Archiv kategorie 'Ohlášky'

Pro 10 2017

Ohlášky z neděle 10. 12. 2017 (druhá neděle adventní)

Publikoval v Ohlášky

Ve středu 13. prosince je památka svaté Lucie, panny a mučednice.
Ve čtvrtek 14, prosínce je památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
17. prosince je třetí neděle adventní.
Mše svaté v našem kostele budou v obvyklém pořádku, ve čtvrtek od 18 h (po mší svaté adorace), v neděli v 9.15. Půl hodiny před každou mší se zpovídá – nenechávejte prosím svátost smíření až na poslední dny před Vánoci.

Dnes, v neděli 10. prosince, v 17 h při nešporách v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude oceněna paní Mgr. Anežka Koutníková jako laická spolupracovnice v pastoraci. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, jí udělí osobní medaili. Blahopřejeme.

Dnes, 10. 12., je od 18 h koncert letňanského sboru Ajeto.

Dnes, 10. 12., od 10 h začíná výstava betlémů v klubovně Junáka (vedle Lidového domu). Otevřeno bude i v pátek 15. 12. od 16 do 18 h a v sobotu 16. 12. od 10 do 18 h. Pozvánka je zde.

V pátek 15. 12. od 18 h bude v kostele koncert gospelové hudby. Zpívá Leona Gyöngyösi. Letáček najdete zde a videopozvánku zde.

V neděli 17. 12. od 17 h bude koncert naší scholy, viz zde.

Přehled bohoslužeb o Vánocích je zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. 12. 2017 (druhá neděle adventní)

Pro 01 2017

Bohoslužby o Vánocích

Publikoval v Ohlášky

Neděle 24. prosince, čtvrtá neděle adventní, mše svatá v 9.15. Štědrý den: mše sv. (vigilie slavnosti Narození Páně) v 16:00 hod. (pro rodiče s dětmi) a ve 22:00 hod.
Pondělí 25. prosince, slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční: mše sv. v 10:00 hod. spojená s vystoupením dětského divadla při kázání
Úterý 26. prosince, svátek sv. Štěpána, prvomučedníka: mše sv. v 9:15
Čtvrtek 28. prosince, svátek svatých Mláďátek, mučedníků: mše sv. v 18 h s následnou adorací
Neděle 31. prosince,, svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, Silvestr: mše sv. v 9:15 hod. na poděkování za uplynulý rok a s obnovou manželských slibů
Pondělí 1. ledna 2018, Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše sv. v 10:00 hod.
Čtvrtek 4. ledna, mše sv. v 18 h s následnou adorací
Neděle 7. ledna, svátek Křtu Páně: mše sv. v 9:15

Od 31. prosince do 7. ledna bude možné přispět do pokladniček Tříkrálové sbírky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby o Vánocích

Lis 26 2017

Ohlášky z neděle 26. listopadu – slavnost Krista Krále

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 27. 11. je památka “otce magistra” sv. Františka Antonína Fasani, františkánského kněze.
V úterý 28. 11. je památka sv. Jakuba z Marky, františkánského kněze a kazatele (který roku 1436 působil též v Čechách).
Ve středu 29. 11. je svátek všech svatých serafínských řádů.
Ve čtvrtek 30. 11. je svátek sv. Ondřeje, apoštola a mučedníka.
V pátek 1. 12. je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Neděle 3. 12. je první neděle adventní.

Mše svaté v kostele sv. Alžběty: ve čtvrtek v 18 h, po mši krátká adorace, v neděli v 9.15. Při nedělní mši svaté budou požehnány adventní věnce.
Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou.

Adventní věnce si můžete požehnat též doma. Texty si můžete stáhnout zde. Je možné je upravit podle potřeby (např. podle věku dětí). Adventní věnec není jen dekorací na stole, ale také symbolem ke ztišení a modlitbě v rodinném kruhu.

V neděli 3. 12. bude v Centrálním parku ve Kbelích rozsvícení vánočního stromu. Program najdete zde. Požehnání stromu bude v 16:45.

V pátek 15. 12. od 18 h bude v našem kostele koncert gospelové zpěvačky Leony Gyöngyösi. Letáček najdete zde a videopozvánku zde. Koncert pořádá MČ Praha 19 spolu s naší farností.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 26. listopadu – slavnost Krista Krále

Lis 19 2017

19.11. Světový den chudých

Publikoval v Ohlášky

V neděli 19. listopadu jsme slavili první Světový den chudých, který ustanovil na toto datum v závěru Roku milosrdenství (loni na podzim) papež František. Zaslal k tomuto dni zvláštní poselství, které si můžete přečíst či stáhnout zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.11. Světový den chudých

Lis 19 2017

Ohlášky z neděle 19.11.2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

19.11. Neděle – 33. neděle v liturgickém mezidobí – světový den chudých a den Bible.
21.11. Úterý – Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Středa – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11. Pátek – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků
26.11. Neděle – Slavnost Ježíše Krista krále

Dnešní sbírka byla na biblické projekty.

Pořad bohoslužeb. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací
a v neděli v 9.15 hod. Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá.

br. Lukáš

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19.11.2017

Lis 12 2017

Ohlášky z neděle 12. 11. 2017

Publikoval v Ohlášky

Dnešní sbírka byla věnována na charitu.
V pondělí 13. 11. je památka sv. Anežky České, panny.
V úterý je památka sv. Mikuláše Taveliče, františkánského kněze, a druhů, mučedníků.
V pátek 17. 11. je svátek sv. Alžběty Uherské (Durynské), patronky 3. řádu františkánů a našeho kostela.
Mše svatá v týdnu bude ve čtvrtek 16. 11. od 18 h (za členy živého růžence), po mši bude krátký výstav nejsvětější svátosti oltářní.

Pouť ke sv. Alžbětě bude v našem kostele v neděli 19. 11. od 9:15. Poutní mši svatou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský. Při mši bude udělovat svátost biřmování. Po mši bude ve školce agapé. Prosíme farníky, aby se pochlubili svými kuchařskými dovednostmi a přispěli občerstvením.

Příští neděli bude také světový den chudých (sv. Alžběta je mj. patronkou bezdomovců) a den Bible.

Úklid před poutní mší svatou bude ve středu 15. 11. od 10 h (okna, dveře, prach v lavicích), zbytek potom podle domluvy s Anežkou Koutníkovou () v sobotu odpoledne (podlaha, místnost pro agape). Dobrovolníci jsou vítáni. Kdyby počasí dovolilo, bylo by třeba posekat kopřivy za kostelem (nejlépe motorovou kosou) a vytrhat plevel na parkovišti.
Kdo by se chtěl úklidu účastnit častěji, ať prosím přihlásí v sakristii nebo na Kostel se neuklízí v pravidelnou dobu, ale vždy se domluvíme na termínu, který by vyhovoval nejvíce lidem.

Růženec se modlíme dvacet minut před nedělní mší sv. Děkujeme všem, kteří se k modlitbě připojují. Kromě toho funguje ve farnosti modlitba živého růžence. Skupinka stále není kompletní, vyzýváme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit jedním desátkem denně, aby se přihlásili v sakristii (nebo na ). Více informací o živém růženci včetně aktuálních úmyslů a rozpisu je zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 12. 11. 2017

Říj 31 2017

Bohoslužby v týdnu od 30. 10. do 5. 11. 2017

Publikoval v Ohlášky

Ve středu 1. 11. je svátek Všech svatých. Mše svatá bude od 18 h (slouží P. Filip).
Ve čtvrtek 2. 11. je vzpomínka na všechny věrně zemřelé. Mše svatá bude od 18 h (slouží P. Lukáš), po mši krátká adorace.
Pátek 3. 11. je první v měsíci. Také je vzpomínka na všechny věrně zemřelé františkánského řádu.
V sobotu 4. 11. je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Neděle 5. 11. je 31. v liturgickém mezidobí, mše sv. jako obvykle v 9.15.

S novým měsícem se posouvá modlitba živého růžence na další desátek. Přihlášení dostanou informací SMS nebo ji najdou zde pod záložkou “živý růženec”. Stále jsou volná místa pro další zájemce.

V sobotu 4. 11. od 11 h je v Hájku mše se vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Slouží P. Daniel Janáček, OPraem.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby v týdnu od 30. 10. do 5. 11. 2017

Říj 22 2017

29. neděle v mezidobí – 22.10.2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

23.10 Pondělí svátek sv. Jana Kapistrána, kněze
28.10 Sobota svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29.10 Neděle 30. neděle v mezidobí, (Pozor změna času!)

Dnešní sbírka je na františkánské misijní dílo.

V pondělí 23. října na svátek sv. Jana Kapistrána bude u PMS sloužit večerní mši sv. v 18:00 hod. Jan Böhm, vojenský kaplan.
Ve čtvrtek 26. října bude u PMS večer animovaná adorace.
V pátek 27. října v 19:00 hod. bude u PMS kající pobožnost za mír ve světě.

Ministranti, tedy pánové a chlapci – Je ti aspoň 11 let? Pak pojeď s námi na víkend 27. – 29. 10. do Hájku! Hlaste se u bratra Bernarda (tel. 224 490 351, ).

Pokud někdo nemůže z vážných důvodů navštívit hřbitov v obvyklou dobu od 2.11 – 8.11 může již od 25. října získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při zachování obvyklých podmínek.

Ve středu 1. listopadu bude u PMS v 19:30 hod. provedeno oratorium o bloudící duši a Božím milosrdenství italského skladatele 2. pol. 17. století Giovanniho Battisty Bassaniho LA TROMBA DELLA DIVINA MISERICORDIA. Více zde.

br. Filip

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 29. neděle v mezidobí – 22.10.2017

« Prev - Next »