Bře 16 2024

Ohlášky z neděle 17. března – pátá neděle postní

Publikoval 18.11 v Ohlášky

Neděle 17. března je 5. neděle postní. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší je křížová cesta (od 8:35), možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

Po mši se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci se musí přihlásit v sakristii (alespoň dodatečně). Zapsat je možné také nemocné, kteří se nemohou mše osobně zúčastnit a potřebují, aby je kněz s toto svátostí navštívil doma nebo v nemocnici.

Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti, tj. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá).

V úterý 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Ve čtvrtek 21. března je čtvrtek 5. postního týdne. Mše svatá bude od 18 h, přede mší možnost svátosti smíření a modlitba křížové cesty, po mši eucharistický výstav.

V pátek 22. března od 16.30 h bude v kostele křížová cesta dětí.

Neděle 24. března je Květná neděle. Mše svatá bude od 9:15 h, přede mší nebude křížová cesta, protože mše začíná na zahradě průvodem s ratolestmi. Možnost svátosti smíření. Po mší farní kavárna.

V neděli 24. března od 14.30 bude duchovní obnova farnosti (s možností svátosti smíření).

28. března je Zelený čtvrtek, mše svatá bude od 18 h. Dospělí muži k obřadu mytí nohou nechť se prosím hlásí v sakristii.

29. března je Velký pátek, od 17.30 bude křížová cesta a od 18 h obřady památky Umučení Páně.

30. března je Bílá sobota. Neslaví se žádné mše, až ve 20 h vigílie Zmrtvýchvstání Páně. Zájemci o čtení během vigílie nechť se zapisují v sakristii.

31. března je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá bude od 10 h (s žehnáním pokrmů).

1. dubna je pondělí v oktávu velikonočním. Mše svatá bude od 10 h.

4. dubna je čtvrtek v oktávu velikonočním a mše bude od 18 h.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 17. března – pátá neděle postní

Komentáře jsou momentálně nedostupné.