Led 18 2020

Ohlášky z neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Publikoval 23.59 v Ohlášky

Dnes je votivní mše za jednotu křesťanů. Mše sv. od 9:15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Po mši bude schůze pastorační rady.

Liturgický kalendář:

V pondělí 20. ledna je nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebestiána, mučedníka.

V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

V sobotu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla.

Meděle 26. ledna bude 3. v liturgickém mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 23. ledna od 18 h (za živou a zemřelou rodinu Jelinkovu a Krejčíkovu). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 26. ledna od 9:15 (za farnost). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Výsledky Tříkrálové sbírky za celou ČR

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Komentáře jsou momentálně nedostupné.