Pro 18 2016

Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Publikoval 14.47 v Akce,Sbírky

Již podruhé se bude v kbelské farnosti konat tříkrálová sbírka. Koledovat se bude od 1. do 15. ledna. Skupinky koledníků by měly mít alespoň tři členy, z nichž alespoň jeden musí být starší 15 let (musí mít občanský průkaz).
Výtěžek sbírky bude rozdělen na záměry Arcidiecézní charity a na záměry naší farnosti. Arcidiecézní charita Praha ze sbírky podpoří nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima a založení charitního komunitního centra v Kolíně. Část sbírky je určena na pomoc rodinám s dětmi v tísni. V zahraničí Arcidiecézní charita Praha podpoří českou nemocnici v Ugandě. Naše farnost výtěžek věnuje Charitě Neratovice na nákup kompenzačních pomůcek pro středisko sociální a zdravotní pomoci Kbely.
Zájemci o koledování nechť se přihlásí na nebo osobně v sakristii.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Komentáře jsou momentálně nedostupné.