Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc prosinec 2020

 

Jsme-li očekáváni v nebi, proč žít pro pozemské požadavky? Proč se trmácet pro trochu peněz, pověsti, úspěchu a všeho toho, co pomíjí? Proč ztrácet čas stížnostmi na noc, když nás očekává denní světlo? Všechno pomíjí. Bděte, praví Pán. (z promluvy papeže Františka)

 

 

Aktuální úmysl

Modleme se za spasitelnou Boží milost a za zachování a upevnění v ní až do smrti; a je-li to Boží vůle, pak i za ukončení epidemie covidu-19 a záchranu životů a zdraví během ní.

 

Život modlitby

Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

 

Národní úmysly

Modleme se za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

 

Farní úmysly

  1. Modleme se, abychom si nenechali „ukrást“ adventní dobu rozjímání a pokání v této náročné době.
  2. Modleme se, abychom jako Maria, když spěchala za sv. Alžbětou, dokázali i my všímat si potřebných.
  3. Modleme se za děti a mladé lidi, zvláště z naší farnosti, aby získali osobní zkušenost s Ježíšem a rozhodli se pro něj.

 

 

 

Marie Urbanová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Petr Bartošík Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 

Ladislava Fiřtíková, Eva Jelínková (Čakovice)

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Hana Pištorová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

 Olga Riedlová, Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Libuše Kozáková, Josef Kafoněk Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

  Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

  Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová (PMS)

Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Václav Dvořáček Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Markéta Krejčí Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Marie Jelínková Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Marie Belejová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)