Zář 03 2017

22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Publikoval 21.08 v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pátek 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
Neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou již i ve čtvrtek v 18.00 hod a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Blíží se hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou v 11.15 hod. bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor. Předtím v 10.00 bude na staré poutní cestě žehnání poutní kapličky č. 18. Tato kaple, která byla před časem srovnána se zemí, díky přičinění mnohých obětavých lidí byla znovu postavena a bude slavnostně posvěcena.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Výuka náboženství. Se začátkem nového školního roku je možnost přihlásit děti do náboženství. Rodiče dětí prosím, abyste vše domluvili s naší katechetkou Anežkou Koutníkovou.

Změny ve farnosti. Příští neděli, to je 10. září, při mši svaté přivítáme otce Lukáše Bradnu a později i o. Filipa Rathouského, kteří budou mít naši kbelskou farnost na starosti.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Komentáře jsou momentálně nedostupné.