Archiv kategorie 'Ohlášky'

Led 10 2021

Ohlášky z neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnostPo mši od 10 do 11 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Svátkem Křtu Páně končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.

Ve čtvrtek 14. ledna bude mše od 18 h. Volných je 23 míst. Přede mší je modlitba růžence, po mši krátká adorace.

V sobotu je svátek sv. Berarda, kněze, a druhů, mučedníků.

V neděli 17. ledna je druhá neděle v mezidobí. Mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

 

Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

 

Tříkrálová sbírka:

Na Tříkrálovou sbírku je možné ještě tuto neděli přispívat do kasiček v kostele. Je také možné přispět online prostřednictvím formuláře na https://www.trikralovasbirka.cz/ (zadejte prosím PSČ 197 00 – příspěvek tak bude prostřednictvím ADCH Praha přiřazen naší farnosti).

 

Výzva k modlitbě:

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně

Led 03 2021

Ohlášky z neděle 3. ledna 2021 – slavnost Zjevení Páně

Publikoval v Ohlášky

Na dnešní neděli byla přeložena slavnost Zjevení Páně. Při mši byla požehnána voda, křída a kadidlo.

Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny”. Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců, chápanými též jako přání a prosba: Kristus ať žehná tomuto příbytku (Christus mansionem benedicat). Požehnané předměty (včetně samolepek, kterými lze nahradit křídový nápis tam, kde křídu použít nelze) si můžete vyzvednout v kostele.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 7. ledna je čtvrtek po Zjevení Páně, mše bude od 18 h. Volných je 23 míst. Přede mší je modlitba růžence, po mši krátká adorace.

V neděli 10. ledna je svátek Křtu Páně. mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

 

Tříkrálová sbírka:

Na Tříkrálovou sbírku je možné přispívat do kasiček v kostele.

Je také možné přispět online prostřednictvím formuláře na https://www.trikralovasbirka.cz/. Vývojáři ve spěchu dělaného systému naneštěstí nezvládli pojmout kombinaci velkého množství pražský PSČ a organizací. Nikde jinde v republice není zvykem, že pod jedno PSČ spadá několik koledujících organizací. Proto Charita ČR (organizátor TKS) rozhodla, že všechna pražská PSČ povedou pod ADCH Praha, a tudíž žádná pražská organizace (farnost) nebude v systému samostatně dohledatelná. Až bude sbírka ukončena, budou vykoledované pražské peníze rozděleny podle později určeného klíče. Můžete také zadat PSČ 277 11, peníze sice také nebudou připočtěny naší farnosti, ale odejdou přímo na konto Charity Neratovice, která u nás provozuje středisko sociálních a zdravotních služeb.

Předem děkujeme všem dárcům.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. ledna 2021 – slavnost Zjevení Páně

Pro 27 2020

Ohlášky z neděle 27. prosince – svátek svaté Rodiny

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 28. prosince je svátek sv. Mláďátek betlémských.

Ve čtvrtek v našem kostele mše nebude.

V pátek 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek). Mše svatá bude od 10 h. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 11 do 12 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

V sobotu 2. ledna je památka sv. Basila Velkého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Neděle 3. ledna je druhá neděle po narození Páně. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Prosíme, aby na mši nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

Vzadu v kostele jsou ještě stolní kalendáře.

 

Tříkrálová sbírka:

Na mimořádném jednání Rady Charity ČR bylo dohodnuto, že pokud bude Protiepidemický systém ČR (PES) na stupni pohotovosti číslo 5, lze Tříkrálovou sbírku dělat pouze online formou. Musíme ochránit koledníky i dárce. Stupeň číslo 5 bude platit od neděle 27. prosince nejméně do 10. 1. 2021.

U nás bude možné přispět do kasiček v kostele. Je také možné přispět online prostřednictvím formuláře na https://www.trikralovasbirka.cz/ (zadejte prosím PSČ 197 00 – příspěvek tak bude přiřazen naší farnosti).

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 27. prosince – svátek svaté Rodiny

Pro 21 2020

Vánoční bohoslužby 2020-2021

Publikoval v Ohlášky

Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den: v 16 h (dětská). Ještě jsou volná tři místa.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Od 17 do 18 h je možné přijít k individuální modlitbě a ke svatému přijímání, popř. si odnést Betlémské světlo

Ve 21 h (“půlnoční”), volných je 27 míst.

Pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek): v 10 h. Při mši bude dětské divadlo. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Od 11 do 12 h je možné přijít k individuální modlitbě a ke svatému přijímání, popř. si odnést Betlémské světlo.

Sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána: 9.15. Volných je 18 míst. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost.

Neděle 27. prosince – svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa: mše svatá v 9.15 s obnovou manželského slibu. .Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost

Pátek 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek) – mše svatá v 10 hBezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost

Prosíme, aby na mši nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

V případě snížení bezpečného počtu účastníků bohoslužeb ještě běhěm Vánoc budou mít přednost ti, kteří se přihlásili dříve.

Možnost návštěvy kostela: Vždy hodinu po skončení mše svaté je možné přijít se do kostela pomodlit, prohlédnout si vánoční výzdobu, na Štedrý den a o slavnosti Narození Páně si také vyzvednou Betlémské světlo (neplatí pro “půlnoční” mši svatou, kdy bude kostel uzavřen krátce po mši, aby věřící spolehlivě dorazili domů před začátkem zákazu vycházení). Prosíme, i při individuální návštěvě kostala dodržujte rozestupy, noste roušky a vstupujte po malých skupinkách.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční bohoslužby 2020-2021

Pro 12 2020

Ohlášky z neděle 13. 12. 2020 – třetí adventní neděle

Publikoval v Ohlášky

Dnes je třetí neděle adventní. Mše je od 9:15. Povolená kapacita kostela na dnešní mši je naplněna. Prosíme, aby na mši nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu. Na mši je možné přijít i ve čtvrtek, kdy je věřících méně, a k přijímání je možné přijít i po nedělní mši (do 11 h, po domluvě jindy).

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Příští neděle je čtvrtá adventní.

 

Mše svaté v týdnu:

Počet účastníků je omezen na šedesát devět osob, od pátku 46 osob. Chcete-li si zajistit místo, nahlaste se prosím e-mailem na  nebo prostřednictvím SMS na 734593378.

Ve čtvrtek 17. prosince bude mše svatá od 18 hodin. Po mši bude krátká adorace NSO.

Aktuálně je 69 míst volných.

neděli 20. prosince bude mše svatá od 9.15. Mše bude opět přenášena na Facebook: www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

Povolená kapacita kostela na nedělní mši je naplněna.

Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší, v neděli přede mší i po ní. Též během duchovní obnovy.

 

Duchovní obnova farnosti:

Adventní duchovní obnova farnosti bude v neděli 20. prosince od 14.30 h. Během obnovy bude možnost svátosti smíření. Zpovídat budou tři kněží, Filip, Lukáš a Vianney.

 

Betlémské světlo:
Skauti S.S.V. nám opět z katedrály sv. Víta přivezou Betlémské světlo. Rozdávat je budou 22. prosince od 15:00 do 16:30 hodin před kbelskou radnicí a k dispozici bude též v kostele při mši a hodinu po mši.

 

Tříkrálová sbírka:

Naše farnost se opět zapojí do Tříkrálové sbírky. Vybírat budeme na kbelské středisko Charity Neratovice. Způsob koledování bude upřesněn podle epidemické situace.

 

Pohřeb:

V pondělí 14. prosince od 14 h bude pohřeb paní Olgy Riedlové.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 13. 12. 2020 – třetí adventní neděle

Pro 05 2020

Ohlášky z neděle 6. 12. 2020 – druhá neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

V úterý je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Příští neděle je třetí adventní.

 

Mše svaté v týdnu:

Počet účastníků je omezen na šedesát devět osob. Chcete-li si zajistit místo, nahlaste se prosím e-mailem na nebo prostřednictvím SMS na 734593378.

Ve čtvrtek bude mše svatá od 18 hodin. Po mši bude krátká adorace NSO.

Aktuálně je 60 míst volných.

V neděli bude mše svatá od 9.15. Mše bude opět přenášena na Facebook: www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

Aktuálně je 1 místo volné.

Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší, v neděli přede mší i po ní.

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 6. 12. 2020 – druhá neděle adventní

Pro 03 2020

Změna v počtu osob přítomných na mši

Publikoval v Ohlášky

Kapacita kostela je naplněna. Mše bude také přenášena prostřednictvím internetu a k přijímání je možné přijít i po mši (do 11 h).
V neděli se může mše zúčastnit až 60 osob. Protože patnáct míst je již obsazeno (tento týden kostelníky, květinářkami, uklízeči a dalšími, kteří se starají o chod a údržbu kostela), zbývá 45 míst.

Chcete-li si místo zajistit, nahlaste se prosím e-mailem na nebo prostřednictvím SMS na 734593378.

Aktuálně je 0 volných míst.

Mše se mohou zúčastnit věřící, kteří nemají pozitivní test na covid-19 ani nejsou v karanténě. Prosíme, aby doma zůstali i lidé se závažnějšími příznaky akutního respiračního onemocnění (zvýšená teplota, dušnost, silný kašel) a účast v této době ještě zvážili i lidé z rizikových skupin, např. s chronickými dýchacími potížemi.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna v počtu osob přítomných na mši

Lis 28 2020

Ohlášky z neděle 29. 11. 2020 – první neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes bude mše od 9:15 (pro katechetky a jejich rodiny; max. 20 osob), bude přenášena na www.facebook.com/kbelskafarnost.

Po mši od 10 do 11 bude možnost přijít individuálně ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

Při mši se budou žehnat adventní věnce. Adventní věnce je možné nechat si požehnat v kostele také po mši.

Adventní věnec je možné požehnat si také doma, v rodině. Průvodce žehnáním je zde (podle Anselma Grüna) nebo zde nebo jej najdete vzadu v kostele na stolečku.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 30. listopadu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Ve čtvrtek 3. prosince je památk sv. Františka Xaverského, kněze.

Pátek 4. prosince je první v měsíci.

Neděle 6. prosince bude druhá adventní.

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek bude mše svatá od 18 h. Přede mší je modlitba růžence a svátost smíření, po mši adorace. Počet účastníků je omezen na dvacet osob.

V neděli 6. prosince je mše svatá od 9:15 (max. 20 osob), bude přenášena na www.facebook.com/kbelskafarnost.

Po mši od 10 do 11 bude možnost přijít individuálně ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. 11. 2020 – první neděle adventní

« Prev - Next »