Srp 06 2017

18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

Publikoval 13.10 v Ohlášky

Liturgický kalendář
Úterý 8.8. Svátek sv. Otce Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
Středa 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek 10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek 11.8. Svátek sv. Kláry z Assisi, panny (též Zuzany)
Neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí

Slavnost u dominikánů. V úterý na svátek svatého Dominika se můžete zúčastnit v 18.30 slavnostní mše svaté v kostele sv. Jiljí u bratří dominikánů.

Pouť v Hájku. V sobotu 12. 8. bude v Hájku v 11.00 hod. další poutní mše svatá, k Nanebevzetí Panny Marie.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara, u kterého se již připravuje proces k beatifikaci. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit.

Živý růženec. Předpokládám, že modlitbu růžence se modlí většina z nás. Můžeme se ho modlit samostatně, nebo se ho můžeme modlit společně v rodinách. Je taky starobylou tradicí, že se tuto modlitbu modlí celé skupinky. Živý růženec, tak jak ho známe, se začal vytvářet na počátku 19. století ve Francii z podnětu slečny Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Je to jedinečný pohled na Ježíše v propojení s Marií. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 18. neděle v mezidobí – Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 2017

Komentáře jsou momentálně nedostupné.