Archiv kategorie 'Ohlášky'

Bře 22 2020

Duchovní služba ve Vinoři a Čakovicích

Publikoval v Ohlášky

V omezené míře lze (alespoň zatím) ke svátosti smíření a svástosti Eucharastie přistoupit ve Vinoři a Čakovicích.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní služba ve Vinoři a Čakovicích

Bře 15 2020

On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Publikoval v Ohlášky

Bratr Josef nám poslal odkaz na facebookový profil farnosti Panny Marie Sněžné, kde jsou i on-line přenosy mší: https://www.facebook.com/101987708103457/posts/103656357936592/?sfnsn=mo

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Bře 08 2020

Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší je modlitba křížové cesty (vede br. Josef), možnost svátosti smíření. Mše je obětována za zemřelé rodiče Marii a Milana. Při mši budou první skrutinia za katechumeny a představí se děti, které se připravují na první svaté přijímání. Po mši bude schůze pastorační rady.

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 12. března bude mše od 18 hodin. Přede mší modlitba růžence. Po mši bude výstav NSO.

V neděli bude mše od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii; mši bude sloužit P. Vianney). Přede mší bude modlitba křížové cesty.

 

Výroční den zvolení papeže Františka

V pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbě.

 

 

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění Covid-19

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
·      Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
·      Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
·      Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

V Hejnicích 6. března 2020

Čeští a moravští biskupové

 

Aktuální prohlášení České biskupské konference z 10. 3. je na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Bře 01 2020

Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší (od 8:35) bude křížová cesta. Možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Mše svatá bude obětována za manžela, děti a jejich rodiny. Při mši bude dva katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu (Mirka, |Roman).

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 5. března bude od 18 h bohoslužba slova se svatým přijímáním (nebude mše svatá). Po bohoslužbě slova bude výstav nejsvětější svátosti oltářní.

V neděli 8. března je druhá neděle v mezidobí a mše svatá bude od 9:15 (za zemřelé rodiče Marii a Milana). Přede mší bude modlitba křížové cesty. Možnost svátosti smíření.

Při mši budou představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání.

Po mši bude schůze pastorační rady farnosti.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

Úno 23 2020

Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest.

Sbírka: haléř sv. Petra

Liturgický kalendář:

Dne 26. února je Popeleční středa, začíná postní doba. Je to den přísného postu.

Neděle 1. března je první postní.

Mše svaté v týdnu:

Ve středu 26. února od 18 h (s udělováním popelce).

Ve čtvrtek 27. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 1. března od 9.15 (za rodinu). Přede mší je křížová cesta, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Úno 15 2020

Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Liturgický kalendář:

V sobotu 22. února je svátek stolce sv. Petra.

Neděle 23. února je 7. neděle v mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 20. února od 18 h (za farnost). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 23. února od 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši budou křtiny.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Úno 09 2020

Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny a řeholnice.

V úterý 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské.

V sobotu 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

Neděle 16. února je 6. neděle v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 13. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 9. února od 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Úklid:

Ve středu 12. února od 8 hodin.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

Úno 01 2020

Ohlášky z neděle 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu

Publikoval v Ohlášky

Dnes je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše je od 9.15 (za + Filipa Havlíčka), začíná průvodem a žehnáním svíček. Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Po mši se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den se uděluje svatoblažejské požehnání chránící před nemocemi krku a od všelikého jiného zla. U nás se bude udělovat už v neděli po mši.

Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho. Petra Křtitele a druhů, mučedníků.

V pátek 7. února je františkánská památka sv. Kolety z Corbie, panny. Též je první pátek v měsíci.

Neděle 9. února bude pátá v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 6. února od 18 h (za Jiřího Vobořila a celou rodinu). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 9. února od 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu

Next »