Srp 20 2017

20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Publikoval 13.31 v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 21.8. Památka sv. Pia X., papeže
Úterý 22.8. Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek 25.8. Památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. řádu
Neděle 27.8. 21. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Po dobu školních prázdnin jsou mše svaté stále pouze jen v neděli v 9.15

Sliby bratří. V úterý 22.8. při mši svaté v 18.00 budou dva naši novicové skládat své první řeholní sliby. Můžete přijít a prožít velkou duchovní událost.

New Dawn. V tomto týdnu od středy do neděle se uskuteční v Hájku charismatické setkání New Dawn. Přihlášky a všechny potřebné informace jsou na webových stránkách. Je však možné se připojit jen na část, třeba na víkend.

Hlavní hájecká pouť. Též se již blíží hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme v neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 20. neděle v mezidobí – 20. srpna 2017

Komentáře jsou momentálně nedostupné.