Led 12 2020

Ohlášky z neděle 12. ledna – svátek křtu Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes je svátek Křtu Páně a mše je od 9.15 (za zemřelého Josefa Laštovičku). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

Ve čtvrtek 16. ledna je františkánský svátek sv. Berarda, kněze, a druhů, mučedníků.

V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína, opata.

V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 16. ledna od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 19. ledna bude druhá neděle v mezidobí, mše bude od 9:15 (votivní mše za jednotu křesťanů, intence je za farnost). Přede mší možnost svátosti smíření, modlitba růžence.

 

Setkání pastorační rady farnosti:

V neděli 19. ledna po mši svaté.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 12. ledna – svátek křtu Páně

Led 11 2020

Pohyblivé svátky

Publikoval v Ohlášky

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se, dá-li Bůh, radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

 

Na den 26. února 2020 připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 12. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 21. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 31. května slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 11. června slavnost Těla a krve Páně a

dne 29. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

 

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohyblivé svátky

Led 05 2020

Koncert u Panny Marii Sněžné, 6.1.2020

Publikoval v Akce

V pondělí 6.1.2020 bude v 19:30 Tříkrálový koncert naší schóly Cantabundus a JAMM kvartetu v kostele Panny Marii Sněžné. Výtěžek koncertu je věnován na Tříkrálovou sbírku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koncert u Panny Marii Sněžné, 6.1.2020

Led 03 2020

Ohlášky z neděle 5. ledna – slavnost Zjevení Páně

Publikoval v Ohlášky

Slavnost Zjevení Páně se v naší farnosti překládá na neděli 5. ledna. Mše bude od 9:15 (za rodinu Zajícovu), přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest. Také se bude se žehnat voda, křída a kadidlo. Po mši bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Do tříkrálové sbírky bude možné přispět koledníkům po mši.

 

Liturgický kalendář a mše v týdnu:

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů), která je v pondělí 6. ledna, se v naší farnosti bude slavit již v neděli 5. ledna.

Ve čtvrtek 9. ledna je mše od 18 h (za Ing. Antona Korenčíka). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně. Mše bude od 9.15 (za zemřelého Josefa Laštovičku). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 5. ledna – slavnost Zjevení Páně

Led 02 2020

Kbelský farní víkend rodin v Hájku, 8.-10.5.2020

Publikoval v Akce

Víkend plný her, odpočinku, setkání a modliteb.

Prosíme o pomoc: Hledají se kuchaři a kuchařky pro tuto akci v Hájku.

Přihlásit se můžete u br. Josefa. V sakristii je tabulka. Tel. 737 422 878, .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kbelský farní víkend rodin v Hájku, 8.-10.5.2020

Pro 29 2019

Ohlášky z neděle 29. 12. 2019 – slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Publikoval v Ohlášky

Dnes je slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši byly obnovovány manželské sliby.

 

Liturgický kalendář a mše svaté:

Ve středu 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše bude v 10 h (sloužit ji bude P. Filip). Přede mší modlitba růžence.

Ve čtvrtek 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Mše bude od 18 h, přede mší společná modlitba růžence, po mši eucharistický výstav.

V pátek 3.  ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš. Také je první pátek v měsíci.

Na neděli 5. ledna se překládá slavnost Zjevení Páně. Mše bude od 9:15 (za rodinu Zajícovu), přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest. Také se bude se žehnat voda, křída a kadidlo. Po mši bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Do tříkrálové sbírky bude možné přispět koledníkům po mši.

 

Úklid:

Úklid bude v pátek 3. ledna od 14 h (tento pátek není náboženství). Dobrovolníci jsou vítáni – ať se prosím hlásí v sakristii nebo na .

 

Tříkrálová sbírka:

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 14. ledna 2020. Do pokladniček bude možné přispět po mši v kostele. Děti budou chodit koledovat v pátek 10. ledna a po mších 5. a 12. ledna.

Chcete-li utvořit vlastní skupinku koledníků, informujte se prosím v sakristii. Ve skupince musí být vždy alespoň jeden dospělý vedoucí a přiměřený počet dětí.

Je možné přispět do pokladniček také školním dětem z Neratovic, které mohou koledovat i dopoledne a navštíví radnici, zdravotní středisko, středisko Charity Neratovice ve Kbelích a další obchody a instituce.

Přispět je možné také prostřednictvím DMS nebo na převodem na účet: více zde. Tyto příspěvky však nemohou být započteny ke sbírce naší farnosti a budou využity na obecné záměry Charity.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. 12. 2019 – slavnost svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pro 22 2019

Ohlášky z neděle 22. 12. 2019 – čtvrtá neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je čtvrtá neděle adventní.

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích je na https://kbely.farnost.cz/?p=3779

Dnes od 14 h je adventní obnova farnosti.

Dne 25. prosince bude při mši (od 10 h) dětské představení o narození Ježíše, kterou nastudovaly děti z náboženství. Připojit se mohou i další děti, jako pastýři nebo ovečky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. 12. 2019 – čtvrtá neděle adventní

Pro 15 2019

Tříkrálová sbírka, 2020

Publikoval v Akce

I příští rok se od 1. do 14. ledna uskuteční na území naší farnosti Tříkrálová sbírka. Koledovat budou děti z náboženství; bude-li chtít některá další rodina nebo skupinka dětí chodit koledovat, přihlaste se prosím v sakristii. Ve skupince koledníků musí být vždy jeden starší 15 let.

Výtěžek sbírky bude věnován na Charitu Neratovice, která na území farnosti zajišťuje zdravotní a sociální služby (60 %), zbytek rozděluje ADCH Praha, a to na rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, na sociální bydlení, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v Ugandě.

Kasičky budou k dispozici také v sakristii nebo po mši vzadu v kostele. Je možné přispět i prostřednictvím DMS nebo převodním příkazem (potom jde celá částka na projekty Charity ČR).

Ve Kbelích budou koledovat také školní děti z Neratovic. Každá skupinka musí mít vedoucího, který má příslušný průkaz, a všechny kasičky jsou zapečetěné.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka, 2020

« Prev - Next »