Archiv kategorie 'Akce'

Dub 27 2020

Putovní soška Panny Marie Fatimské

Publikoval v Akce

Tak jako před třemi lety, když jsme si připomínali 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, nabízím také tento rok v naší farnosti k zapůjčení sošku Panny Marie Fatimské, kterou kdysi opatřil můj dědeček, aby ji půjčoval po věřících rodinách. Myslím, že v této době, kdy máme třeba méně možností k návštěvě kostela, je to vhodné. Kdo by měl zájem, ať se mi ozve a domluvíme se.
Milada Jelínková, tel: 723 385 579, mail: .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putovní soška Panny Marie Fatimské

Dub 09 2020

Bohoslužby z Čakovic

Publikoval v Akce

Přehledná tabulka mší z Čakovic.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby z Čakovic

Dub 07 2020

Charita Česká republika pomáhá

Publikoval v Akce

Charita Česká republika se od prvních dnů krize spojené s šířením onemocnění Covid-19 zapojila do vlny solidarity a pomoci, která se vzedmula v Česku. Díky husté síti oblastních Charit může identifikovat problémy i v těch nejodlehlejších místech. Tisíce jejích zaměstnanců a desetitisíce dobrovolníků denně pomáhají narůstajícímu počtu lidí, kterým každý den ubývají prostředky na holé živobytí.

Pomáhá maminkám-samoživitelkám, které ze dne na den přišly o práci, na krizových linkách její operátoři hovoří s těžce nemocnými, seniory, radí lidem v dluhové pasti, kteří čelí exekucím. Nově poskytují právní radu nebo materiální pomoc drobným živnostníkům či ostatním lidem, kteří se ze dne na den ocitli bez prostředků.

Sestřičky, sociální pracovníci i dobrovolníci, často stále ještě s nedostatečným množstvím ochranných pomůcek, pomáhají potřebným na hranici svých sil a riskují tak nejen své zdraví, ale také zdraví svých nejbližších.

V pondělí 30. března 2020 vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!, určenou na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Chceme Vám poděkovat, pokud jste na sbírku již přispěli – a budeme samozřejmě velice rádi, když budete pomáhat i nadále, jestliže vám to situace dovolí.

Příspěvek je možné poukázat převodem na účet 44665522/0800 s variabilním symbolem 90619 nebo platební kartou.

Přispět můžete také formou DMS:
DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

 

Potřebujete-li sami pomoci, najdete informace na stránkách Charity.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Charita Česká republika pomáhá

Dub 03 2020

Duchovní obnova na Květnou neděli

Publikoval v Akce

V neděli 5. 4. se od 17 hodin uskuteční duchovní obnova (především) pro děti a rodiny.

Bude živě přenášena z našeho kostela přes facebookovou stránku farnosti https://www.facebook.com/kbelskafarnost, který k tomu byla zřízena (ke sledování nemusíte mít účet na Facebooku – Facebook vás bude ke zřízení účtu vybízet, ale někde dole je nenápadné tlačítko “ted ne”).

Po skončení duchovní obnovy budou Filip a Lukáš ještě hodinu v kostele a je možné přijít ke svatému přijímání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní obnova na Květnou neděli

Dub 03 2020

Křížová cesta

Publikoval v Akce

Křížová cesta byla moc hezká a bylo dobré vytvořit společenství, kde se můžeme fyzicky slyšet a vidět, alespoň přes internet. Obrázky, které malovaly naše děti k jednotlivým zastavením, najdete zde

 

Dnes, v pátek 3. dubna, bude od 17:30 online křížová cesta pro děti. Můžete se k ní přihlásit na  https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely

Připojení si kliknutím na odkaz můžete vyzkoušet už teď. Měli byste uvidět titulní obrázek křížové cesty (a možná i toho, kdo to zrovna také zkouší). Váš internetový prohlížeč se vás zeptá, jestli chcete povolit mikrofon (budou vás slyšet ostatní pozvaní) a kameru (budou vás vidět ostatní pozvaní).

Pro sledování modlitby není povolení mikrofonu a kamery nutné.

K prožívání modlitby nám pomohou obrázky, které nakreslily děti a které během celé postní doby visí v kostele.

 

Na společný prožitek modlitby se těší Anežka Koutníková.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křížová cesta

Dub 02 2020

Pozvedněte hlavu! Vzpřimte se!

Publikoval v Akce

Dopis našeho faráře P. Filipa si můžete stáhnout zdedopis

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvedněte hlavu! Vzpřimte se!

Bře 31 2020

Mimořádná sbírka

Publikoval v Akce

Snížení či úplný výpadek příjmů, ztráta zaměstnání i nedostatek potravin. Na mnoho lidí v naší zemi dopadají vládní opatření, která jsou nutná pro omezení šíření koronaviru.

Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ – to jsou podle sociálních pracovníků ze zhruba 70 charitních poraden po celé republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření.

„Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vyhlášení sbírky

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější. Prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci!
 je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace.

 

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800  VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádná sbírka

Bře 30 2020

Kající bohoslužba pro dětí, v úterý 31.3.

Publikoval v Akce

V úterý 31.3. od 17.00 bude kající mše pro děti na kanálu farnosti Čakovice.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kající bohoslužba pro dětí, v úterý 31.3.

Next »