Kvě 18 2013

Kostel

Publikoval

Adresa kostela: Železnobrodská, Praha 19, Kbely, (mapa).

Z historie farnosti a kostela:

Dary na kostel

Dary na opravu a provoz kostela lze předat osobně panu faráři nebo poslat na účet 19-5489780227/0100, variabilní symbol 999. V případě Vašeho zájmu Vám vystavíme potvrzení, které lze podle zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů  využít k ročnímu da­ňo­vé­mu zvýhodnění a to následovně:

  • zaměstnancům se za uplynulý rok část daru vrátí snížením
    daně, pokud si o ně zažádají do poloviny února ve své
    mzdové účtárně;
  • podnikatelé si mohou o darovanou částku snížit základ
    daně v přiznání k dani z příjmů.

Potřebujete-li potvrzení o daru u příspěvků zasílaných z Vašeho účtu, nebo u příspěvků zasílaných složenkou, sdělte panu faráři, prosíme, své jméno, adresu, datum, způsob zaslání a výši Vašeho příspěvku.

kostel-interier