Archiv kategorie 'Ohlášky'

Led 03 2020

Ohlášky z neděle 5. ledna – slavnost Zjevení Páně

Publikoval v Ohlášky

Slavnost Zjevení Páně se v naší farnosti překládá na neděli 5. ledna. Mše bude od 9:15 (za rodinu Zajícovu), přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest. Také se bude se žehnat voda, křída a kadidlo. Po mši bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Do tříkrálové sbírky bude možné přispět koledníkům po mši.

 

Liturgický kalendář a mše v týdnu:

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů), která je v pondělí 6. ledna, se v naší farnosti bude slavit již v neděli 5. ledna.

Ve čtvrtek 9. ledna je mše od 18 h (za Ing. Antona Korenčíka). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně. Mše bude od 9.15 (za zemřelého Josefa Laštovičku). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 5. ledna – slavnost Zjevení Páně

Pro 29 2019

Ohlášky z neděle 29. 12. 2019 – slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Publikoval v Ohlášky

Dnes je slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši byly obnovovány manželské sliby.

 

Liturgický kalendář a mše svaté:

Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše bude v 10 h (sloužit ji bude P. Filip). Přede mší modlitba růžence.

Ve čtvrtek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Mše bude od 18 h, přede mší společná modlitba růžence, po mši eucharistický výstav.

V pátek 3.  ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš. Také je první pátek v měsíci.

Na neděli 5. ledna se překládá slavnost Zjevení Páně. Mše bude od 9:15 (za rodinu Zajícovu), přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest. Také se bude se žehnat voda, křída a kadidlo. Po mši bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Do tříkrálové sbírky bude možné přispět koledníkům po mši.

 

Úklid:

Úklid bude v pátek 3. ledna od 14 h (tento pátek není náboženství). Dobrovolníci jsou vítáni – ať se prosím hlásí v sakristii nebo na .

 

Tříkrálová sbírka:

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 14. ledna 2020. Do pokladniček bude možné přispět po mši v kostele. Děti budou chodit koledovat v pátek 10. ledna a po mších 5. a 12. ledna.

Chcete-li utvořit vlastní skupinku koledníků, informujte se prosím v sakristii. Ve skupince musí být vždy alespoň jeden dospělý vedoucí a přiměřený počet dětí.

Je možné přispět do pokladniček také školním dětem z Neratovic, které mohou koledovat i dopoledne a navštíví radnici, zdravotní středisko, středisko Charity Neratovice ve Kbelích a další obchody a instituce.

Přispět je možné také prostřednictvím DMS nebo na převodem na účet: více zde. Tyto příspěvky však nemohou být započteny ke sbírce naší farnosti a budou využity na obecné záměry Charity.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. 12. 2019 – slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pro 22 2019

Ohlášky z neděle 22. 12. 2019 – čtvrtá neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je čtvrtá neděle adventní.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích je na https://kbely.farnost.cz/?p=3779

Dnes od 14 h je adventní obnova farnosti.

Dne 25. prosince bude při mši (od 10 h) dětské představení o narození Ježíše, kterou nastudovaly děti z náboženství. Připojit se mohou i další děti, jako pastýři nebo ovečky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. 12. 2019 – čtvrtá neděle adventní

Pro 15 2019

Vánoční svátky 2019

Publikoval v Ohlášky

Úterý 24. 12., vigilie slavnosti Narození Páně “půlnoční”, od 16 h (vhodná zvláště pro rodiny s dětmi) a od 22 h.

Středa 25. 12., slavnost Narození Páně, Boží Hod vánoční: mše svatá od 10 h (s dětským divadelním představením).

Čtvrtek 26. 12., sv. svatého Štěpána, prvomučedníka – mše svatá od 9:15 (večerní nebude).

Nedělě 29. 12., svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa: mše svatá od 9:15 s obnovou manželských slibů.

Středa 1. 1., slavnost Matky Boží Panny Marie: mše svatá od 10 h.

Čtvrtek 2. 1., památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. mše svatá od 18 h.

Neděle 5. 1., druhá neděle po slavnosti Narození Páně (za rodinu Zajícovu; při mši bude křest), mše svatá od 9:15.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční svátky 2019

Pro 15 2019

Ohlášky z neděle 15. 12. – třetí neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes bude mše svatá od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření a společná modlitba růžence. Při mši bude udělována svátost pomazání nemocných.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek  19. 12. od 18 h, přede mší modlitba růžence, po mši krátká adorace.

V neděli 22. 12. (čtvrtá adventní) od 9:15, přede mší možnost svátosti smíření a modlitba růžence.

 

Duchovní obnova farnosti bude v neděli 22. 12. od 14 h.

 

Koncerty:

Dnes bude koncert naší scholy Cantabundus (od 17 h).

V pátek 20. 12. od 18:30 bude koncert Heroldova kvarteta

 

Úklid kostela:

Úklid kostela bude v úterý 17. 12 od 17 h (zametení podlahy, úklid sociálního zařízení a chodby). Dobrovolníci jsou vítáni. Profesionální předvánoční úklid provede úklidová firma v pátek 20. 12. po koncertě.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 15. 12. – třetí neděle adventní

Pro 08 2019

Ohlášky z neděle 8. prosince – druhá neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnešní sbírka byla věnována na bohoslovce

 

Liturgický kalendář

V pondělí 9. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

V pátek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

V sobotu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Neděle bude třetí adventní.

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli od 9.15. Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Při mši se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Je také možnost navštívit nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, v jejich domovech nebo v nemocnici. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.

 

Koncerty v tomto a příštím týdnu

Dnes od 18 h bude koncert sboru Ajeto z Letňan.

Příští neděli, 15. prosince, od 17 h bude koncert sboru Cantabundus.

Program dalších koncertů a akcí je na nástěnce u kostela a na webu zde.

 

U Panny Marie Sněžné

V pondělí 9. 12. od 11 h budou tři novicovové skládat první sliby.

V úterý 10. 12 bude od 10 h pohřeb P. Tomáše.

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. prosince – druhá neděle adventní

Pro 01 2019

Ohlášky z neděle 1. prosince – první neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za Miladu a celou rodinu). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši se budou žehnat adventní věnce.

Od 14 h bude v centrálním parku žehnání vánočního stromu.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.

V pátek 6. prosince je nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa.

V sobotu 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Neděle 8. prosince bude druhá adventní.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 5. prosince od 18 h (za členy živého růžence). Přede mší růženec, po mši výstav NSO.

V neděli 8. prosince od 9:15 (mši bude sloužit P. Filip), Přede mší růženec, možnost svátosti smíření.

 

V sakristii je možné se zapisovat ke svátosti pomazání v nemocných, která se bude udělovat při mši v neděli 15. prosince.

V neděli 8. prosince bude v kostele od 18 h koncert sboru A je to z Letňan.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. prosince – první neděle adventní

Lis 24 2019

Ohlášky z neděle 24. listopadu – slavnost Krista Krále

Publikoval v Ohlášky

Dnes je slavnost Krista Krále, končí liturgický rok. Mše je od 9:15, přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a společná modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 26. listopadu je památka sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze, OFMRef.

Ve středu 27. listopadu je památka sv. Františka Antonína Jana Fasaniho, františkánského kněze.

Ve čtvrtek 28. listopadu  je památka sv. Jana z Marky, kněze a potulného kazatele OFM.

V pátek 29. listopadu je svátek všech svatých serafínského řádu.

V sobotu 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Neděle 1. prosince bude první adventní.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli od 9.15 (za Miladu a celou rodinu). Přede mší možnost svátosti smíření a společná modlitba růžence. Při mši bude křest  a na závěr mše se budou  žehnat adventní věnce.

 

Pomazání menocných

Svátost pomazání nemocných se bude udělovat při mši 15. 12. Zájemci se mohou hlásit v sakristii

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. listopadu – slavnost Krista Krále

« Prev - Next »