Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

 

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován. U nás vycházíme z Apoštolátu modlitby papeže Františka a k jeho úmyslům přidáváme vlastní farní úmysly.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc srpen 2020

Chci po vás jen to, abyste se řídili tlukotem svého srdce, nic jiného, a dobře se dívali kolem sebe. Ostatní přijde samo. (papež František)

 

Evangelizační úmysl

Modleme se za moře a za všechny, kteří pracují a žijí u moře a na moři: za námořníky, rybáře a jejich rodiny.

 

Národní úmysl

Modleme se za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek čisté a užitečné vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

 

Farní úmysly:

Modleme se za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

Modleme se za rodiny.

Modleme se za lékaře a zdravotníky a za ochranu života od početí do smrti.

Modleme se za seniory, za nemocné a za lidi trpící samotou, zoufalstvím a nezájmem druhých.

Modleme se za zemřelé, zvláště za oběti nehod a neštěstí, a za duše v očistci.

Modleme se za pastorační aktivity naší farnosti a za realizaci Domu modlitby v Letňanech.

Modleme se za pronásledované křesťany v komunistické Číně.

 

 

 

Petr Bartošík, Anna Šváchová (Čakovice) Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Ladislava Fiřtíková, Eva Jelínková (Čakovice) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Hana Pištorová, Daniela Feltová  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Olga Riedlová, Lucie Černá  (Čakovice) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

Libuše Kozáková, Josef Kafoněk

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně (+ vyznání víry)
 Emil Žofák, Jaroslava Dušková   (Čakovice) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Renáta Křížová, Ivana Přívratská (Čakovice) Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

 Michal Čančara, Vlaďka Vogelová  (Čakovice) Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Anna Matušíková, Marta Pilniková  (Čakovice) Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

Petr Janeček,

Lucie Nováková

Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová (PMS)

Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

 Václav Dvořáček Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Markéta Krejčí Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Marie Jelínková Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Marie Belejová Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Marie Urbanová Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Mária Dobřemyslová,Táňa Leskovyč Ježíš, který Ducha svatého seslal (+ Pod ochranu tvou)
P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Jana Murdychová, Jan Fučík (Čakovice) Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)