Úno 23 2020

Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši bude křest.

Sbírka: haléř sv. Petra

Liturgický kalendář:

Dne 26. února je Popeleční středa, začíná postní doba. Je to den přísného postu.

Neděle 1. března je první postní.

Mše svaté v týdnu:

Ve středu 26. února od 18 h (s udělováním popelce).

Ve čtvrtek 27. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 1. března od 9.15 (za rodinu). Přede mší je křížová cesta, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 23. února – 7. neděle v mezidobí

Úno 15 2020

Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Liturgický kalendář:

V sobotu 22. února je svátek stolce sv. Petra.

Neděle 23. února je 7. neděle v mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 20. února od 18 h (za farnost). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 23. února od 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Při mši budou křtiny.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 16. února – 6. neděle v mezidobí

Úno 09 2020

Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je v 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny a řeholnice.

V úterý 11. února je nezávazná památka Panny Marie Lurdské.

V sobotu 15. února je památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.

Neděle 16. února je 6. neděle v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 13. února od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 9. února od 9.15 (za zemřelého Emila Rochla a žijící rodinu). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Úklid:

Ve středu 12. února od 8 hodin.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 9. února – pátá neděle v mezidobí

Úno 01 2020

Ohlášky z neděle 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu

Publikoval v Ohlášky

Dnes je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše je od 9.15 (za + Filipa Havlíčka), začíná průvodem a žehnáním svíček. Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření. Po mši se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 3. února je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den se uděluje svatoblažejské požehnání chránící před nemocemi krku a od všelikého jiného zla. U nás se bude udělovat už v neděli po mši.

Ve středu 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 6. února je památka sv. Pavla Mikiho. Petra Křtitele a druhů, mučedníků.

V pátek 7. února je františkánská památka sv. Kolety z Corbie, panny. Též je první pátek v měsíci.

Neděle 9. února bude pátá v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 6. února od 18 h (za Jiřího Vobořila a celou rodinu). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 9. února od 9.15 (za farnost). Přede mší je modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu

Úno 01 2020

Postní duchovní obnova pro mladé

Publikoval v Akce

13.-15.března 2020 se na Velehradě uskuteční postní duchovní obnova pro mladé s názvem Zahledět se do Krista, františkánská cesta k obrácení. Přihlašujte se do 6.března na .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Postní duchovní obnova pro mladé

Led 31 2020

Ministrantská brigáda, 17.-19.4.2020

Publikoval v Akce

Akce je určena pro chlapce od 10 let. Přihlásit se můžete u br. Josefa. V sakristii je tabulka. Tel. 737 422 878, .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ministrantská brigáda, 17.-19.4.2020

Led 26 2020

Ohlášky z neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše sv. od 9:15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 30. ledna je fr. památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny, terciářky klarisek.

V pátek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele řádu salesiánů.

V neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 30. ledna od 18 h. Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 26. ledna od 9:15 (za zemřelého Filipa Havlíčka). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí

Led 18 2020

Ohlášky z neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je votivní mše za jednotu křesťanů. Mše sv. od 9:15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Po mši bude schůze pastorační rady.

Liturgický kalendář:

V pondělí 20. ledna je nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebestiána, mučedníka.

V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

V sobotu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla.

Meděle 26. ledna bude 3. v liturgickém mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 23. ledna od 18 h (za živou a zemřelou rodinu Jelinkovu a Krejčíkovu). Přede mší modlitba růžence, po mši adorace.

V neděli 26. ledna od 9:15 (za farnost). Přede mší modlitba růžence, možnost svátosti smíření.

Výsledky Tříkrálové sbírky za celou ČR

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19. ledna – 2. neděle v mezidobí

Next »