Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1. 5. 2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na duben 2024

Neslýchaná je moc modlitby. Někdy si myslím, že moje modlitba je nevyslyšena, a místo toho je podstatné vytrvat, mít stálost, nezapomenout ti říct: Ježíši, pamatuj na mě. Pamatuj na mě a moje zlo už nebude koncem, ale novým začátkem. Pamatuj na mě: vrať mě do svého srdce, i když zabloudím, když se ztratím ve víru života. Pamatuj na mě, Ježíši, protože být tebou vzpomínán – ukazuje to dobrý lotr – znamená vstoupit do ráje. Především mi připomeň, Ježíši, že moje modlitba může změnit dějiny.

(12. zastavení křížové cesty, kterou vedl papež František na Velký pátek 2024)

Úmysl papeže: za docenění role ženy

Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl: za nově pokřtěné

Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

 

Farní úmysly:

Modleme se za lidi, kteří hledají víru.

Modleme se za ty, kteří se připravují ke svátosti biřmování, ať je vede Duch svatý.

Modleme se za děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání

Modleme se za kněze, kteří působili a působí na území našich farností.

Modleme se za obyvatele naší čtvrti, zvláště za nově přistěhovalé.

 

Zuzana Šmídová, Vlaďka Vogelová (Čakovice) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala (+ vyznání víry)
Mária Dobřemyslová, Táňa Leskovyč (PMS), Marta Pilníková (Čakovice) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
P. Vianney Dohnal (PMS), Jiří  Jozefík Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila (+Pod ochranu tvou)
Roman Kantor, Lucie Kantorová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala (+ Svatý Michaeli archanděli)
Pavla Vítková (Vokovice), Monika Semecká (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla (+ Zdrávas královno)
Ladislava Fiřtíková, Vladimír Matěna, Michaela Vintišková (Čakovice) Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Hana Pištorová, Jana Chlebovská (Vokovice), Helena Stránská (Čakovice) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc (+Otče náš a první tři zdrávasy)
Marie Dobřemyslová, Barbora Deutschová (Čakovice) Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání (+ Pod ochranu tvou)
Libuše Kozáková, Markéta Žerdíková (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu (+Svatý Michaeli archanděli)
Josef Kafoněk, Petr Bartošík Ježíš, který ustanovil eucharistii (+ Zdrávas královno)
Emil Žofák Ježíš, který se pro nás krví potil (+ vyznání víry)
Renáta Křížová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás bičován (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Michal Čančara Ježíš, který byl pro nás trním korunován (+ Pod ochranu tvou)
Margita Roučková, Anna Matušíková, Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl (+Svatý Michaeli archanděli)
Petr Janeček, Lucie Nováková Ježíš, který byl pro nás ukřižován (+ Zdrávas královno)
Mária Trumpešová, Danka Matlovičová (PMS), Kamila Babková (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal (+ vyznání víry)
Václav Dvořáček, Lucie Černá (Čakovice) Ježíš, který na nebe vstoupil (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Mirka Švábová Ježíš, který Ducha svatého seslal (+Pod ochranu tvou)
Marie Jelínková, J. Dušková (Čakovice) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal (+Svatý Michaeli archanděli)
Marie Belejová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval (+ Zdrávas královno)