Bře 22 2021

Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Publikoval 9.42 v Ohlášky

V pondělí 22. 3. v poledne se rozezní zvon na památku obětí pandemiehttps://www.minutaticha.cz/

Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 23 míst.

V pátek 26. března bude od 17 h dětská křížová cesta. Křížová cesta se bude konat v kostele za obvyklých hygienických podmínek (omezený počet osob, tj. zejména děti, které budou číst, a jejich doprovod; rozestupy, respirátory) a bude možné ji sledovat, včetně obrázků, které děti namalovaly, na www.facebook.com/kbelskafarnost. Pro individuální modlitbu kostele je možné využít čas od 15 do 16 h, kdy bude kostel jako obvykle otevřen.

Neděle 28. března je Květná neděle. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je zcela vyčerpána. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

V neděli 28. března od 14 h bude duchovní obnova farnosti. Bude také přenášena přes Facebook. Po skončení promluvy bude kostel otevřen a bude příležitost ke svátosti smíření.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím v neděli do kostela.

 

Sčítání lidu: Při mši 21. 3 byla čtena výzva biskupů ke sčítání lidu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Ministrantská brigáda v Hájku, letní františkánský puťák: informace u br. Josefa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Komentáře jsou momentálně nedostupné.