Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

Úmysly na měsíc srpen 2018:

“Modlitba nikdy není zbytečná: vždycky, dříve nebo později, přinese své ovoce.” (papež František)

  • Děkujme Otci  za Marii, naši Matku a Královnu, a prosme, abychom nesli světu Krista jako ona.
  • Prosme, aby ve světě převládly plány rozvoje, výživy a solidarity, a nikoli nenávisti, zbrojení a války.
  • Prosme o ochranu rodin jako největšího bohatství lidstva.
  • Prosme za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje a který musíme chránit.

 

Rozpis na měsíc srpen 2018

Olga Riedlová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Libuše Kozáková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Emil Žofák Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Renáta Křížová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Michal Čančara Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Anna Matušíková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Petr Janeček Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Mária Trumpešová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Václav Dvořáček Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Markéta Krejčí Ježíš, který ustanovil eucharistii
Marie Jelínková Ježíš, který se pro nás krví potil
Marie Belejová Ježíš, který byl pro nás bičován
Marie Urbanová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Mária Dobřemyslová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
 P. Vianney Dohnal Ježíš, který byl pro nás ukřižován
 Jana Murdychová,

Táňa Leskovyč

Ježíš, který z mrtvých vstal
Josef Kafoněk,

Petr Bartošík

Ježíš, který na nebe vstoupil
Ladislava Fiřtíková,

Lucie Nováková

Ježíš, který Ducha svatého seslal
Hana Pištorová,

Danka Matlovičová

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Marie Dobřemyslová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval