Led 19 2019

Ohlášky z 20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše svatá od 9:15. Přede mší je modlitba růžence. Při mši bude křest.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

V pátek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

V sobotu 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Neděle 27. ledna je 3. neděle v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 24. ledna od 18 h s následnou adorací NSO.

V neděli 27. ledna od 9:15 (za farnost). Přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí

Led 12 2019

Polní nemocnice Ladislava Heryána

Publikoval v Akce

Papež František řekl, že církev by měla být polní nemocnicí, tedy ošetřovat raněné, a nezabývat se nepodstatnými věcmi. Proč tedy neukázat křesťanství v pozitivní podobě na známých lidech, kteří jsou křesťané a nebojí se o tom hovořit?
Nová talk show salesiánského kněze Ladislava Heryána, obalená do hudebního rámce, s veřejně známými hosty – tentokrát s Evou Holubovou a Hayato Okamurou, se koná v pondělí 4. února 2019 od 19:30 v divadle La Fabrika. Vstupenky zde.
 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Polní nemocnice Ladislava Heryána

Led 12 2019

Ohlášky z neděle 13. ledna – svátek křtu Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes je svátek křtu Páně. Mše je od 9:15, přede mší modlitba růžence, po mši schůzka pastorační rady.

Liturgický kalendář:

V pondělí 14. 1. je nezávazná památka bl. Odorika z Pordenone, kněze OFM.

Ve středu 16. 1. je svátek sv. Berarda, kněze, a druhů, františkánských mučedníků.

Ve čtvrtek 17. ledna je památka sv. Antonína Velikého, opata.

V pátek 18. ledna je památka Panny Marie, matky jednotky křesťanů. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle 20. ledna je druhá v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h, po mši výstav NSO.

V neděli od 9:15, přede mší společná modlitba růžence.

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 13. ledna – svátek křtu Páně

Led 06 2019

Pozvánka na benefiční společenský večer

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na benefiční společenský večer

Led 06 2019

Ohlášky z neděle 6. ledna 2019 (slavnost Zjevení Páně)

Publikoval v Ohlášky

Dnes se při mši žehnaly voda, křída a kadidlo. Jsou k dispozici na stolečku u křtitelnice, věřící si je mohou odnést do svých domácností.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 10. 1. od 18 h s následným výstavem NSO.

V neděli 13. 1. (svátek křtu Páně) od 9:15. Přede mší společná modlitba růžence.

 

Tříkrálová sbírka:

Koledníci koledovali v pátek a dnes po mši. Do kasiček bude možné přispět ještě ve čtvrtek po mši.

 

Návštěva z mateřské školky:

V úterý a v pátek dopoledne navštíví náš kostel děti z MŠ Letců na tříkrálové povídání.

 

Schůzka pastorační rady:

Schůzka pastorační rady farnosti bude 13. ledna po mši.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 6. ledna 2019 (slavnost Zjevení Páně)

Pro 31 2018

Novoroční koncert 2019

Publikoval v Akce

Naše schola Cantabundus (sbormistryně Andrea Čančarová Houfková) a JAMM kvartet (zvou na novoroční koncert, který se bude konat ve středu 2. ledna 2018 v 19.30 v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novoroční koncert 2019

Pro 30 2018

Ohlášky z neděle 30. prosince 2018 – svátek svaté Rodiny

Publikoval v Ohlášky

Dnes je svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při mši se obnovovaly manželské sliby.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 1. ledna je svátek Panny Marie, Matky Boží.

Ve středu 2. ledna je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Ve čtvrtek 3. ledna je památka Nejsvětějšího jména Ježíš.

V pátek 4. ledna je první pátek v měsíci.

V neděli 6. ledna je slavnost Zjevení Páně.

 

Mše svaté:

V úterý 1. ledna od 10 h (bude sloužit P. Filip).

Ve čtvrtek 3. ledna od 18 h, následuje výstav NSO.

V neděli 6. ledna od 9.15 (za zemřelé rodiče a manžela), před mší svatou je společná modlitba růžence.

Při mši se budou žehnat voda, kadidlo a křída. Svěcená voda jako zhmotněná modlitba církve má sloužit k ochraně osob i příbytků a prostorů před vstupem zlého ducha. Požehnanou křídou podle tradice označují věřící dveře svých domů a bytů písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou zkratkou latinské modlitby Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná (tomuto) příbytku. Na slavnost Zjevení Páně je možné žehnat i zlaté předměty. Žehnání zlatých předmětů – reminiscence na jeden z darů – vyprošuje těm, kdo tyto předměty budou nosit či užívat, Boží ochranu a pomoc.

 

Tříkrálová sbírka:

Tříkrálová sbírka v naší farnosti bude probíhat od 1. do 6. ledna. Naše děti budou chodit koledovat v pátek 4. ledna odpoledne v rámci náboženství a v neděli 6. ledna po mši svaté.

 

Živý růženec:

S novým měsícem se posune rozpis živého růžence o jeden desátek. Úmysly modlitby a aktuální rozpis desátků najdete zde. Úmysly modlitby živého růžence vycházeji z úmyslů celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem a jsou doplněné aktuálními úmysly na návrh členů živého růžence a dalších farníků (prosím úmysly posílejte na nebo ). Další zájemci o zapojení do pravidelné modlitby (jednoho desátku růžence denně) jsou vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 30. prosince 2018 – svátek svaté Rodiny

Pro 23 2018

Ohlášky z neděle 23. 12. – čtvrtá neděle adventní

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za zemřelé členy rodiny Michálkovy a Janyškovy). Přede mší je společná modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V úterý 25. prosince je slavnost narození Páně.

Ve středu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Ve čtvrtek 27. prosince je svátek sv. apoštola Jana, evangelisty.

V pátek 28. prosince je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

V neděli 30. prosince je svátek sv. Rodiny, Ježíše, Josefa a Marie.

V úterý 1. ledna je svátek Matky Boží Panny Marie.

 

Mše svaté:

V pondělí 24. prosince budou mše z vigilie slavnosti Narození Páně v 16 h (P. Lukáš) a ve 22 h (P. Vianney).

V úterý 25. prosince je slavnost Narození Páně a mše bude od 10 h. Při mši sehrají děti malé divadelní představení na téma betlémského příběhu.

Ve středu 26. prosince je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svatá bude od 9:15 h (P. Filip).

Ve čtvrtek 27. prosince mše svatá ve Kbelích nebude.

V neděli 30. prosince je svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše svatá bude od 9:15 s obnovou manželských slibů.

V úterý 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek). Mše svatá bude od 10 h (P. Filip).

 

Tříkrálová sbírka:

Tříkrálová sbírka v naší farnosti bude probíhat od 1. do 6. ledna. Naše děti budou chodit koledovat v pátek 4. ledna odpoledne v rámci náboženství a v neděli 6. ledna po mši svaté.

Patnáct procent sbírky podpoří záměry Arcidiecézní charitky Praha: poradnu Magdala, která se věnuje obětem násilí, materiální pomoc nejchudším lidem v naší diecézi a vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim. Desetina výtěžku pomáhá tradičně v zahraničí. Arcidiecézní charita Praha letos podpoří nemocnice v Ugandě a ozdravný pobyt běloruských dětí v Česku.

Největší část, 65 % sbírky, bude věnována na nákup kompenzačních pomůcek pro Charitu Neratovice, která na území naší farnosti zajišťuje zdravotní a sociální služby.

Další zájemci o koledování se mohou hlásit v sakristii. Ve skupince musí být vždy jeden dospělý (starší 15 let).

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 23. 12. – čtvrtá neděle adventní

Next »