Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc srpen 2019

Zvu vás k modlitbě spolu se mnou, ke sjednocení se s Ježíšovým Srdcem, společně k misii soucitu pro svět.

(Papež František)

Modleme se:

  • aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více školami skutečného lidského zrání;
  • ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách;
  • aby Pán vysvobodil oběti obchodování s lidmi a pomohl nám aktivně reagovat na volání o pomoc mnoha našich bratří a sester, kteří jsou zbaveni své důstojnosti a svobody;
  • za nemocné, kteří jsou opuštěni a odepsáni, aby zemřeli;
  • za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

Rozpis na měsíc srpen 2019

Václav Dvořáček Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Markéta Krejčí

 

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Marie Jelínková

 

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Belejová

 

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Marie Urbanová

 

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 Mária Dobřemyslová,

Táňa Leskovyč

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

(+ vyznání víry)

 P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Jana Murdychová,

Jan Fučík (Čakovice)

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

Petr Bartošík,

Anna Šváchová (Čakovice)

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Ladislava Fiřtíková,

Eva Jelínková (Čakovice)

Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Hana Pištorová,

Daniela Feltová  (Čakovice)

Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Olga Riedlová,

Lucie Černá  (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Libuše Kozáková,

Josef Kafoněk

Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Emil Žofák,

Jaroslava Dušková   (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Renáta Křížová,

Ivana Přívratská (Čakovice)

Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Michal Čančara,

Vlaďka Vogelová  (Čakovice)

Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Anna Matušíková,

Marta Pilniková  (Čakovice)

Ježíš, který Ducha svatého seslal

(+ Pod ochranu tvou)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)