Archiv kategorie 'Ohlášky'

Dub 09 2020

Ohlášky z Květné neděle

Publikoval v Ohlášky

Květnou nedělí začal svatý týden.

Liturgický kalendář a možnost krátké individuální modlitby v kostele:

9. dubna je Zelený čtvrtek. Kostel bude otevřen od 14:00 do 15:30.  Možnost svatého přijímání.

10. dubna je Velký pátek. Kostel bude otevřen od od 18:00 do 20:00. Možnost svatého přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

11. dubna je Bílá sobota. Kostel bude otevřen od 10:00 do 11.30 (bez svatého přijímání).

12. dubna je Boží hod velikonoční. Mše bez účasti lidu bude od 10 h. Kostel bude otevřen od 11 do 12 h. Možnost svatého přijímání.

Vstup do kostela je možný jen v roušce. Více lidem najednou nebude vstup umožněn, proto otevřený kostel využívejte jen ke krátké modlitbě. Důrazně prosíme seniory a lidi s příznaky respiračního onemocnění, aby kostel v době epodemie nenavštěvovali a zůstali doma. Přijímání se podává výhradně na ruku. Nezpovídá se. V kostele se nekonají žádné společné bohoslužby.

Další aktivity:

Na Velký pátek bude od 15:00 online křížová cesta.  Bude možné se k ní připojit na https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely. Text bude k dispozici ke stažení.

V neděli 12. dubna, na Boží Hod velikonoční, bude od 10 h v kostele mše svatá, kterou bude možné sledovat výhradně online na https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzavřen. Možnost svatého přijímání, popř. krátké individuální modlitby v kostele, bude až po mši.

Doporučení pro slavení Velikonoc doma:

Inspirovat se můžete na stránce liturgie.cz (kanál YouTube). Vhodná je také modlitba breviáře: e-breviar. Je také možné zapojit se do modlitby živého růžence. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.

Zelený čtvrtek:

  • Pozdní oběd – brzká večeře. (cca v 15h). Pro připomínku poslední večeře si vystrojte slavnostní hostinu. Můžete se inspirovat židovským sederem – tou totiž poslední večeře také byla. Přečtěte si evangelium o poslední večeři. Nezapomeňte poslat fotku prostřeného stolu na adresu filip-zavináč-ofm.cz.
  • Na konci dne zahalte kříž, který budete druhý den používat k uctívání.

Velký pátek:

  • Procházka ke kříži v okolí vašeho bydliště, modlitba u něj. Ve Kbelích je možné navštívit křížovou cestu v lesoparku za tratí.
  • Doporučujeme uctít kříž. Určete si v rodině způsob: pokleknutí, políbení, atd.
  • Půst.

Bílá sobota:

  • Procházka s ohníčkem. Poděkujte Pánu za světlo, za vzkříšení.
  • Zavzpomínejte na Boží dobrodiní. Ať sami, nebo v rodině si otevřete staré fotografie a poděkujte Pánu za to, co vám dopřál dobrého.
  • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista (text výzvy). (Pozor na záclony, svíčku nenechávejte bez dozoru! Obrázek, pokud nemáte, si můžete vytisknout třeba odtud: Vyšebrodský cyklus.)

Neděle Vzkříšení – Boží hod velikonoční:

  • žehnání pokrmů doma. Otec rodiny, nebo jiný reprezentant pronese nad pokrmy tuto modlitbu:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Přenosy mší od Panny Marie Sněžné (na facebookové stránce farnosti PMS https://www.facebook.com/farnostpannymariesnezne/):

Na Zelený čtvrtek od 18 h.

Na Velký pátek od 16 h velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu od 20 h.

Rozpis mší ve všední dny svatého týdne je na www.pms.ofm.cz

Seznam mší svatých online je na https://mseonline.cz/.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z Květné neděle

Bře 22 2020

Duchovní služba ve Vinoři a Čakovicích

Publikoval v Ohlášky

V omezené míře lze (alespoň zatím) ke svátosti smíření a svástosti Eucharastie přistoupit ve Vinoři a Čakovicích.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní služba ve Vinoři a Čakovicích

Bře 15 2020

On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Publikoval v Ohlášky

Bratr Josef nám poslal odkaz na facebookový profil farnosti Panny Marie Sněžné, kde jsou i on-line přenosy mší: https://www.facebook.com/101987708103457/posts/103656357936592/?sfnsn=mo

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Bře 08 2020

Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší je modlitba křížové cesty (vede br. Josef), možnost svátosti smíření. Mše je obětována za zemřelé rodiče Marii a Milana. Při mši budou první skrutinia za katechumeny a představí se děti, které se připravují na první svaté přijímání. Po mši bude schůze pastorační rady.

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 12. března bude mše od 18 hodin. Přede mší modlitba růžence. Po mši bude výstav NSO.

V neděli bude mše od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii; mši bude sloužit P. Vianney). Přede mší bude modlitba křížové cesty.

 

Výroční den zvolení papeže Františka

V pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbě.

 

 

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění Covid-19

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
·      Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
·      Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
·      Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

V Hejnicích 6. března 2020

Čeští a moravští biskupové

 

Aktuální prohlášení České biskupské konference z 10. 3. je na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Bře 01 2020

Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší (od 8:35) bude křížová cesta. Možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Mše svatá bude obětována za manžela, děti a jejich rodiny. Při mši bude dva katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu (Mirka, |Roman).

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 5. března bude od 18 h bohoslužba slova se svatým přijímáním (nebude mše svatá). Po bohoslužbě slova bude výstav nejsvětější svátosti oltářní.

V neděli 8. března je druhá neděle v mezidobí a mše svatá bude od 9:15 (za zemřelé rodiče Marii a Milana). Přede mší bude modlitba křížové cesty. Možnost svátosti smíření.

Při mši budou představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání.

Po mši bude schůze pastorační rady farnosti.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

Úno 23 2020

Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest.

Sbírka: haléř sv. Petra

Liturgický kalendář:

Dne 26. února je Popeleční středa, začíná postní doba. Je to den přísného postu.

Neděle 1. března je první postní.

Mše svaté v týdnu:

Ve středu 26. února od 18 h (s udělováním popelce).

Ve čtvrtek 27. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 1. března od 9.15 (za rodinu). Přede mší je křížová cesta, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Úno 15 2020

Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Liturgický kalendář:

V sobotu 22. února je svátek stolce sv. Petra.

Neděle 23. února je 7. neděle v mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 20. února od 18 h (za farnost). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 23. února od 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši budou křtiny.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Úno 09 2020

Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny a řeholnice.

V úterý 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské.

V sobotu 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

Neděle 16. února je 6. neděle v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 13. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 9. února od 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Úklid:

Ve středu 12. února od 8 hodin.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

« Prev - Next »