Bře 14 2021

Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Publikoval 15.50 v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek 18. března (čtvrtek po 4. neděli postní) bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 19 míst.

V pátek 19. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie. Kostel bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, potom možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků křížové cesty).

Neděle 21. března bude 5. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni (křížová cesta z dnešní neděle je na Facebooku farnosti).

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím do kostela. Můžete přinést i loňské posvěcené kočičky a odevzdat je br. Josefovi v sakristii. Vyrábí se z nich popel na příští Popeleční středu.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Komentáře jsou momentálně nedostupné.