Archiv kategorie 'Akce'

Pro 19 2020

Tříkrálová sbírka 2021 ve Kbelích

Publikoval v Akce

Logo Tříkral. sbírka

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám…

 

Vážení dárci, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a Boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili také v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

 

Průběh sbírky v roce 2021 zásadně ovlivňuje pandemie covidu-19. Na celostátní úrovni připravila Charita krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. O konkrétní podobě sbírky a koledování se rozhoduje na úrovni místních diecézí. Ve Kbelích jsou možnosti bezpečného koledování konzultovány s městským úřadem a budou přizpůsobeny aktuální situaci počátkem roku. Sledujte proto web farnosti: https://kbely.farnost.cz/

Kasičky budou v každém případě od 1. do 17. ledna k dispozici v kostele vzadu na stolku. Přispět je možné během mše i po mši, kdy kostel (za současné úrovně bezpečnostních opatření) zůstává minimálně hodinu otevřen pro individuální návštěvníky.

 

Tříkrálová sbírka on-line

Virtuální tříkrálové koledníky můžete přivítat na https://www.trikralovasbirka.cz/. Zde je také interaktivní formulář, pomocí něhož můžete přispět.

Zadáte-li do formuláře PSČ naší farnosti (197 00), Arcidiecézní charita Praha darovanou částku připíše podle určeného klíče na náš záměr. Prostřednictvím formuláře můžete požádat také o vystavení potvrzení o daru pro odpočet od základu daně.

Platební brána bude otevřena od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021.

Na webové stránce si můžete kromě tříkrálové koledy přehrát také požehnání P. Josefa Suchára z Neratova.

 

Kde sbírka pomáhá

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám a farnostem, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Sbírka farnosti sv. Alžběty ve Kbelích je určena pro Charitu Neratovice na nákup kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, chodítek, polohovatelných lůžek apod.) pro středisko Kbely.

 

Předem děkujeme všem dárcům.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka 2021 ve Kbelích

Lis 17 2020

Požehnání

Publikoval v Akce

V den svátku sv. Alžběty vyprošují požehnání a ochranu kbelské farnosti a jejím příznivcům. Ať vás Boží milost naplní. Těším se na viděnou. Filip

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnání

Říj 28 2020

Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Publikoval v Akce

Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner vydal výzvu k dodržování aktuálních vládních nařízení. Říká se v ní:

“Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci covid-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.”

Celý text výzvy najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni.

 

V našem kostele se momentálně mše svaté neslouží vůbec, tedy ani streamované, ale je možné sledovat přenosy mší od Panny Marie Sněžné (rozpis) nebo si vybrat jiné na https://www.mseonline.cz/. Mše lze sledovat také na radiu Proglas nebo v televizi Noe. O termínech otevření našeho kostela, popř. možnosti přistoupit jednotlivě ke sv. přijímání, budete na těchto stránkách informováni.

Články o slavení neděle pro laiky, kteří se nemohou účastnit společné mše svaté, najdete na stránce pastorace.cz, např.  https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu. O zpytování svědomí a zpovědi je článek https://www.pastorace.cz/clanky/zpoved-bez-zpovidani.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci nejen v ČR, ale na celém světě, rozhodla Apoštolská penitenciárie o prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro zemřelé na celý měsíc listopad a současně bylo umožněno ze závažných důvodů (nemoc, karanténa) odpustky získat i “na dálku”: je třeba se v modlitbě spojit se společenstvím církve, zřeknout se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlit za zesnulé. Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Říj 07 2020

Tůje na adventní věnce

Publikoval v Akce

Vzkaz od bratra Joža: Pomalu pokukuji po nějakých Tújích na adventní věnce. Vím že je čas, ale kdybyste měl někdo na zahradě a dovolili byste mi si tam něco málo ostříhat… Po přípa dě že byste mi to od 15. listopadu nosili k nám k Panně Marii Sněžné na Jungmaňák nebo do Kbel k sv. Alžbětě. Budu rád za jakékoliv množství.

Plánuji výrobu adventních věnců (nejen) se Spolčem u nás ve Kbelích.

Tel. +420 737422878

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tůje na adventní věnce

Zář 29 2020

Kbelské spolčo začíná 20.10. v 17:40

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kbelské spolčo začíná 20.10. v 17:40

Zář 29 2020

Setkání ministrantů, 20.10. v 17:00

Publikoval v Akce

Máte zájem zkusit ministrovat? Nebojte není to nic těžkého. Další ministrantská schůzka bude 20.10. od 17:00. Na setkání se těší brácha Jožo.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání ministrantů, 20.10. v 17:00

Zář 27 2020

Opekání špekáčků, 29.9.2020

Publikoval v Akce

V případě příznivého počasí bratr Josef zve všechny farníky na opekání špekáčků na farní zahradě v úterý (29.9.) od 18:00.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opekání špekáčků, 29.9.2020

Dub 27 2020

Putovní soška Panny Marie Fatimské

Publikoval v Akce

Tak jako před třemi lety, když jsme si připomínali 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, nabízím také tento rok v naší farnosti k zapůjčení sošku Panny Marie Fatimské, kterou kdysi opatřil můj dědeček, aby ji půjčoval po věřících rodinách. Myslím, že v této době, kdy máme třeba méně možností k návštěvě kostela, je to vhodné. Kdo by měl zájem, ať se mi ozve a domluvíme se.
Milada Jelínková, tel: 723 385 579, mail: .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putovní soška Panny Marie Fatimské

Next »