Říj 28 2020

Aktuální informace o bohoslužbách v tomto týdnu

Publikoval v Ohlášky

Tento čtvrtek od 18.00 do 18.30 bude možnost sv. přijímání a svátosti smíření. Od 18.30 bude mše svatá bez účasti lidu. V neděli  od 9.15 bude mše svatá přenášená na Facebook, po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace o bohoslužbách v tomto týdnu

Říj 28 2020

Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Publikoval v Akce

Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner vydal výzvu k dodržování aktuálních vládních nařízení. Říká se v ní:

“Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci covid-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.”

Celý text výzvy najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni.

 

V našem kostele se momentálně mše svaté neslouží vůbec, tedy ani streamované, ale je možné sledovat přenosy mší od Panny Marie Sněžné (rozpis) nebo si vybrat jiné na https://www.mseonline.cz/. Mše lze sledovat také na radiu Proglas nebo v televizi Noe. O termínech otevření našeho kostela, popř. možnosti přistoupit jednotlivě ke sv. přijímání, budete na těchto stránkách informováni.

Články o slavení neděle pro laiky, kteří se nemohou účastnit společné mše svaté, najdete na stránce pastorace.cz, např.  https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu. O zpytování svědomí a zpovědi je článek https://www.pastorace.cz/clanky/zpoved-bez-zpovidani.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci nejen v ČR, ale na celém světě, rozhodla Apoštolská penitenciárie o prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro zemřelé na celý měsíc listopad a současně bylo umožněno ze závažných důvodů (nemoc, karanténa) odpustky získat i “na dálku”: je třeba se v modlitbě spojit se společenstvím církve, zřeknout se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlit za zesnulé. Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Říj 25 2020

Ohlášky z neděle 25. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes mše svatá ve Kbelích není.

Od 10 do 11 h bude kostel otevřen pro individuální modlitbu s možností svatého přijímání (po předchozí tel. domluvě možno i v jinou dobu).

 

Mše svaté v týdnu: sledujte prosím ohlášky.

 

Liturgický kalendář:

Ve středu 28. října je svátek sv. Šimona Kananejského a Judy Tadeáše, apoštolů.

V neděli 1. listopadu je Svátek všech svatých.

 

Památka zesnulých:

V době od 1. do 8. listopadu (ze závažných důvodů již od 25. do 30. října) je možné získat plnomocné odpustky za duše v očistci. Podmínky jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii,
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce,
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Otvírací doba kbelského hřbitova bude od 28. října do 3. listopadu prodloužena od 8 do 18 h.

 

Pozvánka od sousedů:

Covid nás omezil v běžných aktivitách, ale je zároveň i výzvou k hledání nových způsobů, jak se propojovat, sdílet, povzbudit se, modlit se a společně žít.

Farnost Čakovice zve na online biblickou hodinu, která proběhne v úterý v čase 20:30 – 21:30 (platí pro každé úterý až do odvolání) přes platformu zoom. Více informací na webu čakovické farnosti.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 25. 10. 2020 – 30. neděle v mezidobí

Říj 23 2020

Mimořádné ohlášky č. 2

Publikoval v Ohlášky

V neděli 25. 10. u nás mše nebude (ani streamovaná).

 

Chcete-li, sledujte prosím mši od Panny Marie Sněžné od 9 h na Facebooku (nebo jinou mši online, odkazy najdete na https://mseonline.cz/).

 

Pro soukromou modlitbu bude kostel otevřen v neděli od 10 do 11 h (individuálně je možné také podat svaté přijímání; prosíme o dodržování přísných hygienických opatření).

 

 

Modlete se prosím za sebe navzájem, za bratry františkány a za všechny nemocné.

 

Další informace: v neděli.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné ohlášky č. 2

Říj 21 2020

Mimořádné ohlášky

Publikoval v Ohlášky

Ve čtvrtek 22. 10. 2020 je to následovně: od 17:30 do 18:00  bude možnost svátosti smíření – vstup pro svátost smíření bude brankou.

Svaté přijímání bude od 17:30 do 18:00  v kostele – vstup hlavním vchodem.

Vstupujte prosím jednotlivě.

Mše svatá v 18:00 bude  bez účasti lidu.

 

Farní kalendáře na rok 2021  jsou k zakoupení v kostele, kus za 100 Kč

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné ohlášky

Říj 18 2020

Ohlášky z neděle 18. října 2020 – 29. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je misijní neděle. Mše svatá je od 9.15. Vzhledem k hygienickým omezením bude mše přenášena prostřednictvím Facebooku (https://www.facebook.com/kbelskafarnost). Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzamčen. Po mši bude kostel otevřen od 10 do 11 h pro soukromou modlitbu a možnost přistoupit k přijímání mimo mši (po tel. domluvě – 734 593 378 – lze přijít i jindy).

Na sbírku misijní neděle je možné přispět do pokladničky v kostele nebo převodem na účet 72 540 444/2700, VS 10. Další možnosti přispět misiím jsou na na https://www.missio.cz/darujte-on-line/ (kartou, DMS…)

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 19. 10. 2020 je památka sv. Petra z Alkantary, kněze, řeholníka OFMObs.

Ve středu 21. října je nezávazná památka bl. Karla Rakouského.

Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže.

V pátek je svátek sv. Jana Kapistránského, kněze OFM.

Příští neděle bude 30. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h s omezením do 6 osob. Po mši krátká adorace.

V neděli  od 9:15. Vzhledem k hygienickým omezením bude mše přenášena prostřednictvím Facebooku (https://www.facebook.com/kbelskafarnost). Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzamčen. Po mši bude kostel otevřen od 10 do 11 h pro soukromou modlitbu a možnost přistoupit k přijímání mimo mši.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 18. října 2020 – 29. neděle v mezidobí

Říj 10 2020

Ohlášky z neděle 11. října – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší se zpovídá a je modlitba růžence.

Prosíme o dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, rozestupy). Účast je možná do 100 osob.

Ve čtvrtek 15. října je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

V sobotu 17. října je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Neděle 18. října je 29. v liturgickém mezidobí – misijní neděle.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek od 18 h (pro max. deset lidí). Po mši krátká adorace.

Neděle (18.10.) v 9:15 pouze pro 6 lidí. Mši bude možné sledovat online na https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Omlouváme se, ale během mše bude kostel uzavřen. K soukromě modlitbě bude možné přijít v neděli od 10 do 11 h (po domluvě i jindy).

Neděle 18. října je také misijní neděle. Dopis národního ředitele papežských misijních děl k Misijní neděli 2020.

Protože možnost přispět do sbírky během mše nebo po mši je omezená počtem osob, je možné přispět i převodem na účet na číslo 72 540 444/2700, VS 10. Další možnosti darů misiím jsou na na https://www.missio.cz/darujte-on-line/

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 11. října – 28. neděle v mezidobí

Říj 07 2020

Tůje na adventní věnce

Publikoval v Akce

Vzkaz od bratra Joža: Pomalu pokukuji po nějakých Tújích na adventní věnce. Vím že je čas, ale kdybyste měl někdo na zahradě a dovolili byste mi si tam něco málo ostříhat… Po přípa dě že byste mi to od 15. listopadu nosili k nám k Panně Marii Sněžné na Jungmaňák nebo do Kbel k sv. Alžbětě. Budu rád za jakékoliv množství.

Plánuji výrobu adventních věnců (nejen) se Spolčem u nás ve Kbelích.

Tel. +420 737422878

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tůje na adventní věnce

« Prev - Next »