Archiv kategorie 'Akce'

Čvc 19 2021

Pozvánka na pouť do Satalic

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na pouť do Satalic

Kvě 23 2021

Farní pouť do Staré Boleslavi (5.června 2021)

Publikoval v Akce

Pojedeme na kole (14,6 km) převážně po polních cestách mimo hlavní silnice. Cesta je vhodná i pro děti.

Odjezd je v 8:10 od kbelské vlakové zastávky nebo v 8:30 od zámku Ctěnice (sraz před zámkem).

Pokud by se rády zúčastnily některé děti bez doprovodu rodičů, tak je to po domluvě možné.

S sebou si vezměte dostatek pití, jídlo, případně náhradní oblečení (tričko, ponožky) a peníze na zmrzlinu.

Ve Staré Boleslavi budou kola uložena na domluveném místě.

Do Staré Boleslavi je samozřejmě možné přijet i autem, autobusem nebo dojít pěšky.

Všichni se sejdeme v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. V 11:15 budeme slavit mši svatou.

Po skončení mše svaté oběd z vlastních zásob, povídání, odpočinek a hry pro děti.

Návrat do Kbel na kole kolem 16. hodiny.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní pouť do Staré Boleslavi (5.června 2021)

Bře 27 2021

Pozvánka na letní tábor

Publikoval v Akce

Mise prázdniny: letní tábor pro kluky a holky 9 až 13 let z farností Čakovice, Vinoř a okolí (my jsme to okolí).

Kdy: 18. až 24. 7. 2021

Kde: místo, kam nedosáhne nuda.

 Letáček: Farní tábor 2021

Jaký je program, kde se přihlásit? To najdete v letáčku. Nebo se zeptejte Tondy Škocha.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na letní tábor

Bře 18 2021

Duchovní obnova a první svaté přijímání

Publikoval v Akce

V neděli 28. 3. od 14 h bude duchovní obnova. Bude přenášena on-line z kostela; odkaz zveřejníme dodatečně. Po duchovní obnově bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu a svátost smíření.

Zpověď dětí, které se připravují na první svaté přijímání, bude 24. dubna od 14 h.

První svaté přijímání bude v neděli 20. 6. při mši od 9:15 h.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní obnova a první svaté přijímání

Bře 09 2021

Františkánský puťák 2021

Publikoval v Akce

Zveme mladé lidi (18-35 let) k prožití společných chvil i setkání s Bohem během pěší pouti smíření do Hájku. Akce proběhne, pokud to podmínky dovolí, 28.7. – 1.8.2021.

Více informací zde nebo u bratra Josefa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Františkánský puťák 2021

Pro 19 2020

Tříkrálová sbírka 2021 ve Kbelích

Publikoval v Akce

Logo Tříkral. sbírka

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám…

 

Vážení dárci, i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a Boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili také v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

 

Průběh sbírky v roce 2021 zásadně ovlivňuje pandemie covidu-19. Na celostátní úrovni připravila Charita krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. O konkrétní podobě sbírky a koledování se rozhoduje na úrovni místních diecézí. Ve Kbelích jsou možnosti bezpečného koledování konzultovány s městským úřadem a budou přizpůsobeny aktuální situaci počátkem roku. Sledujte proto web farnosti: https://kbely.farnost.cz/

Kasičky budou v každém případě od 1. do 17. ledna k dispozici v kostele vzadu na stolku. Přispět je možné během mše i po mši, kdy kostel (za současné úrovně bezpečnostních opatření) zůstává minimálně hodinu otevřen pro individuální návštěvníky.

 

Tříkrálová sbírka on-line

Virtuální tříkrálové koledníky můžete přivítat na https://www.trikralovasbirka.cz/. Zde je také interaktivní formulář, pomocí něhož můžete přispět.

Zadáte-li do formuláře PSČ naší farnosti (197 00), Arcidiecézní charita Praha darovanou částku připíše podle určeného klíče na náš záměr. Prostřednictvím formuláře můžete požádat také o vystavení potvrzení o daru pro odpočet od základu daně.

Platební brána bude otevřena od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021.

Na webové stránce si můžete kromě tříkrálové koledy přehrát také požehnání P. Josefa Suchára z Neratova.

 

Kde sbírka pomáhá

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám a farnostem, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Sbírka farnosti sv. Alžběty ve Kbelích je určena pro Charitu Neratovice na nákup kompenzačních pomůcek (invalidních vozíků, chodítek, polohovatelných lůžek apod.) pro středisko Kbely.

 

Předem děkujeme všem dárcům.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka 2021 ve Kbelích

Lis 17 2020

Požehnání

Publikoval v Akce

V den svátku sv. Alžběty vyprošují požehnání a ochranu kbelské farnosti a jejím příznivcům. Ať vás Boží milost naplní. Těším se na viděnou. Filip

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnání

Říj 28 2020

Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Publikoval v Akce

Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner vydal výzvu k dodržování aktuálních vládních nařízení. Říká se v ní:

“Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci covid-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.”

Celý text výzvy najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni.

 

V našem kostele se momentálně mše svaté neslouží vůbec, tedy ani streamované, ale je možné sledovat přenosy mší od Panny Marie Sněžné (rozpis) nebo si vybrat jiné na https://www.mseonline.cz/. Mše lze sledovat také na radiu Proglas nebo v televizi Noe. O termínech otevření našeho kostela, popř. možnosti přistoupit jednotlivě ke sv. přijímání, budete na těchto stránkách informováni.

Články o slavení neděle pro laiky, kteří se nemohou účastnit společné mše svaté, najdete na stránce pastorace.cz, např.  https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu. O zpytování svědomí a zpovědi je článek https://www.pastorace.cz/clanky/zpoved-bez-zpovidani.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci nejen v ČR, ale na celém světě, rozhodla Apoštolská penitenciárie o prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro zemřelé na celý měsíc listopad a současně bylo umožněno ze závažných důvodů (nemoc, karanténa) odpustky získat i “na dálku”: je třeba se v modlitbě spojit se společenstvím církve, zřeknout se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlit za zesnulé. Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Next »