Kvě 30 2020

Ohlášky z neděle 31. 5. – slavnost seslání Ducha svatého

Publikoval v Ohlášky

Dnes je slavnost seslání Ducha svatého. Mše je od 9:15. Před první mší se modlíme Loretánské litanie.

Při mši budou pokřtěni dva katechumeni.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek 4. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V pátek 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

V neděli  7. června je slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h. Po mši výstav Eucharistie.

V neděli od 9.15. Přede mší modlitba růžence.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Opatření proti šíření nemoci covid-19 zůstávají beze změn (roušky v kostele, dezinfekce – viz minulé ohlášky). Pro snazší dodržení rozestupů je část židlí přestěhována na chodbu. Na chodbě je reproduktor, mši je možné sledovat i zde.

 

Noc kostelů

Noc kostelů se bude konat v pátek 12. června. Naše farnost letos program zrušila, ale kostel bude odpoledne otevřený pro návštěvu a soukromou modlitbu.

 

První svaté přijímání

První svaté přijímání bude 14. června. Na tento den připadá i svátek posvěcení našeho kostela.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 31. 5. – slavnost seslání Ducha svatého

Kvě 23 2020

Ohlášky z neděle 24. května 2020 – sedmá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je sedmá neděle velikonoční. Mše jsou od 9:15 a od 10:15 (první je zejména pro rodiny s dětmi). Před první mší se modlíme Loretánské litanie.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Ve sobotu 30. května je památka sv. Zdislavy.

V neděli  31. května je slavnost Seslání Ducha svatého. Při mši bude křest dvou dospělých katechumenů.

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek a v neděli přede mší.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

Podávání sv. přijímání mimo mši (popř. návštěvy nemocných a seniorů) je třeba domluvit s knězem.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 24. května 2020 – sedmá neděle velikonoční

Kvě 17 2020

Ohlášky z neděle 17. května – šestá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je šestá neděle velikonoční. Mše jsou od 9:15 a od 10:15 (první je zejména pro rodiny s dětmi). Před první mší se modlíme Loretánské litanie.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 18. května je památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka. Také uplyne 100 let od narození sv. Jana Pavla II, papeže.

Ve středu 20. května je svátek sv. Bernardina Sienského, kněze.

Ve čtvrtek 21. května je slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná novéna ke svátku Seslání Ducha svatého.

Neděle  24. května bude sedmá velikonoční (den modliteb za sdělovací prostředky)

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15 a 10. 15.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek nebo v neděli před první mší a po druhé mši.

Podávání sv. přijímání mimo mši (popř. návštěvy nemocných a seniorů) je třeba domluvit s knězem.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

 

 

Úklid kostela:

Ve čtvrtek 21. května od 13.30 h. Prosíme o zapojení zvláště mladší dobrovolníky (můžete se ohlásit na ). Uvítáme i pomoc s dezinfekcí kostela po první nedělní mši.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 17. května – šestá neděle velikonoční

Kvě 09 2020

Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta.

Ve středu 13. května je nezávazná památka Panny Marie Fatimské.

Ve čtvrtek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.

V pátek 15. května je památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. fr. řádu,

V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Neděle 17. května bude šestá velikonoční.

 

 

Mše svaté v týdnu

Ve čtvrtek od 18 h.

V neděli od 9.15 a 10. 15.

Na mši může být omezený počet 100 osob.  Stále je nutné nosit roušky, které je možné si sundat jen v okamžiku přijímání Eucharistie, dezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici v kostele) a dodržovat rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti). Pro omezení počtu účastníků budou v neděli dvě mše, první především pro rodiny s dětmi, druhá pro ostatní věřící. Seniory a chronicky nemocné prosíme, aby využívali i čtvrteční mši.

V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie. Zpovídá se ve čtvrtek nebo v neděli před první mší a po druhé mši.

Prosíme účastníky druhé mše, aby přede mší vyčkali na kostelní zahradě nebo na chodbě, až bude kostel uklizen, vyvětrán a vydezinfikován.

 

Opatření proti šíření nemoci covid-19

Buďte prosím ohleduplní. Necítíte-li se v pořádku, zůstaňte raději doma.

Stále je třeba nosit roušky, i při mši (s výjimkou svatého přijímání). Při příchodu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Dodržujte 2m rozestupy (s výjimkou členů rodiny).

Eucharistie se podává na ruku.

Kropenky zůstávají prázdné.

WC je v provozu, udržujte prosím čistotu a používejte dezinfekci na ruce i na umyvadlo a ostatní povrchy, jichž se dotýkáte.

Uvítáme další dobrovolníky na úklid, zvláště z méně rizikových skupin.

 

Slavnostní modlitba růžence:

Společenství živého růžence od Panny Marie Sněžné zve nejen členy kbelského a čakovického živého růžence, ale všechny, jimž je Panna Maria blízká a drahá, na slavnostní modlitbu růžence, která se uskuteční ve středu 13. května u Panny Marie Sněžné po mši, která je od 18 hodin.

 

Úklid kostela:

Ve čtvrtek od 10 h. Prosíme o zapojení zvláště mladší dobrovolníky (můžete se ohlásit na ). Uvítáme i pomoc s dezinfekcí kostela po první nedělní mši.

Další úklid bude ve čtvrtek 21. května od 13:30 h.

 

Zvony se rozezní na počest zdravotníkům:

Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hodin rozezní zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. května – pátá neděle velikonoční

Kvě 03 2020

Ohlášky z neděle 3. května – čtvrtá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve středu 6. května je nezávazná památka sv. Jana Sarkandera.

V pátek 8. května je nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Neděle 10. května je pátá velikonoční.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h a v neděli od 10 h. Nedělní mše bude přenášena na Facebook: https://www.facebook.com/kbelskafarnost. V květnu se přede mší místo růžence modlíme mariánské litanie.

Na mši může být omezený počet 15 osob (nepočítají se kněz, ministranti a schola). Prosíme, nahlašte se předem na tel. 734593378 (stačí SMS) nebo na – potvrdím vám, že je ještě místo. Bez předchozí registrace není vstup do kostela na mši možný. V neděli po mši bude kostel přístupný pro soukromou modlitbu a přijímání.

Počet volných míst na mši:

Ve čtvrtek od 18 h: 7

V neděli od 10 h: 0 (Na neděli 17. května bude možné hlásit se od pátku 8. května. Pro udržení dostatečné vzdálenosti mezi účastníky mše bude muset být počet nižší než povolených 100 osob.)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. května – čtvrtá neděle velikonoční

Dub 27 2020

Putovní soška Panny Marie Fatimské

Publikoval v Akce

Tak jako před třemi lety, když jsme si připomínali 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, nabízím také tento rok v naší farnosti k zapůjčení sošku Panny Marie Fatimské, kterou kdysi opatřil můj dědeček, aby ji půjčoval po věřících rodinách. Myslím, že v této době, kdy máme třeba méně možností k návštěvě kostela, je to vhodné. Kdo by měl zájem, ať se mi ozve a domluvíme se.
Milada Jelínková, tel: 723 385 579, mail: .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Putovní soška Panny Marie Fatimské

Dub 26 2020

Ohlášky z neděle 26. dubna – třetí neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve středu 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

V pátek je nezávazná památka sv. Josefa, dělníka, a připomínka sv. Peregrina Laziosi. Také je první pátek v měsíci.

V sobotu je památka sv. Atanáše, patriarchy a učitele církve.

Neděle 3. května je čtvrtá velikonoční.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h a v neděli od 10 h. Nedělní mše bude přenášena na Facebook: https://www.facebook.com/kbelskafarnost.

Na mši může být omezený počet 15 osob. Prosíme, nahlašte se předem na tel. 734593378 (stačí SMS) nebo na – potvrdím vám, že je ještě místo. Bez předchozí registrace není vstup do kostela na mši možný. Po mši bude kostel přístupný pro soukromou modlitbu a přijímání.

Počet volných míst na mši:

Ve čtvrtek od 18 h: 3

V neděli od 10 h: 0 (mohou se hlásit zájemci o účast na mši příští týden)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 26. dubna – třetí neděle velikonoční

Dub 23 2020

Ohlášky z neděle 19. dubna – neděle Božího milosrdenství

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa – hlavního patrona pražské arcidiecéze.

V pátek 24. dubna je památka sv. Fidela ze Sigmaringy, OFMCap, kněze a mučedníka.

V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.

Neděle 26. dubna je třetí neděle velikonoční.

 

Po dobu stavu nouze je kostel uzavřen. V neděli bude opět online přenos na prostřednictvím Facebooku https://www.facebook.com/kbelskafarnost. Po mši bude otevřen kostel ke krátké individuální modlitbě s možností podat sv. přijímání. Do kostela prosím vstupujte jednotlivě, v rouškách a dodržujte odstupy – v kostele i před ním.

 

Veřejné bohoslužby mají být povolené až od pondělí 27. dubna (max. 15 osob, za podmínek uvedených v tomto vyjádření); podrobnosti budou v příštích ohláškách.

Vítáni budou dobrovolníci (mimo rizikové skupiny), kteří pomohou s úklidem kostela, domluvte se prosím na nebo 734593378.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19. dubna – neděle Božího milosrdenství

Next »