Zář 17 2018

Pozvánka na přednášku do Vinoře

Publikoval v Akce

Přednáška P. Marka Orko Váchy s názvem Chuť žít (na motivy knihy Nevyžádané rady mládeži) se uskuteční v centru Mariapoli ve Vinoři 19. září 2018 od 19 hodin. Více v pozvánce:

Pozvánka Marek Orko Vácha

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na přednášku do Vinoře

Zář 16 2018

Ohlášky z neděle 16. září – 24. v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9.15. Půl hodiny přede mší se zpovídá. Přede mší je také modlitba růžence – měla by to být společná modlitba rodin naší farnosti, prosíme, zapojte se.

 

Kalendář:

V pondělí 17. září je františkánský svátek stigmatizace svatého Františka.

V úterý 18. září je památka sv. Josefa z Kupertina, OFMConv, kněze.

Ve čtvrtek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, 
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

V pátek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Neděle 23. září je 25. v mezidobí.

 

Mše:

Ve čtvrtek v 18 h (za farnost) s následnou adorací NSO.

V neděli je mše od 9:15 (za rodinu Urbanovu, Pavlánovu a zemřelou JIřinu Boborovou). Přede mší je společná modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

 

Svatba:

V sobotu 22. 9. uzavřou v našem kostele sňatek Vladimír Matěna a Hana Cambelová.

Schůzka pastorační rady: 23. září po mši.

 

Posvícení:

Kbelské posvícení se dříve neslavilo v den výročí posvěcení našeho kostela, ale druhou neděli po svátku Povýšení sv. Kříže. Bylo tomu tak v době, kdy byly Kbely přifařeny k Vinoři a ve Kbelích byla jen kaplička. Ve Kbelích se toto posvícení, už jen jako světská oslava, v uvedeném termínu koná dosud.

Akce “Kbelské posvícení” se bude konat v centrálním parku od 15 h:

 

Požehnání repliky poutní kapličky u kostela: v neděli 23. 9. od 10:30. P Filip prosí farníky, aby se po mši zdrželi a požehnání se zúčastnili.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 16. září – 24. v mezidobí

Zář 09 2018

Ohlášky z neděle 9. září, 23. v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes byla mše sv. pro rodiče s dětmi. V rámci mše P. Lukáš udělil požehnání školákům při zahájení nového školního roku.

Kalendář:

V pondělí 10. září je nezávazná památka blah. Karla Spinoly, Šebestiána Kimury a druhů (mezi nimi též františkánů Richarda od sv. Anny, Petra z Avily a Vincenta od sv. Josefa)

Ve středu 12. září je nezávazná památka Jména Panny Marie.

Ve čtvrtek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V pátek 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže.

V sobotu je památka Panny Marie Bolestné.

Neděle 16. září je 24. neděle v mezidobí.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 13. září od 18 h (za členy živého růžence) s následnou adorací NSO.

V neděli 16. září v 9:15 (za rodinu Matušíkovu), přede mší modlitba růžence.

 

U Panny Marie Sněžné:

V úterý při mši sv. v 18.00 proběhne v kostele Panny Marie Sněžné na Jugmannově náměstí za účasti hostů a poutníků z Itálie slavnostní předání relikvie bl. Odorika z Pordenone, u nás známého také jako „bratr Oldřich, Čech z Furlanska“, františkána, cestovatele a misionáře ze 14. století. Jeho svatořečení se blíží a letos se připomíná 700. výročí počátku jeho cesty „do východních zemí“. Hlavním celebrantem bude biskup Karel Herbst, přijde i bývalý nuncius Diego Causero. Po mši bude v kostele přednáška na téma českých kořenů bl. Odorika.

 

Ve Vinoři:

V neděli 16. září bude ve Vinoři poutní mše sv. s připomínkou první písemní zmínky – 930 let o Vinoři. Pěvecky mši sv. doprovodí vršovický pěvecký sbor. Mše začíná mimořádně v 9 h.

Slavnostní mše svatá bude ve Vinoři také v pátek 14. září (na svátek Povýšení sv. Kříže) od 18 h.

 

Úklid:

Děkujeme za úklid a květinovou výzdobu.

Kostel se uklízí podle potřeby a časových možností kostelníků. Zájemci o účast na úklidu se mohou hlásit na Zanechají-li nám v sakristii telefonní číslo nebo emailovou adresu, budou dostávat informace o termínech úklidu, aby se podle svých možností mohli také zapojit.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 9. září, 23. v mezidobí

Zář 03 2018

Ohlášky z neděle 2. září 2018 (22. neděle v mezidobí)

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

V sobotu 6. září je svátek narození Panny Marie.

Mše svaté ve Kbelích:

Ve čtvrtek 6. září bude mše od 18 h (bude ji sloužit P. Vianney) s následnou adorací NSO.

V neděli je mše od 9:15 (dětská, s požehnáním školákům, obětovaná za farnost), přede mší modlitba růžence.

Poutní mše v Hájku:

P. Filip, P. Vianney a všichni bratři františkáni zvou na hlavní pouť do kláštera v Hájku, která bude v sobotu 8. září. Program je na letáčku. Je možné se připojit kdekoliv po cestě nebo až v Hájku, kde začne mše po příchodu procesí přibližně v 11 h.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 2. září 2018 (22. neděle v mezidobí)

Srp 26 2018

Ohlášky z neděle 26. 8. 2018 (21. neděle v mezidobí)

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 27. 8. je památka sv. Moniky.

V úterý 28. 8. je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Ve středu 29. 8. je památka umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 2. srpna bude 22. v liturgickém mezidobí, mše jako obvykle v 9:15 (za + otce, rodinu, Vibeke a úspěch dětí ve studiu), přede mší modlitba růžence.

V neděli 2. srpna po mši bude společná schůze pastorační a ekonomické rady farnosti.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 26. 8. 2018 (21. neděle v mezidobí)

Srp 20 2018

Ohlášky z neděle 19. srpna (20. v mezidobí)

Publikoval v Ohlášky

Ve středu 22. srpna je památka Panny Marie Královny.

V pátek 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

V sobotu 25. srpna je památka (františkánská) sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. františkánského řádu.

Mše svatá bude v neděli 26. srpna od 9.15 (21. neděle v mezidobí)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19. srpna (20. v mezidobí)

Srp 13 2018

Ohlášky z neděle 12. srpna (19. neděle v mezidobí)

Publikoval v Ohlášky

V úterý 14. srpna je svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Příští neděle je 20. v mezidobí.

Mše o prázdninách jsou jen v neděli od 9:15, přede mší je modlitba růžence.

V pondělí 13. srpna od 12 h je poslední rozloučení se zemřelou paní Alžbětou Tilhonovou.

 

Děkujeme za úklid a výzdobu kostela. Zájemci o pomoc s úklidem mohou v sakristii zanechat kontakt (e-mail, telefon). Budou touto cestou informováni o čase, kdy se bude kostel uklízet.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 12. srpna (19. neděle v mezidobí)

Srp 10 2018

Smuteční oznámení

Publikoval v Ohlášky

Dne 5. srpna 2018 zemřela ve věku 83 let paní Alžběta Tilhonová. Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 13. srpna 2018 ve 12 h v našem kostele.

Rodina děkuje všem, kteří vzpomínkou uctí její památku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smuteční oznámení

Next »