Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc únor 2020

„»Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám«, toutéž mírou. Je-li to křesťanská míra, která se drží Ježíšovy cesty, budu stejnou mírou souzen já. S velkým slitováním, soucitem a milosrdenstvím. Avšak je-li to míra světská, která křesťanskou víru jenom využívá – chodím na mši, ale žiju světsky – bude mi naměřeno touto mírou. Prosme Pána o milost žít křesťansky a hlavně nemít strach z kříže a pokoření, protože to je cesta, kterou zvolil k naší spáse a která je zárukou křesťanské míry, totiž schopnost nést kříž, schopnost snášet pokoření.“

(papež František)

 

 

Všeobecný úmysl: naslouchat volání uprchlíků

 Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.

 

 Národní úmysl: za lékaře a zdravotníky

 Modleme se, ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

 

Farní úmysly:

Modleme se za nemocné a trpící příbuzné, farníky, přátele, sousedy a spolupracovníky a za všechny, kteří nás žádali o modlitbu nebo naši modlitbu potřebují.

 

Modleme se za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání

 

Rozpis na měsíc únor 2020

 Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Renáta Křížová,Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Michal Čančara,Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

 Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová (PMS)

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

(+ vyznání víry)

Václav Dvořáček

 

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Markéta Krejčí Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

 Marie Jelínková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Marie Belejová Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Marie Urbanová Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

 Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

 Jana Murdychová,Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Petr Bartošík, Anna Šváchová (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Ladislava Fiřtíková,Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Hana Pištorová, Daniela Feltová  (Čakovice) Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
 Olga Riedlová, Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Libuše Kozáková,Josef Kafoněk Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)