Zář 09 2019

Vinořské poutní oslavy (14.9.-15.9.2019)

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vinořské poutní oslavy (14.9.-15.9.2019)

Zář 07 2019

Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše svatá od 9:15. Přede mší je společná modlitba růžence

 

Liturgický kalendář:

V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V sobotu 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 12. září od 18 h. Přede mší společná modlitba růžence, po mši výstav NSO.

V neděli 15. září od 9.15. Přede mší společná modlitba růžence.

 

Úklid:

V pátek 13. září od 10 h. Dobrovolníci vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Zář 01 2019

Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a společná modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Liturgický kalendář:

V úterý 3. září je svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

V pátek 6. září je první pátek v měsíci.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h, přede mší společná modlitba růžence, po mši adorace NSO.

V neděli od 9.15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 25 2019

Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.

Ve středu 28. srpna je svátek sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 1. září bude 22. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté:

V neděli 1. září od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Smuteční oznámení:

Dne 20. srpna zemřel otec Michal František Pometlo OFM. Otec Michal rád navštěvoval Kbely a mnozí naši farníci se s ním osobně znali – jako s knězem, duchovním rádcem i zpovědníkem.

Rozloučení bude v pondělí 2. září v 11:00 hodin v jeho domovském kostele Panny Marie Sněžné.

Celebrovat bude otec biskup Václav Malý.

 

Pouť v Hájku:

V sobotu 7. září bude hlavní pouť v Hájku, mši svatou celebruje P. Vojtěch Kodet, součástí bude pěší pouť, průvod se sochou Panny Marie poutní cestou, divadlo Víti Marčíka a slavnostní požehnání. Občerstvení zajištěno.

 

Připomínka společných akcí farnosti:

Fotograf Tomáš Miřátský nám poslal odkaz na fotografie ze společných akcí farnosti (pouť do Staré Boleslavi, noc kostelů, pouť do Hájku): https://www.zonerama.com/FarnostKbely/740667

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 18 2019

Ohlášky z 18. srpna – 20. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Kalendář:

V pondělí 19. srpna je památka sv. Ludvíka z Anjou OFM, biskupa.

V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata OCis a učitele církve.

Ve středu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.

Ve čtvrtek 22. srpna je památka panny Marie Královny.

V pátek 23. srpna je památka sv. Růženy z Limy, panny.

V sobotu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle bude 21. v mezidobí.

 

Mše:

V neděli od 9.15 (za farnost), přede mší modlitba růžence.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 18. srpna – 20. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 16 2019

Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Publikoval v Akce

Arcidiecézní charita Praha srdečně zve na svůj 28. benefiční koncert ke 100. výročí Charity v pražské arcidiecézi.

Místo: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

Termín: 31. 10. 2019, 19:00

Program:

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor

Antonín Dvořák: Te Deum

dirigent Petr Altrichter, sbormistr Lukáš Vasilek

Lucie Silkenová – soprán, Jiří Brückler – baryton

Host: Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska

Moderují: P. Zbygniew Czendlik, Vladimír Kořen

Celý výtěžek bude věnován České nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Cena Charity Česká republika 2019: slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.

Rezervace vstupenek: na e-mailové adrese: nebo na telefonním čísle 731 604 319.

Více informací: https://praha.charita.cz/akce/koncert/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Srp 12 2019

Ohlášky z 11. srpna – 19. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve středu 14. srpna je svátek sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. 

Ve čtvrtek 15. srpna je slavnost Nenebevzetí Panny Marie.

V sobotu 17. srpna  je památka sv. Beatrice da Silva Meneses, panny.

Neděle bude 20. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

V neděli od 9:15 (za rodinu Halíkovu a Červovu). Přede mší bude modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 11. srpna – 19. neděle v mezidobí

Srp 04 2019

Ohlášky z 4. srpna – 18. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně.

Ve čtvrtek 8. srpna je svátek sv. Dominika, kněze a zakladatele OP.

V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy.

V sobotu 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Příští neděle je 19. v mezidobí.

 

Mše svatá:

V neděli od 9:15 (za rodinu Blahutovu). Přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 4. srpna – 18. neděle v mezidobí

« Prev - Next »