Kvě 19 2013

Pastýřská služba

Publikoval

Svatby, křty, osobní rozhovory, návštěvy nemocných, pohřby

ofm_vianney ofm_vianney O. Filip nebo Lukáš jsou farníkům k dispozici vždy před mší svatou a po ní. Svatby, křty, duchovní rozhovory, návštěvy nemocných, pohřby atd. s nimi prosím domlouvejte přednostně v tomto čase.

Farní rady

V naší farnosti funguje Pastorační a ekonomická rada, viz kontakty.

Náboženství

Kontakt: Anežka Koutníková,