Led 24 2021

Ohlášky z 24. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval 0.13 v Ohlášky

Dnes je mše je od 9:15. Volná jsou ještě tři místa. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

 

V pondělí 25. ledna je svátek obrácení sv. Pavla, apoštola.

V úterý 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Ve čtvrtek 21. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Mše bude od 18 h. Volných je 23 míst. Přede mší je modlitba růžence, po mši krátká adorace.

 

V sobotu je památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny.

 

Neděl 31. ledna je třetí neděle v mezidobí. Mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

 

Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 24. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí

Komentáře jsou momentálně nedostupné.