Bře 23 2024

Ohlášky z neděle 24. března – Květná neděle

Publikoval 23.12 v Ohlášky

Neděle 24. března je Květná neděle. Mše svatá bude od 9:15 h. Mše začíná na zahradě průvodem s ratolestmi. Přede mší je možnost svátosti smíření. Po mši farní kavárna.

Od 14.30 bude duchovní obnova farnosti (s možností svátosti smíření).

Čtvrtek 28. března je Zelený čtvrtek, mše svatá bude od 18 h.

Dospělí muži k obřadu mytí nohou nechť se prosím hlásí v sakristii.

Pátek 29. března je Velký pátek, od 17.30 bude křížová cesta a od 18 h obřady památky Umučení Páně. Velký pátek je den přísného postu.

Sobota 30. března je Bílá sobota. Neslaví se žádné mše, až ve 20 h vigílie Zmrtvýchvstání Páně.

Zájemci o čtení během vigílie nechť se zapisují v sakristii.

Neděle 31. března je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá bude od 10 h (s žehnáním pokrmů).

Pondělí 1. dubna je pondělí v oktávu velikonočním. Mše svatá bude od 10 h.

Čtvrtek 4. dubna je čtvrtek v oktávu velikonočním a mše bude od 18 h. Po mši výstav NSO. Přede mší možnost modlitby korunky k Božímu milosrdenství.

Pátek 5. dubna je první pátek v měsíci.

Neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší modlitba korunky k Božímu milosrdenství.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. března – Květná neděle

Komentáře jsou momentálně nedostupné.