Bře 08 2020

Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Publikoval 0.53 v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší je modlitba křížové cesty (vede br. Josef), možnost svátosti smíření. Mše je obětována za zemřelé rodiče Marii a Milana. Při mši budou první skrutinia za katechumeny a představí se děti, které se připravují na první svaté přijímání. Po mši bude schůze pastorační rady.

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 12. března bude mše od 18 hodin. Přede mší modlitba růžence. Po mši bude výstav NSO.

V neděli bude mše od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii; mši bude sloužit P. Vianney). Přede mší bude modlitba křížové cesty.

 

Výroční den zvolení papeže Františka

V pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbě.

 

 

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění Covid-19

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
·      Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
·      Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
·      Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

V Hejnicích 6. března 2020

Čeští a moravští biskupové

 

Aktuální prohlášení České biskupské konference z 10. 3. je na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Komentáře jsou momentálně nedostupné.