k Božímu milosrdenství.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. března – Květná neděle

Bře 21 2024

Mary’s Meals (9.4.2024)

Publikoval v Ohlášky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mary’s Meals (9.4.2024)

Bře 16 2024

Ohlášky z neděle 17. března – pátá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Neděle 17. března je 5. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Po mši se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci se musí přihlásit v sakristii (alespoň dodatečně). Zapsat je možné také nemocné, kteří se nemohou mše osobně zúčastnit a potřebují, aby je kněz s toto svátostí navštívil doma nebo v nemocnici.

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti, tj. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá).

V úterý 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Ve čtvrtek 21. března je čtvrtek 5. postního týdne. Mše svatá bude od 18 h, přede mší možnost svátosti smíření a modlitba křížové cesty, po mši eucharistický výstav.

V pátek 22. března od 16.30 h bude v kostele křížová cesta dětí.

Neděle 24. března je Květná neděle. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší nebude křížová cesta, protože mše začíná na zahradě průvodem s ratolestmi. Možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

V neděli 24. března od 14.30 bude duchovní obnova farnosti (s možností svátosti smíření).

28. března je Zelený čtvrtek, mše svatá bude od 18 h. Dospělí muži k obřadu mytí nohou nechť se prosím hlásí v sakristii.

29. března je Velký pátek, od 17.30 bude křížová cesta a od 18 h obřady památky Umučení Páně.

30. března je Bílá sobota. Neslaví se žádné mše, až ve 20 h vigílie Zmrtvýchvstání Páně. Zájemci o čtení během vigílie nechť se zapisují v sakristii.

31. března je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá bude od 10 h (s žehnáním pokrmů).

1. dubna je pondělí v oktávu velikonočním. Mše svatá bude od 10 h.

4. dubna je čtvrtek v oktávu velikonočním a mše bude od 18 h.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 17. března – pátá neděle postní

Bře 09 2024

Ohlášky z neděle 10. března – 4. neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Neděle 10. března je 4. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.

Ve čtvrtek 14. března je čtvrtek 4. postního týdne. Mše svatá bude od 18 h, přede mší možnost svátosti smíření a modlitba křížové cesty, po mši eucharistický výstav.

Neděle 17. března je 5. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Zájemci o udělení svátosti nemocných se mohou hlásit v sakristii. Svátost se bude udělovat 17. března po mši. Zapsat je možné také nemocné, kteří se nemohou mše osobně zúčastnit a potřebují, aby je kněz s toto svátostí navštívil doma nebo v nemocnici.

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti, tj. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. března – 4. neděle postní

Bře 02 2024

Ohlášky z neděle 3. března – třetí neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Neděle 3. března je 3. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Po mši bude schůzka farní rady. Schůzka je otevřená pro všechny farníky, kteří by se chtěli dozvědět o pastoračních akcích, které se chystají, a o nutných opravách a stavebních úpravách.

Ve čtvrtek 7. března je čtvrtek třetího postního týdne. Mše svatá bude od 18 h, přede mší možnost svátosti smíření a modlitba křížové cesty, po mši eucharistický výstav.

Pátek 1. března je první pátek v měsíci.

Neděle 10. března je 4. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. března – třetí neděle postní

Next »