Dub 17 2020

Ohlášky z neděle 12. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes byla mše od 10 h (s vyloučením veřejnosti).

Probíhá velikonoční oktáv. Příští neděle je druhá velikonoční: svátek Božího milosrdenství.

 

V neděli 19. 4. bude mše v našem kostele od 10 h. Mši bude možné sledovat výhradně online na https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzavřen. Možnost svatého přijímání, popř. krátké individuální modlitby v kostele, bude až po mši od 11 do 12 h.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 12. dubna – Zmrtvýchvstání Páně

Dub 09 2020

Ohlášky z Květné neděle

Publikoval v Ohlášky

Květnou nedělí začal svatý týden.

Liturgický kalendář a možnost krátké individuální modlitby v kostele:

9. dubna je Zelený čtvrtek. Kostel bude otevřen od 14:00 do 15:30.  Možnost svatého přijímání.

10. dubna je Velký pátek. Kostel bude otevřen od od 18:00 do 20:00. Možnost svatého přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

11. dubna je Bílá sobota. Kostel bude otevřen od 10:00 do 11.30 (bez svatého přijímání).

12. dubna je Boží hod velikonoční. Mše bez účasti lidu bude od 10 h. Kostel bude otevřen od 11 do 12 h. Možnost svatého přijímání.

Vstup do kostela je možný jen v roušce. Více lidem najednou nebude vstup umožněn, proto otevřený kostel využívejte jen ke krátké modlitbě. Důrazně prosíme seniory a lidi s příznaky respiračního onemocnění, aby kostel v době epodemie nenavštěvovali a zůstali doma. Přijímání se podává výhradně na ruku. Nezpovídá se. V kostele se nekonají žádné společné bohoslužby.

Další aktivity:

Na Velký pátek bude od 15:00 online křížová cesta.  Bude možné se k ní připojit na https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely. Text bude k dispozici ke stažení.

V neděli 12. dubna, na Boží Hod velikonoční, bude od 10 h v kostele mše svatá, kterou bude možné sledovat výhradně online na https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzavřen. Možnost svatého přijímání, popř. krátké individuální modlitby v kostele, bude až po mši.

Doporučení pro slavení Velikonoc doma:

Inspirovat se můžete na stránce liturgie.cz (kanál YouTube). Vhodná je také modlitba breviáře: e-breviar. Je také možné zapojit se do modlitby živého růžence. Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.

Zelený čtvrtek:

  • Pozdní oběd – brzká večeře. (cca v 15h). Pro připomínku poslední večeře si vystrojte slavnostní hostinu. Můžete se inspirovat židovským sederem – tou totiž poslední večeře také byla. Přečtěte si evangelium o poslední večeři. Nezapomeňte poslat fotku prostřeného stolu na adresu filip-zavináč-ofm.cz.
  • Na konci dne zahalte kříž, který budete druhý den používat k uctívání.

Velký pátek:

  • Procházka ke kříži v okolí vašeho bydliště, modlitba u něj. Ve Kbelích je možné navštívit křížovou cestu v lesoparku za tratí.
  • Doporučujeme uctít kříž. Určete si v rodině způsob: pokleknutí, políbení, atd.
  • Půst.

Bílá sobota:

  • Procházka s ohníčkem. Poděkujte Pánu za světlo, za vzkříšení.
  • Zavzpomínejte na Boží dobrodiní. Ať sami, nebo v rodině si otevřete staré fotografie a poděkujte Pánu za to, co vám dopřál dobrého.
  • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista (text výzvy). (Pozor na záclony, svíčku nenechávejte bez dozoru! Obrázek, pokud nemáte, si můžete vytisknout třeba odtud: Vyšebrodský cyklus.)

Neděle Vzkříšení – Boží hod velikonoční:

  • žehnání pokrmů doma. Otec rodiny, nebo jiný reprezentant pronese nad pokrmy tuto modlitbu:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Přenosy mší od Panny Marie Sněžné (na facebookové stránce farnosti PMS https://www.facebook.com/farnostpannymariesnezne/):

Na Zelený čtvrtek od 18 h.

Na Velký pátek od 16 h velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu od 20 h.

Rozpis mší ve všední dny svatého týdne je na www.pms.ofm.cz

Seznam mší svatých online je na https://mseonline.cz/.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z Květné neděle

Dub 09 2020

Bohoslužby z Čakovic

Publikoval v Akce

Přehledná tabulka mší z Čakovic.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby z Čakovic

Dub 07 2020

Charita Česká republika pomáhá

Publikoval v Akce

Charita Česká republika se od prvních dnů krize spojené s šířením onemocnění Covid-19 zapojila do vlny solidarity a pomoci, která se vzedmula v Česku. Díky husté síti oblastních Charit může identifikovat problémy i v těch nejodlehlejších místech. Tisíce jejích zaměstnanců a desetitisíce dobrovolníků denně pomáhají narůstajícímu počtu lidí, kterým každý den ubývají prostředky na holé živobytí.

Pomáhá maminkám-samoživitelkám, které ze dne na den přišly o práci, na krizových linkách její operátoři hovoří s těžce nemocnými, seniory, radí lidem v dluhové pasti, kteří čelí exekucím. Nově poskytují právní radu nebo materiální pomoc drobným živnostníkům či ostatním lidem, kteří se ze dne na den ocitli bez prostředků.

Sestřičky, sociální pracovníci i dobrovolníci, často stále ještě s nedostatečným množstvím ochranných pomůcek, pomáhají potřebným na hranici svých sil a riskují tak nejen své zdraví, ale také zdraví svých nejbližších.

V pondělí 30. března 2020 vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!, určenou na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Chceme Vám poděkovat, pokud jste na sbírku již přispěli – a budeme samozřejmě velice rádi, když budete pomáhat i nadále, jestliže vám to situace dovolí.

Příspěvek je možné poukázat převodem na účet 44665522/0800 s variabilním symbolem 90619 nebo platební kartou.

Přispět můžete také formou DMS:
DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90

 

Potřebujete-li sami pomoci, najdete informace na stránkách Charity.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Charita Česká republika pomáhá

Dub 03 2020

Duchovní obnova na Květnou neděli

Publikoval v Akce

V neděli 5. 4. se od 17 hodin uskuteční duchovní obnova (především) pro děti a rodiny.

Bude živě přenášena z našeho kostela přes facebookovou stránku farnosti https://www.facebook.com/kbelskafarnost, který k tomu byla zřízena (ke sledování nemusíte mít účet na Facebooku – Facebook vás bude ke zřízení účtu vybízet, ale někde dole je nenápadné tlačítko “ted ne”).

Po skončení duchovní obnovy budou Filip a Lukáš ještě hodinu v kostele a je možné přijít ke svatému přijímání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní obnova na Květnou neděli

Dub 03 2020

Křížová cesta

Publikoval v Akce

Křížová cesta byla moc hezká a bylo dobré vytvořit společenství, kde se můžeme fyzicky slyšet a vidět, alespoň přes internet. Obrázky, které malovaly naše děti k jednotlivým zastavením, najdete zde

 

Dnes, v pátek 3. dubna, bude od 17:30 online křížová cesta pro děti. Můžete se k ní přihlásit na  https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely

Připojení si kliknutím na odkaz můžete vyzkoušet už teď. Měli byste uvidět titulní obrázek křížové cesty (a možná i toho, kdo to zrovna také zkouší). Váš internetový prohlížeč se vás zeptá, jestli chcete povolit mikrofon (budou vás slyšet ostatní pozvaní) a kameru (budou vás vidět ostatní pozvaní).

Pro sledování modlitby není povolení mikrofonu a kamery nutné.

K prožívání modlitby nám pomohou obrázky, které nakreslily děti a které během celé postní doby visí v kostele.

 

Na společný prožitek modlitby se těší Anežka Koutníková.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Křížová cesta

Dub 02 2020

Pozvedněte hlavu! Vzpřimte se!

Publikoval v Akce

Dopis našeho faráře P. Filipa si můžete stáhnout zdedopis

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvedněte hlavu! Vzpřimte se!

Bře 31 2020

Mimořádná sbírka

Publikoval v Akce

Snížení či úplný výpadek příjmů, ztráta zaměstnání i nedostatek potravin. Na mnoho lidí v naší zemi dopadají vládní opatření, která jsou nutná pro omezení šíření koronaviru.

Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ – to jsou podle sociálních pracovníků ze zhruba 70 charitních poraden po celé republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření.

„Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vyhlášení sbírky

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější. Prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko:
Na vlně pomoci proti bezmoci!
 je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace.

 

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800  VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádná sbírka

« Prev - Next »