Kvě 09 2020

Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Publikoval 20.29 v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta.

Ve středu 13. května je nezávazná památka Panny Marie Fatimské.

Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.

V pátek 15. května je památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. fr. řádu,

V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Neděle 17. května bude šestá velikonoční.

 

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15 a 10. 15.

Na mši může být omezený počet 100 osob.  Stále je nutné nosit roušky, které je možné si sundat jen v okamžiku přijímání Eucharistie, dezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici v kostele) a dodržovat rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti). Pro omezení počtu účastníků budou v neděli dvě mše, první především pro rodiny s dětmi, druhá pro ostatní věřící. Seniory a chronicky nemocné prosíme, aby využívali i čtvrteční mši.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek nebo v neděli před první mší a po druhé mši.

Prosíme účastníky druhé mše, aby přede mší vyčkali na kostelní zahradě nebo na chodbě, až bude kostel uklizen, vyvětrán a vydezinfikován.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte 2m rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

Uvítáme další dobrovolníky na úklid, zvláště z méně rizikových skupin.

 

Slavnostní modlitba růžence:

Společenství živého růžence od Panny Marie Sněžné zve nejen členy kbelského a čakovického živého růžence, ale všechny, jimž je Panna Maria blízká a drahá, na slavnostní modlitbu růžence, která se uskuteční ve středu 13. května u Panny Marie Sněžné po mši, která je od 18 hodin.

 

Úklid kostela:

Ve čtvrtek od 10 h. Prosíme o zapojení zvláště mladší dobrovolníky (můžete se ohlásit na ). Uvítáme i pomoc s dezinfekcí kostela po první nedělní mši.

Další úklid bude ve čtvrtek 21. května od 13:30 h.

 

Zvony se rozezní na počest zdravotníkům:

Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hodin rozezní zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Komentáře jsou momentálně nedostupné.