Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1. 5. 2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na květen 2022

„Když přinášíme pokoj někomu, kdo tělesně nebo duchovně trpí, když strávíme nějaký čas nasloucháním, přítomností nebo útěchou, setkáváme se s Ježíšem, který nám opakuje očima všech, které tíží životní zkoušky: Pokoj vám!“ (papež František)

 

Úmysl papeže: Za víru mladých

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech

Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

Farní úmysly:

Modleme se za mír na Ukrajině a ve světě a za ukrajinské uprchlíky.

Modleme se za nově pokřtěné z naší farnosti.

Modleme se za ty, kdo se u nás připravují biřmování a první svaté přijímání.

Modleme se za bohoslovce.

Jana Murdychová,

Jan Fučík (Čakovice)

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala(+ vyznání víry)
Petr Bartošík Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Ladislava Fiřtíková,Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila(+ Pod ochranu tvou)
Hana Pištorová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala(+ Svatý Michaeli archanděli)
Marie Dobřemyslová,Kamila Babková (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla (+ Zdrávas královno)
Libuše Kozáková,Lucie Černá Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně(+ vyznání víry)
Josef Kafoněk Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc(+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Emil Žofák,

Jaroslava Dušková   (Čakovice)

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení(+ Pod ochranu tvou)
Renáta Křížová,Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu(+ Svatý Michaeli archanděli)
Michal Čančara,Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který ustanovil eucharistii(+ Zdrávas královno)
Anna Matušíková,

Marta Pilniková  (Čakovice)

Ježíš, který se pro nás krví potil (+ vyznání víry)
Petr Janeček,Lucie Nováková Ježíš, který byl pro nás bičován (+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Mária Trumpešová,Danka Matlovičová (PMS) Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Václav Dvořáček Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl(+ Svatý Michaeli archanděli)
Markéta Krejčí Ježíš, který byl pro nás ukřižován(+ Zdrávas královno)
Marie Jelínková Ježíš, který z mrtvých vstal(+ vyznání víry)
Marie Belejová Ježíš, který na nebe vstoupil(+ Otče náš a první tři zdrávasy)
Marie Urbanová Ježíš, který Ducha svatého seslal(+ Pod ochranu tvou)
Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč (PMS) Ježíš, který tě Panno do nebe vzal(+ Svatý Michaeli archanděli)
P. Vianney Dohnal (PMS),

Jiří  Jozefík

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)