Bře 07 2021

Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Publikoval 15.17 v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu:

Mše svatá bude čtvrtek 11. března od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 21 míst.

V pátek 12. března bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, dále možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků).

V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka I.

Neděle 14. března je 4. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita našeho kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace se zhoršuje, ale podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni.

 

Úklid kostela:

V pondělí 8. 3. od 15.30. Dobrovolníci jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Komentáře jsou momentálně nedostupné.