Bře 21 2020

Křížová cesta v “kbelské přírodě”

Publikoval v Akce

Zpestřit procházky v době postní by mohla improvizovaná křížová cesta v lesoparku za tratí. První zastavení křížové cesty je hned za tunelem (viz mapa). Návštěvu doporučujeme spíše dopoledne, protože odpoledne je v těchto místech docela rušno.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křížová cesta v “kbelské přírodě”

Bře 16 2020

Liturgický kalendář

Publikoval v Akce

Ve čtvrtek 19. března je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Mše ani jiné bohoslužby v kostele až do odvolání nebudou.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Liturgický kalendář

Bře 15 2020

On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Publikoval v Ohlášky

Bratr Josef nám poslal odkaz na facebookový profil farnosti Panny Marie Sněžné, kde jsou i on-line přenosy mší: https://www.facebook.com/101987708103457/posts/103656357936592/?sfnsn=mo

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem On-line přenosy mší od Panny Marie Sněžné

Bře 15 2020

Jak slavit bohoslužbu doma?

Publikoval v Akce

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského vám nabízí manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19: http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak slavit bohoslužbu doma?

Bře 12 2020

Bohoslužby zrušeny

Publikoval v Akce

Veškeré bohoslužby v kostele sv. Alžběty jsou po dobu trvání státního nouzového stavu od 12. 3. až do odvolání zrušeny.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby zrušeny

Bře 10 2020

Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Publikoval v Akce

Počínaje úterým 10. března až do odvolání je počet účastníků na bohoslužbách omezen na 100 osob.  Bezprostředně po pravidelné nedělní mši od 9:15 proto bude od 10:15 druhá mše pro ty, kteří se na první mši do kostela nevejdou. Respektujte prosím omezení počtu účastníků mše a pokyny ostiáře, který po dosažení povoleného počtu nesmí další věřící vpustit dovnitř.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na internetu a svátečním slavením dne Páně. Na radiu Proglas začíná přenos nedělní mše v 9:00, na televizi Noe v 10:30. Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200309prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020 a na https://mseonline.cz/

Více o nařízení vlády a jeho dopadech na konání bohoslužeb je na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

 

Především prosím respektujte hygienická pravidla a jestliže se necítíte dobře, raději zůstaňte doma.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Bře 08 2020

Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší je modlitba křížové cesty (vede br. Josef), možnost svátosti smíření. Mše je obětována za zemřelé rodiče Marii a Milana. Při mši budou první skrutinia za katechumeny a představí se děti, které se připravují na první svaté přijímání. Po mši bude schůze pastorační rady.

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 12. března bude mše od 18 hodin. Přede mší modlitba růžence. Po mši bude výstav NSO.

V neděli bude mše od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii; mši bude sloužit P. Vianney). Přede mší bude modlitba křížové cesty.

 

Výroční den zvolení papeže Františka

V pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbě.

 

 

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění Covid-19

Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:

·      Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
·      Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
·      Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
·      Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.

V Hejnicích 6. března 2020

Čeští a moravští biskupové

 

Aktuální prohlášení České biskupské konference z 10. 3. je na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. března 2020 – druhá neděle postní

Bře 01 2020

Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší (od 8:35) bude křížová cesta. Možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Mše svatá bude obětována za manžela, děti a jejich rodiny. Při mši bude dva katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu (Mirka, |Roman).

 

Bohoslužby v týdnu:

Ve čtvrtek 5. března bude od 18 h bohoslužba slova se svatým přijímáním (nebude mše svatá). Po bohoslužbě slova bude výstav nejsvětější svátosti oltářní.

V neděli 8. března je druhá neděle v mezidobí a mše svatá bude od 9:15 (za zemřelé rodiče Marii a Milana). Přede mší bude modlitba křížové cesty. Možnost svátosti smíření.

Při mši budou představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání.

Po mši bude schůze pastorační rady farnosti.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. března – první neděle postní

« Prev - Next »