Bře 22 2021

Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 22. 3. v poledne se rozezní zvon na památku obětí pandemiehttps://www.minutaticha.cz/

Ve čtvrtek 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 23 míst.

V pátek 26. března bude od 17 h dětská křížová cesta. Křížová cesta se bude konat v kostele za obvyklých hygienických podmínek (omezený počet osob, tj. zejména děti, které budou číst, a jejich doprovod; rozestupy, respirátory) a bude možné ji sledovat, včetně obrázků, které děti namalovaly, na www.facebook.com/kbelskafarnost. Pro individuální modlitbu kostele je možné využít čas od 15 do 16 h, kdy bude kostel jako obvykle otevřen.

Neděle 28. března je Květná neděle. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je zcela vyčerpána. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

V neděli 28. března od 14 h bude duchovní obnova farnosti. Bude také přenášena přes Facebook. Po skončení promluvy bude kostel otevřen a bude příležitost ke svátosti smíření.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím v neděli do kostela.

 

Sčítání lidu: Při mši 21. 3 byla čtena výzva biskupů ke sčítání lidu: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Ministrantská brigáda v Hájku, letní františkánský puťák: informace u br. Josefa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 21. března – pátá neděle postní

Bře 18 2021

Duchovní obnova a první svaté přijímání

Publikoval v Akce

V neděli 28. 3. od 14 h bude duchovní obnova. Bude přenášena on-line z kostela; odkaz zveřejníme dodatečně. Po duchovní obnově bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu a svátost smíření.

Zpověď dětí, které se připravují na první svaté přijímání, bude 24. dubna od 14 h.

První svaté přijímání bude v neděli 20. 6. při mši od 9:15 h.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Duchovní obnova a první svaté přijímání

Bře 14 2021

Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek 18. března (čtvrtek po 4. neděli postní) bude mše od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 19 míst.

V pátek 19. března bude slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie. Kostel bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, potom možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků křížové cesty).

Neděle 21. března bude 5. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni (křížová cesta z dnešní neděle je na Facebooku farnosti).

 

Připomínáme kočičky na Květnou neděli – kdo můžete zajistit (šetrným způsobem) ratolesti i pro ostatní, přineste je prosím do kostela. Můžete přinést i loňské posvěcené kočičky a odevzdat je br. Josefovi v sakristii. Vyrábí se z nich popel na příští Popeleční středu.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. 3. 2021 – čtvrtá neděle postní

Bře 09 2021

Františkánský puťák 2021

Publikoval v Akce

Zveme mladé lidi (18-35 let) k prožití společných chvil i setkání s Bohem během pěší pouti smíření do Hájku. Akce proběhne, pokud to podmínky dovolí, 28.7. – 1.8.2021.

Více informací zde nebo u bratra Josefa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Františkánský puťák 2021

Bře 07 2021

Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu:

Mše svatá bude čtvrtek 11. března od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 21 míst.

V pátek 12. března bude kostel otevřen od 15 do 16 h (od 15 h bude křížová cesta, dále možnost individuální modlitby a prohlídky dětských obrázků).

V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka I.

Neděle 14. března je 4. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita našeho kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace se zhoršuje, ale podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela k individuální modlitbě:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvěOd 15 hodin bude v kostele křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni.

 

Úklid kostela:

V pondělí 8. 3. od 15.30. Dobrovolníci jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 7. března – třetí neděle postní

Úno 28 2021

Ohlášky z neděle 28. února – druhá neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář a mše svaté v týdnu:

V týdnu bude mše svatá ve čtvrtek 4. března od 18 h. Přede mší bude křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření, po mši eucharistický výstav. Volných je 20 míst.

Pátek 5. března je první pátek v měsíci. Kostel bude otevřen k individuální modlitbě od 15 do 16 h.

Neděle 7. března je 3. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace ale stále není dobrá, ale podmínky pro účast na mši zatím zůstávají stejné. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Křížová cesta, otevření kostela:

V kostele jsou opět umístěny obrázky křížové cesty, které kreslily naše děti. Chcete-li si je prohlédnout, popř. se u nich pomodlit, využijte prosím dobu přede mší, po nedělní mši od 10 do 11 h nebo pátek od 15 do 16 h. Každý postní pátek bude v té době bude kostel otevřen k individuální návštěvě. Od 15 hodin bude z kostela přenášena křížová cesta. Kdo nemůže přijít do kostela, přihlaste na . Dostanete emailem text křížové cesty cesty a odkaz, kde se můžete k modlitbě připojit – buď jen poslouchat, nebo přečíst text zvoleného zastavení.

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek a neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, aby lektor mohl číst bez respirátoru, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení křížových cest jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 28. února – druhá neděle postní

Úno 20 2021

Ohlášky z neděle 21. února – první neděle postní

Publikoval v Ohlášky

Neděle 21. února je první neděle postní. Mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi. Po mši se také bude udělovat popelec.

V pondělí 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

Ve čtvrtek 25. února je mše svatá od 18 hodinVolných je 23 míst. Přede mší je křížová cesta, možnost svátosti smíření. Po mši svaté krátká adorace.

Neděle 28. února je 2. neděle postní. Mše bude od 9:15. Volné je jedno místo. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Epidemická situace ale stále není dobrá, naopak se rychle zhoršuje. Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost).

 

Křížové cesty: Kdo by měl zájem o modlitbu křížové cesty z domova každý postní pátek v 15 h, nahlaste se na . Pošlu vám nejpozději den předem emailem odkaz na MS Teams, kde je možné modlitbu sledovat (stačí kliknout na odkaz, do počítače není třeba nic instalovat, pokud nechcete), a současně vám zašlu text křížové cesty. Modlitbu můžete jen sledovat, nebo si vybrat zastavení, které ostatním přečtete. (Budu vybírat takové křížové cesty, které nebudou trvat déle než 30 minut.).

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele každý čtvrtek nebo v neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů. Zájemci o vedení těchto křížových cest jsou vítáni.

 

Kočičky: Na Květnou neděli budou třeba kočičky – větvičky vrby jívy s částečně rozkvetlými pupeny. Nyní je vhodný čas je připravit. Máte-li možnost, ohleduplně jich přiměřené množství nařežte nebo nastříhejte. Zaschnuté neopadají.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 21. února – první neděle postní

Úno 13 2021

Ohlášky z neděle 14. února 2021 – šestá neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Neděle 14. února je šestá v liturgickém mezidobí. Mše je od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna.  Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

V pondělí 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

Ve středu 17. února je Popeleční středa. Mše svatá s udělováním popelce bude od 18 hodinBezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnostPopeleční středa je den přísného postu.

Ve čtvrtek 18. února je mše svatá od 18 hodin. Volných je 23 míst. Přede mší je křížová cesta, možnost svátosti smíření. Po mši svaté krátká adorace.

Neděle 21. února je 1. neděle postní. Mše bude od 9:15. Bezpečná kapacita kostela na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na  www.facebook.com/kbelskafarnost. Přede mší bude křížová cesta (nechce se přihlásit někdo, kdo by ji vedl?), po mši od 10 do 11 h je možnost individuální návštěvy kostela, svatého přijímání, svaté zpovědi.

Popelec se bude udělovat i v neděli po mši.

Epidemická situace ale stále není dobrá, naopak se rychle zhoršuje. Prosíme, aby na mše nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou roušky a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost).

 

Úklid kostela: v úterý 16. února od 16 hodin.

 

Křížové cesty: Kdo by měl zájem o modlitbu křížové cesty z domova každý postní pátek v 15 h, nahlaste se na . Pošlu vám nejpozději den předem emailem odkaz na MS Teams, kde je možné modlitbu sledovat (stačí kliknout na odkaz, do počítače není třeba nic instalovat, pokud nechcete), a současně vám zašlu text křížové cesty. Modlitbu můžete jen sledovat, nebo si vybrat zastavení, které ostatním přečtete. (Budu vybírat takové křížové cesty, které nebudou trvat déle než 30 minut.).

Kdo můžete, zúčastněte se také společných křížových cest v kostele ve čtvrtek nebo v neděli půl hodiny přede mší. Křížové cesty budou z hygienických důvodů čtené od ambonu, účastníci budou sedět v lavicích při dodržení bezpečných rozestupů.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. února 2021 – šestá neděle v mezidobí

« Prev - Next »