Led 01 2018

Ohlášky z neděle 31. 12. 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář na příští týden:
– v pondělí 1. 1. 2018 je slavnost Matky Boží Panny Marie,
– v úterý 2. 1. je památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve,
– ve středu 3. 1. je památka Nejsvětějšího jména Ježíš (zamyšlení P. Jaroslava Brože najdete zde),
– v sobotu 6. 1. je slavnost Zjevení Páně,
– v neděli 7. 1. je svátek Křtu Páně.
Mše budou v pondělí v 10 h, ve čtvrtek v 18 h s následnou adorací a v neděli v 9:15.

Skupina Cantabundus (sbormistryně Andrea Čančarová Houfková) a JAMM kvartet (housle: Zuzana Omelková, klavírní spolupráce: Petra Kolátorová) zvou na novoroční koncert, která se bude konat v úterý 2. ledna 2018 v 19.30 v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.

V pondělí začíná Tříkrálová sbírka. Veškeré informace ke sbírce jsou zde. Děti navštěvující náboženství budou koledovat v pátek večer a v neděli po mši. Kromě nich bude ve Kbelích koledovat další skupinka našich koledníků a skupinka z Charity Neratovice. Ještě máme volné kasičky – další zájemci o koledování se mohou přihlásit v sakristii nebo na (kasičky je nutné vrátit do úterý 9. ledna).
Kromě kasiček koledníků je možné přispět také do kasičky umístěné na stolku vzadu v kostele.

Víte-li o farnících, kteří by chtěli přispět do Tříkrálové sbírky, ale pro nemoc nebo stáří nemohou dojít do kostela, dejte nám prosím vědět, koledníci je navštíví (nebo vám zapůjčíme kasičku, abyste je mohli navštívit sami).

Podobně je možné méně pohyblivé a nemocné farníky, kteří se nemohou účastnit mší v kostele, navštívit také s Eucharistií – zájemci o návštěvu se mohou přihlásit u P. Lukáše nebo P. Filipa.

Živý růženec se s novým měsícem posune o jeden desátek. Stále je možné se zapojit. Aktuální rozpis a úmysly na leden 2018 jsou zde.

Úklid kostela bude v pátek 5. ledna od 17.30. Dobrovolníci jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 31. 12. 2017

Pro 30 2017

Nové fotografie z akcí (2017)

Publikoval v Fotogalerie

Ve fotogalerii přibyly nové fotografie z farních akcí a z některých mší svatých.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové fotografie z akcí (2017)

Pro 26 2017

Novoroční koncert

Publikoval v Akce

Skupina Cantabundus (sbormistryně Andrea Čančarová Houfková) a JAMM kvartet (housle: Zuzana Omelková, klavírní spolupráce: Petra Kolátorová) zvou na novoroční koncert, která se bude konat v úterý 2. ledna 2018 v 19.30 v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.
Vstupné dobrovolné.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novoroční koncert

Pro 24 2017

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Publikoval v Sbírky

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 vrcholí: od 31. prosince do 7. ledna bude možné přispět koledníkům do kasiček a podpořit tak farní a diecézni záměry sbírky.
Farní část sbírky bude určena na nákup kompenzačních pomůcek pro Charitu Neratovice, jež zajišťuje zdravotní a sociální služby na území naší farnosti. Arcidiecéze záměry najdete zde.
Zájemci o vytvoření skupinek koledníků se mohou přihlásit v sakristii. V každé skupince musí být vedoucí starší patnácti let, věk ostatních koledníků není omezen.

Historickým centrem Prahy projde v pátek 5. ledna 2018 průvod v čele s třemi králi na velbloudech. Akce pořádaná Arcidiecézní charitou Praha chce upozornit na Tříkrálovou sbírku, kterou Charita pořádá na pomoc sociálně slabým lidem v naší zemi.
Samotnému průvodu bude předcházet tradiční požehnání tříkrálovým koledníkům, které udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše v pátek 5. ledna v 15 hodin. Přítomni budou i tři králové, kteří pak z nedalekého Malostranského náměstí zahájí průvod centrem Prahy. Cílem jejich pouti bude živý Betlém na Staroměstském náměstí, aby lidem připomněli legendu o putování tří mudrců do Betléma za nově narozeným Ježíškem.
Na Staroměstském náměstí bude pokračovat program – králové předají své dary, vystoupí se svým poselstvím kardinál Dominik Duka. Od 16:30 hodin provede smíšený sbor a orchestr při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pod vedením Václava Revendy Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Pro 24 2017

Novoroční ekumenická slavnost

Publikoval v Akce

Česká biskupská konference, Ekumenická rada cirkví a farnost u kostela sv. Anežky České zvou na Novoroční ekumenickou slavnost, která se bude konat 1. ledna 2018 v 18 h v kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově.
Přijďte se pomodlit s bratry a sestrami z různých církví za rok 2018.
(Z důvodu přímého televizního přenosu prosím přijďte nejpozději v 17.45 h.)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novoroční ekumenická slavnost

Pro 24 2017

Ohlášky z neděle 24. 12. 2017 (čtvrtá neděle adventní)

Publikoval v Ohlášky

Dnes je čtvrtá neděle adventní, zítra je Boží Hod Vánoční, pozítří 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Ve středu 27. 12. je svátek sv. Jana, Evangelisty. Ve čtvrtek je svátek sv. Mláďátek betlémských. Mše bude obětována za nenarozené děti. V neděli 31. 12. je svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, a poslední den občanského roku. Mše bude s obnovou manželských slibů a na poděkování za uplynulý rok. V pondělí je slavnost Matky Boží Panny Marie.
Rozpis mší v našem kostele je zde.
V lavicích jsou zpěvníky koled, které bude hrát naše schola.
Zítra při mši po kázání bude dětské vánoční představení. Po mši bude vánoční zpívání s naší scholou.
Na stolku v kostele jsou ještě poslední kalendáře s katolickým kalendáriem.
Děkujeme Pavlu Jelinkovi za opravu elektrických varhan. Děkujeme také za květinovou výzdobu a úklid.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. 12. 2017 (čtvrtá neděle adventní)

Pro 18 2017

Předvánoční úklid

Publikoval v Sbírky

Předvánoční úklid kostela bude v pátek 22.12. od 17:30 do 19:00. Dobrovolníci jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Předvánoční úklid

Pro 12 2017

Koncert 17.12.2017

Publikoval v Akce

Srdečně zveme na Vánoční koncert do našeho kostela. Vystoupí naše schola (Cantabundus), vokální sdružení JAMM Kvartet a komorní orchestr Sordino. Těšit se můžete na staré vánoční zpěvy a koledy cizokrajné i ryze české. Přijďte se s námi naladit na vánoční dobu v neděli 17. prosince v 17 hodin.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koncert 17.12.2017

« Prev - Next »