Úno 04 2023

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Publikoval v Ohlášky

Vážení občané Kbel,

dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste koledníky z farnosti Kbely s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, kterých není nikdy dost.

V letošním roce se podařilo ve Kbelích vybrat částku 20 090 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši 170.103 Kč. Tato částka bude z největší části použita na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady, také budeme pokračovat v projektu Adopce na dálku.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, na rozdíl od předchozích let plných omezení. Vstupujeme do nového roku 2023 s optimistickou vizí a přejeme si, ať je pro nás všechny tento rok ještě lepší a bohatší na společné zážitky než rok předchozí.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Mgr. Lenka Urbanová, ředitelka Charity Neratovice

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se také připojil k poděkování dárcům, koledníkům a všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli. Kromě koledování v ulicích jsme letos byli koledovat také v základní a mateřské škole. Markéta Cacáková se třemi dětmi z 5. D ZŠ Kbely, převlečenými za Tři krále, navštívila dvě třídy v základní škole a všechny třídy v obou kbelských mateřských školách: „Děti zazpívaly koledu o Třech králích a ostatním dětem ukázaly, jaké dary přinesly králové do Betléma – zlato, kadidlo a myrhu. Zejména děti ze školek byly nadšené, a nakonec jsme si koledu o Třech králích zazpívali všichni společně.“

Pokoj a dobro vašim domovům, vašim rodinám a vám všem přeje

P. Filip Jan Rathouský, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Úno 04 2023

Ohlášky z neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

V neděli 5. února je 5. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

V pondělí 6. února je památka sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Ve úterý 7. února je památka sv. Kolety z Corbie, panny.

Ve čtvrtek 9. února bude mše svatá od 18 h. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V pátek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.

V sobotu je nezávazná památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných.

V neděli 12. února je 6. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí

Led 28 2023

Ohlášky z neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

V neděli 29. ledna je 4. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

V pondělí 30. ledna je památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny.

Ve úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.

Ve čtvrtek 2. února bude mše svatá od 18 h – svátek Uvedení Páně do chrámu. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V sobotu 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

V neděli 5. února je 5. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí

Led 21 2023

Ohlášky z neděle 22. ledna – 3. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

V neděli 22. ledna je 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna. Sbírka bude na České katolické biblické dílo.

V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla.

Ve čtvrtek 26. ledna bude mše svatá od 18 h – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V sobotu 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

V neděli 29. ledna je 4. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. ledna – 3. neděle v mezidobí

Led 16 2023

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu k Panně Marii Sněžné

Publikoval v Ohlášky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu k Panně Marii Sněžné

Led 14 2023

Ohlášky z neděle 15. ledna – druhá neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

V neděli 15. ledna je 2. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

V pondělí 16. ledna je svátek sv. Berarda, kněze, a druhů, mučedníků OFM.

V úterý 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.

Ve středu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Úklid kostela bude ve čtvrtek od 16 h.

Ve čtvrtek 19. ledna bude mše svatá od 18 h – čtvrtek 2. týdne v mezidobí. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V pátek bude pohřeb pana Vladimíra Hantáka (od 13 h).

V sobotu 21. ledna je památka sv. Anežky, panny a mučednice.

V neděli 22. ledna je 3. neděle v mezidobí (neděle Božího slova). Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky, koledníkům jakož i dárcům. Kasičky jsou odevzdané. Do sbírky je možné ještě do konce ledna přispívat bezhotovostně: https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/pojdte-koledovat/ (v druhém kroku prosím zadejte „Charita Neratovice“) nebo prostřednictví QR kódu (https://kbely.farnost.cz/?p=5385).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 15. ledna – druhá neděle v liturgickém mezidobí

Led 08 2023

Ohlášky z neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes byla mše od 9:15 h s obnovou křestních slibů.

Ve čtvrtek 12. ledna bude mše svatá od 18 h – čtvrtek 1. týdne v mezidobí. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V neděli 15. ledna je 2. neděle v mezidobí. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitby růžence. Po mši farní kavárna.

Do Tříkrálové sbírky je možné až do konce ledna přispět bezhotovostně prostřednictvím QR kódu.

Mezifarní dovolená: Farnost Panny Marie Sněžné zve opět na mezifarní dovolenou v Masarykově táboře Soběšín YMCA. Dovolená bude ve dnech bude od 6. do 13. srpna. Informace o přihláškách v sakristii nebo na letáčku na stolku v kostele.

Vzadu na stolku si prosím rozeberte zbytek farních kalendářů.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně

Led 01 2023

Ohlášky z neděle 1. ledna 2023 – slavnost Panny Marie Matky Boží

Publikoval v Ohlášky

Dnes byla mše od 10:00.

V pondělí 3. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

V úterý 4. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš.

Ve čtvrtek 5. ledna bude mše svatá od 18 h – vigilie slavnosti Zjevení Páně. Při mši se bude žehnat voda, křída a kadidlo. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši výstav NSO.

V pátek je slavnost Zjevení Páně.

V neděli 8. ledna je slavnost Křtu Páně. Mše svatá bude od 9:15. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitky růžence. Po mši farní kavárna.

Dnes začala Tříkrálová sbírka. Do sbírky je možné přispět do kasičky v kostele nebo do kasiček koledníkům nebo i bezhotovostně prostřednictvím QR kódu.

Mezifarní dovolená: Farnost Panny Marie Sněžné zve opět na mezifarní dovolenou v Masarykově táboře Soběšín YMCA. Dovolená bude ve dnech bude od 6. do 13. srpna. Informace o přihláškách v sakristii nebo na letáčku na stolku v kostele.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. ledna 2023 – slavnost Panny Marie Matky Boží

« Prev - Next »