Pro 21 2020

Vánoční bohoslužby 2020-2021

Publikoval 16.22 v Ohlášky

Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den: v 16 h (dětská). Ještě jsou volná tři místa.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Od 17 do 18 h je možné přijít k individuální modlitbě a ke svatému přijímání, popř. si odnést Betlémské světlo

Ve 21 h (“půlnoční”), volných je 27 míst.

Pátek 25. prosince – slavnost Narození Páně (zasvěcený svátek): v 10 h. Při mši bude dětské divadlo. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Od 11 do 12 h je možné přijít k individuální modlitbě a ke svatému přijímání, popř. si odnést Betlémské světlo.

Sobota 26. prosince – svátek sv. Štěpána: 9.15. Volných je 18 míst. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost.

Neděle 27. prosince – svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa: mše svatá v 9.15 s obnovou manželského slibu. .Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost

Pátek 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek) – mše svatá v 10 hBezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost

Prosíme, aby na mši nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na nebo telefonicky (stačí SMS) na 734593378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfenkce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost). Hodinu po mši je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

V případě snížení bezpečného počtu účastníků bohoslužeb ještě běhěm Vánoc budou mít přednost ti, kteří se přihlásili dříve.

Možnost návštěvy kostela: Vždy hodinu po skončení mše svaté je možné přijít se do kostela pomodlit, prohlédnout si vánoční výzdobu, na Štedrý den a o slavnosti Narození Páně si také vyzvednou Betlémské světlo (neplatí pro “půlnoční” mši svatou, kdy bude kostel uzavřen krátce po mši, aby věřící spolehlivě dorazili domů před začátkem zákazu vycházení). Prosíme, i při individuální návštěvě kostala dodržujte rozestupy, noste roušky a vstupujte po malých skupinkách.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční bohoslužby 2020-2021

Komentáře jsou momentálně nedostupné.