Kvě 19 2013

Zapojte se

Publikoval

To, jak bude naše farnost fungovat, závisí do velké míry na nás, na farnících.

Schola

Naše schola (s názvem Cantabundus) hrává pravidelně na nedělních mších svatých. Zkoušky scholy probíhají v pondělí od 19 hodin v kostele. V případě zájmu se můžete přijít podívat na zkoušku. Přivítáme především soprány a mužské hlasy.

Kontakt: , www.cantabundus.cz

cantabundus

Úklid kostela

Kostel se uklízí podle potřeby a časových možností dobrovolníků. Zájemci o tuto služby farnosti ať nahlásí svoje telefonní číslo nebo emailovou adresu, kam budou dostávat informaci o termínu nejbližšího úklidu.

Kontaktní osoba: Petr Bartošík, 734 593 378,

Dary na kostel

Bližší informace zde.

Modlitby matek

Momentálně funguje pouze večerní skupinka, která se schází jednou za dva týdny, většinou v úterý nebo středu ve 20:00 v katechetické místnosti kostela. Domluva probíhá přes email.
Kontaktní osoba: Markéta Cacáková, .

Setkávání chlapů

Setkání probíhají jednou měsíčně od 19:30 na faře v Čakovicích, Náměstí 25. března 3/17, Praha 9.
Kontaktní osoba: Filip Šroubek, .

Živý růženec

Více informací zde.

Internetové stránky

Vaše nápady ohledně obsahu, provozu a vzhledu internetových stránek směřujte, prosím, na tuto .