Kvě 19 2013

Zapojte se

Publikoval

To, jak bude naše farnost fungovat, závisí do velké míry na nás, na farnících…

Schola

Naše schola (s názvem Cantabundus) hrává pravidelně na nedělních mších svatých. Zkoušky scholy probíhají v pondělí od 19 hodin v kostele. V případě zájmu se můžete přijít podívat na zkoušku. Uvítáme především alty a tenory.

Kontakt: , www.cantabundus.cz

cantabundus

Úklid kostela

Kostel se uklízí podle potřeby a časových možností dobrovolníků. Zájemci o tuto služby farnosti ať nahlásí svoje telefonní číslo nebo emailovou adresu, kam budou dostávat informaci o termínu nejbližšího úklidu.

Kontaktní osoba: Petr Bartošík, 734 593 378,

Modlitby matek

Momentálně funguje večerní skupinka, která se schází jednou za měsíc, většinou první středu v měsíci ve 20:00 v katechetické místnosti kostela. Domluva probíhá přes email.
Kontaktní osoba: Markéta Cacáková, .

I s dětmi je možné se připojit k dopolední skupince, která se schází každý týden ve čtvrtek od 9 hod. Domluva probíhá přes email.
Kontaktní osoba: Tereza Háčková, .

Živý růženec

Více informací zde.

Dary na kostel

Bližší informace zde.

Internetové stránky

Vaše nápady ohledně obsahu, provozu a vzhledu internetových stránek směřujte, prosím, na tuto .