Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

 

Úmysly modlitby živého růžence na červenec 2021

 

„Naše modlitby se naplňují a doplňují, když se přimlouváme za druhé a staráme se o jejich starosti a potřeby. Modlitba nás od nikoho neodděluje ani neizoluje, protože je to láska pro všechny.“ (papež František)

 

Všeobecný úmysl: za přátelství ve společnosti

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

(Video, ve španělštině s anglickými titulky, kterým papež František vybízí k modlitbě na tento úmysl, najdete na https://youtu.be/gyK_oU0xy9M)

 

Národní úmysl: za mládež

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě.

 

Farní úmysly:

  • modleme se za kněze, kteří sloužili a slouží v naší farnosti,
  • prosme za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání,
  • modleme se za členy naší skupiny živého růžence a za jejich rodiny, příbuzné a přátele.

 

 

 

 

 

 

Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Mária Trumpešová, Danka Matlovičová (PMS) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Václav Dvořáček Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Markéta Krejčí Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 

Marie Jelínková

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
Marie Belejová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Marie Urbanová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

Mária Dobřemyslová, Táňa Leskovyč (PMS) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

P. Vianney Dohnal (PMS)

Jiří  Jozefík

Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Petr Bartošík Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Ladislava Fiřtíková, Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Hana Pištorová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

 Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Libuše Kozáková, Josef Kafoněk

 

Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)