Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly na měsíc listopad 2018:

“Modlení není používání kouzelného proutku. Modlitba vyžaduje nasazení, vytrvalost a předsevzetí.” (papež František)

  • Prosme a usilujme o to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
  • Prosme, aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti.
  • Modleme se za zemřelé kněze, kteří působili na území naší farnosti.
  • Modleme se za zemřelé farníky, za naše zemřelé rodinné příslušníky, přátele a za nás živé, aby náš život byl “vstupenkou” do nebe.
  • Modleme se za povolání k manželství a za rodiny naší farnosti.
  • Modleme se za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.

 

Rozpis na měsíc listopad 2018

Ladislava Fiřtíková,

Lucie Nováková

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Hana Pištorová,

Danka Matlovičová

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Marie Dobřemyslová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Olga Riedlová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Libuše Kozáková Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Emil Žofák Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Renáta Křížová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Michal Čančara Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Anna Matušíková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Petr Janeček Ježíš, který ustanovil eucharistii
Mária Trumpešová Ježíš, který se pro nás krví potil
Václav Dvořáček Ježíš, který byl pro nás bičován
Markéta Krejčí Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Marie Jelínková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Marie Belejová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
  Marie Urbanová Ježíš, který z mrtvých vstal
 Mária Dobřemyslová Ježíš, který na nebe vstoupil
P. Vianney Dohnal Ježíš, který Ducha svatého seslal
Jana Murdychová,

Táňa Leskovyč

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Josef Kafoněk,

Petr Bartošík

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval