Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Aktuálně:

Křížová cesta podle Kateřiny Emmerichové (pátek po čtvrté neděli postní)

Křížová cesta Smrti, budu tvou smrtí (pátek po třetí neděli postní)

(Křížová cesta s omalovánkami pro děti: https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba/krizova-cesta-1/krizova-cesta-s-omalovankami)

 

Křížová cesta za nemocné (pátek po druhé neděli postní)

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc březen 2020

 

(Obrázek z Twitteru @CzPontifex)

Evangelizační úmysl: za křesťany v Číně

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

 

Národní úmysl: za farní společenství

Modleme se na přímluvu sv. Vojtěcha, ať jsou naše farní společenství dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

 

Farní úmysly:

Modleme se za rodiny naší farnosti.

Modleme se za katechumeny, kteří se v naší farnosti připravují na křest.

Modleme se za nás za všechny, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.

Modleme se za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

 

 

Rozpis na měsíc únor 2020

 Libuše Kozáková,Josef Kafoněk Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Renáta Křížová,Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

 Michal Čančara,Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 

Petr Janeček,

Lucie Nováková

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

(+ vyznání víry)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová (PMS)

 

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Václav Dvořáček Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

 Markéta Krejčí Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Marie Jelínková Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Marie Belejová Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

 Marie Urbanová Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Jana Murdychová,Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Petr Bartošík, Anna Šváchová (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Ladislava Fiřtíková,Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Hana Pištorová, Daniela Feltová  (Čakovice) Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Olga Riedlová, Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)