Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc květen 2020

 

Naše svědectví otevírá lidem dveře a naše modlitba otevírá jejich srdce Otci, aby je přitáhnul. Svědectví a modlitba. (papež František)

 

 Evangelizační úmysl:

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

 

Národní úmysl:

Modleme se za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

 

Farní úmysly:

Modleme se za vytrvalost a opravdovost naší víry.

Modleme se celé Boží stvoření, zvláště za naši sestru vodu a za životodárný déšť.

Modleme se za děti, které se připravují na první svaté přijímání, a za jejich rodiny.

Modleme se za nemocné, opuštěné a staré lidi.

 

 

 

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Olga Riedlová, Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Libuše Kozáková, Josef Kafoněk Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

 Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice)

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
 Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová (PMS)

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Václav Dvořáček Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Markéta Krejčí Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Marie Jelínková Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Marie Belejová Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Urbanová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Petr Bartošík, Anna Šváchová (Čakovice) Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
Ladislava Fiřtíková,Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Hana Pištorová, Daniela Feltová  (Čakovice) Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)