Říj 09 2017

O příspěvcích

Publikoval v Sbírky

Milý farníci.

Dovolte mi prosím, malou finanční vsuvku. Předem bych chtěl upozornit, že jsem za vaši štědrost vděčný a jsem si ji vědom. Také bych vás hned na začátku chtěl uklidnit, že od vás nechci vyžadovat víc, než můžete.

Chtěl bych dát více na vědomí možnosti, které jsou a mohou se využít.

1. Pokud budete odvádět měsíčně váš dar, tedy částku na farní účet, je možné posléze použít tzv. potvrzení o daru, aby se vám odečetli na daních. Potvrzení se vystaví začátkem roku a buď váš zaměstnavatel, nebo vy sami pokud odvádíte přímo daně, si s tím jistě poradíte. Pochopitelně potvrzení se vystavuje od minimálního daru 1000,- Kč. Je důležité dodat na faru náležité osobní údaje. Více také zde http://kbely.farnost.cz/?page_id=2.

2. Trochu se nám hromadí drobné peníze a fara se tak stává takovým bankovním ústavem. Já sám obcházím banku a lékárny v okolí a snažím se v bance peníze vložit nebo v obchodech proměnit. V bance se cítím jako vyvrhel, který zdržuje na přepážce a v obchodech jako že mi dělají milost. Možnosti: nepřispívat každou neděli, ale třeba měsíčně přispět papírovou bankovkou. Nebo dojít na faru (možno třeba i po mši sv.) a drobné proměnit. Nám, zvláště mě, moc pomůžete.

S pozdravem a požehnáním br. Filip, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O příspěvcích

Říj 08 2017

27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Publikoval v Ohlášky

V úterý 10. října v 17:00 hod. začíná u PMS dvouletá příprava na biřmování. Velký refektář, vchod z Františkánské zahrady.

V neděli 15. října se u PMS uskuteční „Podzimní bazar šatstva“ Bližší informace zde.

Br. Filip, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Zář 29 2017

26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Publikoval v Ohlášky

1. 10. Neděle – 26. neděle v mezidobí
2. 10. Pondělí – Památka svatých andělů strážných
4. 10. Středa – Slavnost sv. Františka
7. 10. Sobota – Památka Panny Marie Růžencové
8. 10. Neděle – 27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací
a v neděli v 9.15 hod. Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá.

Mše pro rodiny s dětmi. Příští neděli může být opět mše pro rodiče s dětmi.
Touto nedělí začíná měsíc svatého růžence, kdo se může připojit do modlitby živého růžence, stále má možnost….

Pozvání k Panně Marii Sněžné. V úterý 3. října po večerní mši svaté v 18.00 hodin a po nešporách (v 19. 00 hod.) slavíme tak zvaný Tranzitus. Je to starobylá liturgie k Františkovu přechodu do slávy Boží.
Ve středu, na slavnost svatého Františka, budeme mít u Panny Marie Sněžné v 18.00 hod. slavností mši svatou, které tradičně předsedají bratři dominikáni. Letos mezi nás přijdou obá dominikánští novokněží..

Pouť v Hájku. V sobotu 7.10. bude další hájecká pouť. Mši svatou v 11.00 hodin bude sloužit náš provinciál bratr Jakub.

Františkánské setkání. Příští víkend v Moravské Třebové bude setkání chlapců, kteří se chtějí více setkat se svatým Františkem.

Sbírka. Sbírka z minulé neděle na církevní školství byla 5 200,- Kč. Všem PBZ

Katolický týdeník. V Katolickém týdeníků vás může oslovit celá řada hezkých článků, tak se nebojte si je každou neděli rozebrat a pročíst….

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Zář 10 2017

Pozvánka od sousedů: pouť ve Vinoři

Publikoval v Akce

Poutní mše sv. ke svátku Povýšení sv. kříže ve Vinoři bude v neděli 17. září v 9:00. Sloužit ji bude mons. Antonín Basler, kancléř olomouckého arcibiskupství a nový pomocný biskup olomoucký.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka od sousedů: pouť ve Vinoři

Zář 10 2017

23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Středa 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Pátek 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
Sobota 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Velké poděkování našemu sboru za doprovázení této mše.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Modlitby matek (večerní skupinka bez dětí).  Ve středu 13.9. ve 20.30 setkání v učebně

Výuka náboženství. První setkání v náboženství s katechetkou Anežkou bude v pátek 15. 9.

Změny ve farnosti. V neděli 24. září zase přivítáme o. Filipa Rathouského, který je ustanoven administrátorem farnosti. Zároveň budeme mít křtiny.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Zář 03 2017

22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pátek 8. 9. Svátek Narození Panny Marie
Neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou již i ve čtvrtek v 18.00 hod a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Blíží se hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou v 11.15 hod. bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor. Předtím v 10.00 bude na staré poutní cestě žehnání poutní kapličky č. 18. Tato kaple, která byla před časem srovnána se zemí, díky přičinění mnohých obětavých lidí byla znovu postavena a bude slavnostně posvěcena.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Výuka náboženství. Se začátkem nového školního roku je možnost přihlásit děti do náboženství. Rodiče dětí prosím, abyste vše domluvili s naší katechetkou Anežkou Koutníkovou.

Změny ve farnosti. Příští neděli, to je 10. září, při mši svaté přivítáme otce Lukáše Bradnu a později i o. Filipa Rathouského, kteří budou mít naši kbelskou farnost na starosti.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22. neděle v mezidobí – 3. září 2017

Zář 03 2017

Úklid kostela

Publikoval v Akce

Úklid kostela bude v pátek 8. 9. ráno od 9:00 a odpoledne od 16:30. Prosím, nahlaste se na , kdo můžete přijít ráno a kdo odpoledne.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úklid kostela

Srp 27 2017

21. neděle v mezidobí – 27. srpna 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Pondělí 28.8. – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Úterý 29.8. – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Neděle 3.9. – 22. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Příští neděli v 9.15.

Hlavní hájecká pouť. Též se již blíží hlavní hájecká pouť k Narození Panny Marie, v sobotu 9. září. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup a doprovázet bude náš kbelský sbor.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Nový školní rok. Před začátkem školního roku budeme příští neděli 3. 9. žehnat školákům a všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům ve školství.

Výuka náboženství. Se začátkem nového školního roku je možnost přihlásit děti do náboženství. Rodiče dětí prosím, abyste vše domluvili s naší katechetkou Anežkou Koutníkovou.

Změny ve farnosti. Příští neděli naši noví duchovní otcové Filip a Lukáš ještě předávají své farnosti na místech, kde doposud působí a dotahují některé úkoly, ale počítáme s tím, že další neděli, to je 10. září, bychom mohli přivítat otce Lukáše a pak i o. Filipa, který bude administrátorem farnosti i u Panny Marie Sněžné.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 21. neděle v mezidobí – 27. srpna 2017

Next »