Kvě 19 2013

Pastýřská služba

Publikoval

Svatby, křty, osobní rozhovory, návštěvy nemocných, pohřby

ofm_vianney ofm_vianney O. Filip nebo Lukáš jsou farníkům k dispozici vždy před mší svatou a po ní. Svatby, křty, duchovní rozhovory, návštěvy nemocných, pohřby atd. s nimi prosím domlouvejte přednostně v tomto čase. .

Farní rady

V naší farnosti funguje Pastorační a ekonomická rada, viz kontakty.

Náboženství ve školním roce 2016/2017

Děti jsou rozděleny do následujících skupin:

předškoláci a prvňáci: Pátek 15:15

příprava k 1. svatému přijímání: Pátek 16:00

3. – 4. (5.) třída: Pátek 16:45

5. – 9. třída: Čtvrtek v 17:00 s panem farářem

Kontakt: Anežka Koutníková,