Čvn 13 2020

Ohlášky z neděle 14. června – slavnost posvěcení kostela

Publikoval v Ohlášky

Dnes slavíme slavnost posvěcení kostela. Náš kostel  vysvětil v neděli 13. června 2004 kardinál Miloslav Vlk.

První mše svatá bude od 8:30. Přede mší bude modlitba růžence a možnost svátosti smíření.

Druhá mše svatá bude od 10:00. Při mši bude první svaté přijímání dětí.

Stále platí nutnost dodržovat hygienická opatření a omezení 300 osob na jedné bohoslužbě.

 

Liturgický kalendář:

V pátek 19. června je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

V sobotu 20. června je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.

Neděle 21. června bude 12. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čvrtek od 18 h. Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15.  Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. června – slavnost posvěcení kostela

Čvn 11 2020

Noc kostelů Satalice, 12.6.2020

Publikoval v Ohlášky

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc kostelů Satalice, 12.6.2020

Čvn 06 2020

Ohlášky z neděle 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice

Publikoval v Ohlášky

První mše svatá bude od 9:15. Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření.

Druhá mše svatá bude od 10:30. Při mši bude křest dvou dětí.

Na obou mších je omezení do 300 osob a stále jsou v platnosti hygienická opatření – viz minulé ohlášky,

 

Liturgický kalendář, mše svaté a další akce v týdnu:

Ve čtvrtek 11. června je slavnost Těla a Krve Páně. Je to doporučený svátek. Mše svatá je od 18 hodin. Přede mší je možnost svátosti smíření, modlitba růžence. Po mši je adorace.

 

V pátek 12. června je Noc kostelů. Naše farnost letos program zrušila, ale kostel bude otevřen od 15 do 20 h pro soukromou návštěvu a modlitbu. Pozvěte své sousedy, přátele a známé, kteří se chtějí do kostela podívat, ať se neostýchají přijít.

 

V sobotu 13. června je svátek svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

 

V neděli 14. června je 11. neděle v liturgickém mezidobí a v našem kostele oslavíme posvěcení kostela.

První mše svatá bude od 8:30. Přede mší bude modlitba růžence a možnost svátosti smíření. 

Druhá mše svatá bude od 10:00. Při mši bude první svaté přijímání dětí.

Stále platí nutnost dodržovat hygienická opatření a omezení 300 osob na jedné bohoslužbě.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 7. června – slavnost Nejsvětější Trojice

Kvě 30 2020

Ohlášky z neděle 31. 5. – slavnost seslání Ducha svatého

Publikoval v Ohlášky

Dnes je slavnost seslání Ducha svatého. Mše je od 9:15. Přede mší se modlíme Loretánské litanie.

Při mši budou pokřtěni dva katechumeni.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

V neděli  7. června je slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h. Po mši výstav Eucharistie.

V neděli budou dvě mše. První je od 9.15. Přede mší modlitba růžence. Druhá od 10:30. Při druhé mši bude křest dvou dětí.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Opatření proti šíření nemoci covid-19 zůstávají beze změn (roušky v kostele, dezinfekce – viz minulé ohlášky). Pro snazší dodržení rozestupů je část židlí přestěhována na chodbu. Na chodbě je reproduktor, mši je možné sledovat i zde.

 

Noc kostelů

Noc kostelů se bude konat v pátek 12. června. Naše farnost letos program zrušila, ale kostel bude odpoledne od 15 do 20 h otevřený pro návštěvu a soukromou modlitbu.

 

První svaté přijímání

První svaté přijímání bude 14. června. Na tento den připadá i svátek posvěcení našeho kostela. Budou dvě mše svaté, první od 8.30 pro ty, kteří kolem sebe potřebují více prostoru, druhá od 10 h s prvním svatým přijímáním.

 

Úklid

Úklid kostela bude ve čtvrtek od 9:00. Dobrovolníci jsou vítáni (hlaste se prosím na ).

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 31. 5. – slavnost seslání Ducha svatého

Kvě 23 2020

Ohlášky z neděle 24. května 2020 – sedmá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je sedmá neděle velikonoční. Mše jsou od 9:15 a od 10:15 (první je zejména pro rodiny s dětmi). Před první mší se modlíme Loretánské litanie.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Ve sobotu 30. května je památka sv. Zdislavy.

V neděli  31. května je slavnost Seslání Ducha svatého. Při mši bude křest dvou dospělých katechumenů.

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek a v neděli přede mší.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

Podávání sv. přijímání mimo mši (popř. návštěvy nemocných a seniorů) je třeba domluvit s knězem.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. května 2020 – sedmá neděle velikonoční

Kvě 17 2020

Ohlášky z neděle 17. května – šestá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je šestá neděle velikonoční. Mše jsou od 9:15 a od 10:15 (první je zejména pro rodiny s dětmi). Před první mší se modlíme Loretánské litanie.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 18. května je památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka. Také uplyne 100 let od narození sv. Jana Pavla II, papeže.

Ve středu 20. května je svátek sv. Bernardina Sienského, kněze.

Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná novéna ke svátku Seslání Ducha svatého.

Neděle  24. května bude sedmá velikonoční (den modliteb za sdělovací prostředky)

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15 a 10. 15.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek nebo v neděli před první mší a po druhé mši.

Podávání sv. přijímání mimo mši (popř. návštěvy nemocných a seniorů) je třeba domluvit s knězem.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

 

 

Úklid kostela:

Ve čtvrtek 21. května od 13.30 h. Prosíme o zapojení zvláště mladší dobrovolníky (můžete se ohlásit na ). Uvítáme i pomoc s dezinfekcí kostela po první nedělní mši.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 17. května – šestá neděle velikonoční

Kvě 09 2020

Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta.

Ve středu 13. května je nezávazná památka Panny Marie Fatimské.

Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.

V pátek 15. května je památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. fr. řádu,

V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Neděle 17. května bude šestá velikonoční.

 

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15 a 10. 15.

Na mši může být omezený počet 100 osob.  Stále je nutné nosit roušky, které je možné si sundat jen v okamžiku přijímání Eucharistie, dezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici v kostele) a dodržovat rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti). Pro omezení počtu účastníků budou v neděli dvě mše, první především pro rodiny s dětmi, druhá pro ostatní věřící. Seniory a chronicky nemocné prosíme, aby využívali i čtvrteční mši.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek nebo v neděli před první mší a po druhé mši.

Prosíme účastníky druhé mše, aby přede mší vyčkali na kostelní zahradě nebo na chodbě, až bude kostel uklizen, vyvětrán a vydezinfikován.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte 2m rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

Uvítáme další dobrovolníky na úklid, zvláště z méně rizikových skupin.

 

Slavnostní modlitba růžence:

Společenství živého růžence od Panny Marie Sněžné zve nejen členy kbelského a čakovického živého růžence, ale všechny, jimž je Panna Maria blízká a drahá, na slavnostní modlitbu růžence, která se uskuteční ve středu 13. května u Panny Marie Sněžné po mši, která je od 18 hodin.

 

Úklid kostela:

Ve čtvrtek od 10 h. Prosíme o zapojení zvláště mladší dobrovolníky (můžete se ohlásit na ). Uvítáme i pomoc s dezinfekcí kostela po první nedělní mši.

Další úklid bude ve čtvrtek 21. května od 13:30 h.

 

Zvony se rozezní na počest zdravotníkům:

Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hodin rozezní zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Kvě 03 2020

Ohlášky z neděle 3. května – čtvrtá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve středu 6. května je nezávazná památka sv. Jana Sarkandera.

V pátek 8. května je nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Neděle 10. května je pátá velikonoční.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h a v neděli od 10 h. Nedělní mše bude přenášena na Facebook: https://www.facebook.com/kbelskafarnost. V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie.

Na mši může být omezený počet 15 osob (nepočítají se kněz, ministranti a schola). Prosíme, nahlašte se předem na tel. 734593378 (stačí SMS) nebo na – potvrdím vám, že je ještě místo. Bez předchozí registrace není vstup do kostela na mši možný. V neděli po mši bude kostel přístupný pro soukromou modlitbu a přijímání.

Počet volných míst na mši:

Ve čtvrtek od 18 h: 7

V neděli od 10 h: 0 (Na neděli 17. května bude možné hlásit se od pátku 8. května. Pro udržení dostatečné vzdálenosti mezi účastníky mše bude muset být počet nižší než povolených 100 osob.)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. května – čtvrtá neděle velikonoční

« Prev - Next »