Úno 04 2023

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Publikoval 20.54 v Ohlášky

Vážení občané Kbel,

dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste koledníky z farnosti Kbely s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, kterých není nikdy dost.

V letošním roce se podařilo ve Kbelích vybrat částku 20 090 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši 170.103 Kč. Tato částka bude z největší části použita na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady, také budeme pokračovat v projektu Adopce na dálku.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, na rozdíl od předchozích let plných omezení. Vstupujeme do nového roku 2023 s optimistickou vizí a přejeme si, ať je pro nás všechny tento rok ještě lepší a bohatší na společné zážitky než rok předchozí.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Mgr. Lenka Urbanová, ředitelka Charity Neratovice

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se také připojil k poděkování dárcům, koledníkům a všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli. Kromě koledování v ulicích jsme letos byli koledovat také v základní a mateřské škole. Markéta Cacáková se třemi dětmi z 5. D ZŠ Kbely, převlečenými za Tři krále, navštívila dvě třídy v základní škole a všechny třídy v obou kbelských mateřských školách: „Děti zazpívaly koledu o Třech králích a ostatním dětem ukázaly, jaké dary přinesly králové do Betléma – zlato, kadidlo a myrhu. Zejména děti ze školek byly nadšené, a nakonec jsme si koledu o Třech králích zazpívali všichni společně.“

Pokoj a dobro vašim domovům, vašim rodinám a vám všem přeje

P. Filip Jan Rathouský, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Komentáře jsou momentálně nedostupné.