Kvě 19 2013

Živý růženec

Publikoval

Od 1.5.2017 se v naší farnosti začala modlit první skupinka živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. V kompletní skupince, nazývané růže, má být dvacet osob. Skupinka se tak denně pomodlí celý růženec bolestný, radostný, slavný i světla (čtyřikrát pět desátků). Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc si také skupinka stanoví společné úmysly, za něž je růženec obětován.
Desátek je možné se modlit kdykoliv a kdekoliv během dne. Členem skupinky může být jednotlivec, ale i celá rodina, která se potom modlí nejlépe společně, nebo se její členové o určený desátek podělí. Zapojit se může kdokoliv, nejsou žádná omezení, jen dobrý úmysl se společně modlit.
Zájemci o zapojení do modlitby živého růžence nebo s žádostí o obětování modlitby na určitý úmysl se mohou přihlásit v sakristii nebo emailem na

 

Úmysly modlitby živého růžence na měsíc říjen 2019

 

 (obrázek: Papežská misijní díla ČR)

  • Modleme se:

    • Aby inspirace Ducha svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
    • Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života; modleme se také za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání.
    • V rámci mimořádného misijního měsíce října se modleme každý za obyvatele své ulice, svého domu, za své spolupracovníky a přátele.

 

 

Rozpis na měsíc říjen 2019

 Petr Janeček,Lucie Nováková Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

(+ vyznání víry)

Mária Trumpešová,

Danka Matlovičová

 

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Václav Dvořáček

 

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

(+ Pod ochranu tvou)

 Markéta Krejčí

 

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

(+ Svatý Michaeli archanděli)

 Marie Jelínková

 

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

(+ Zdrávas královno)

 Marie Belejová

 

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

(+ vyznání víry)

Marie Urbanová

 

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Mária Dobřemyslová,

Táňa Leskovyč

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

(+ Pod ochranu tvou)

P. Vianney Dohnal,

Jiří  Jozefík

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Jana Murdychová,

Jan Fučík (Čakovice)

Ježíš, který ustanovil eucharistii

(+ Zdrávas královno)

 Petr Bartošík,Anna Šváchová (Čakovice)  

Ježíš, který se pro nás krví potil

(+ vyznání víry)

Ladislava Fiřtíková,

Eva Jelínková (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás bičován

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Hana Pištorová,

Daniela Feltová  (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

(+ Pod ochranu tvou)

Marie Dobřemyslová,

Kamila Babková (Čakovice)

Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Olga Riedlová,

Lucie Černá  (Čakovice)

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

(+ Zdrávas královno)

Libuše Kozáková,

Josef Kafoněk

Ježíš, který z mrtvých vstal

(+ vyznání víry)

Emil Žofák,

Jaroslava Dušková   (Čakovice)

Ježíš, který na nebe vstoupil

(+ Otče náš a první tři zdrávasy)

Renáta Křížová,

Ivana Přívratská (Čakovice)

Ježíš, který Ducha svatého seslal

(+ Pod ochranu tvou)

Michal Čančara,

Vlaďka Vogelová  (Čakovice)

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

(+ Svatý Michaeli archanděli)

Anna Matušíková,

Marta Pilniková  (Čakovice)

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

(+ Zdrávas královno)