Archiv kategorie 'Ohlášky'

Dub 20 2021

Ohlášky z neděle 18. dubna – třetí neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dne 22. 4. je čtvrtek 3. týdne velikonoční doby a mše je od 18 h. Volných je 22 míst. Po mši bude krátká adorace.

V pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Neděle 25. 4. je čtvrtá neděle velikonoční.  Volná jsou 3 místa. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 18. dubna – třetí neděle velikonoční

Dub 13 2021

Ohlášky z neděle 11. dubna – druhá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Mše svaté v týdnu:

Dne 15. 4. je čtvrtek 2. týdne velikonoční doby a mše je od 18 h. Volných je 22 míst. Po mši bude krátká adorace.

Neděle 18. 4. je třetí neděle velikonoční.  Bezpečná kapacita kostela je obsazena. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 11. dubna – druhá neděle velikonoční

Dub 04 2021

Ohlášky z neděle 4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15.

Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání. Také je možné požehnat pokrmy (při mši se světit nebudou).

Pokrmy je možné požehnat také doma: viz Žehnání pokrmů.

 

Mše svaté v týdnu:

Pondělí 5. 4. je pondělí velikonoční a mše je od 9:15. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna.

Ve čtvrtek 8. 4. je čtvrtek velikonoční a mše je od 18 h. Volných je 19 míst. Po mši bude krátká adorace.

 

Neděle 11. 4. je neděle Božího milosrdenství.  Bezpečná kapacita kostela pro tuto mši je plně obsazena.

Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Mši bude sloužit P. Vianney.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

 

Brigáda v Hájku: ministrantská brigáda v Hájku bude v sobotu 10. 4. Zájemci se mohou hlásit u br. Josefa. Nahlášení předem je nutné pro plánování oběda i pro dodržení hygienických opatření.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bře 26 2021

Velikonoční bohoslužby

Publikoval v Ohlášky

Květnou nedělí začne svatý týden.

Liturgický kalendář:

Velikonoční obřady budou přizpůsobeny protiepidemickým opatřením.

1. dubna je Zelený čtvrtekMše bude od 18 h, vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto bohoslužbu je naplněna. Přenášena bude na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Po mši do 19:30 je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

 

2. dubna je Velký pátekVelkopáteční obřady budou od 18 h, vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto bohoslužbu je naplněna. Přenášena bude na  https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Před obřady bude kostel otevřen od 15 h (možnost tiché modlitby u Getsemanské zahrady), od 17:00 bude křížová cesta. Po obřadech do 19:30 je možné individuálně přijít ke svatému přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

Sbírka  je určena na Svatou zemi. Papež Pavel VI., po příkladu sv. Pavla, svou apoštolskou exhortací “Nobis in Animo” z 25. března 1974 ustavil zvláštní velkopáteční sbírku na podporu mateřské jeruzalémské církve. Od té doby proudí do Svaté země finanční pomoc katolíků z celého světa, díky níž blízkovýchodní křesťané udržují víru a život na svatých místech.

 

3. dubna je Bílá sobota. Velikonoční vigilie bude od 20:00 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Přenášena bude na  https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.  Na Bílou sobotu se nezpovídá, přijímání se podává jen při mši.

 

4. dubna je Boží hod velikonoční. Mše bude od 9:15 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto mši je již naplněnaPřenášena bude na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Kostel bude po mši otevřen do 11 h. Možnost svatého přijímání.

 

5. dubna je Pondělí velikonoční. Mše bude od 9:15 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela.Bezpečná kapacita na tuto mši je již naplněna.  Kostel bude po mši otevřen do 11 h. Možnost svatého přijímání.

 

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Předvelikonoční úklid: ve čtvrtek 1. dubna od 8:30. Děkuji.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční bohoslužby

Bře 22 2021

Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 22. 3. v poledne se rozezní zvon na památku obětí pandemiehttps://www.minutaticha.cz/

Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 23 míst.

V pátek 26. března bude od 17 h dětská křížová cesta. Křížová cesta se bude konat v kostele za obvyklých hygienických podmínek (omezený počet osob, tj. zejména děti, které budou číst, a jejich doprovod; rozestupy, respirátory) a bude možné ji sledovat, včetně obrázků, které děti namalovaly, na www.facebook.com/kbelskafarnost. Pro individuální modlitbu kostele je možné využít čas od 15 do 16 h, kdy bude kostel jako obvykle otevřen.

Neděle 28. března je Květná neděle. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je zcela vyčerpána. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

V neděli 28. března od 14 h bude duchovní obnova farnosti. Bude také přenášena přes Facebook. Po skončení promluvy bude kostel otevřen a bude příležitost ke svátosti smíření.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím v neděli do kostela.

 

Sčítání lidu: Při mši 21. 3 byla čtena výzva biskupů ke sčítání lidu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Ministrantská brigáda v Hájku, letní františkánský puťák: informace u br. Josefa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Bře 14 2021

Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek 18. března (čtvrtek po 4. neděli postní) bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 19 míst.

V pátek 19. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie. Kostel bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, potom možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků křížové cesty).

Neděle 21. března bude 5. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni (křížová cesta z dnešní neděle je na Facebooku farnosti).

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím do kostela. Můžete přinést i loňské posvěcené kočičky a odevzdat je br. Josefovi v sakristii. Vyrábí se z nich popel na příští Popeleční středu.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Bře 07 2021

Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu:

Mše svatá bude čtvrtek 11. března od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 21 míst.

V pátek 12. března bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, dále možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků).

V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka I.

Neděle 14. března je 4. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita našeho kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace se zhoršuje, ale podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni.

 

Úklid kostela:

V pondělí 8. 3. od 15.30. Dobrovolníci jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Úno 28 2021

Ohlášky z neděle 28. února – druhá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu:

V týdnu bude mše svatá ve čtvrtek 4. března od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 20 míst.

Pátek 5. března je první pátek v měsíci. Kostel bude otevřen k individuální modlitbě od 15 do 16 h.

Neděle 7. března je 3. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace ale stále není dobrá, ale podmínky pro účast na mši zatím zůstávají stejné. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvě. Od 15 hodin bude z kostela přenášena křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 28. února – druhá neděle postní

« Prev - Next »