Bře 22 2018

Noc kostelů 2018

Publikoval v Akce

Naše farnost se i tento rok zapojí do Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 25. května. Předběžný program v naší farnosti lze nalézt na centrální stránce Noci kostelů.

banner 487x90

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc kostelů 2018

Bře 18 2018

Ohlášky z neděle 18. března 2018 (5. neděle postní)

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:
V pondělí 19. 3. je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Neděle 25. 3. je neděle Květná.

Mše svaté a bohoslužby v týdnu:
Ve čtvrtek 22. 3. je mše svatá od 18:00, po ní adorace.
V pátek 23. 3. od 17:30 bude křížová cesta, kterou povedou děti z náboženství.
Na Květnou neděli 25. 3. začíná mše v 9:15 průvodem s ratolestmi. Přede mší již nebude křížová cesta.

Velikonoční triduum:
Na Zelený čtvrtek 29. 3. začíná mše od 18 h.
Na Velký pátek 30. 3. začíná bohoslužba v 17:30 křížovou cestou, po ní, přibližně od 18:00, budou velkopáteční obřady.
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začíná na Bílou sobotu 31. 3. ve 20:00.
Mše svatá v neděli 1. 4. v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně začíná v 10:00 (s žehnáním pokrmů).
Všechny termíny najdete také na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Příprava na Velikonoce:
Obnova farnosti se uskuteční na Květnou neděli 25. 3. od 15:00. Na programu je modlitba, čtení z písma, promluva, zpytování svědomí, zpověď dětí, které se chystají k prvnímu svatému přijímání, výstav NSO a adorace doplněná zpěvy z Taizé. Během adorace je možnost ke svátosti smíření také pro ostatní děti a dospělé (k dispozici budou tři kněží).
Svátost smíření: zpovídá se vždy přede mší, popř. i po mši, poslední možnost před Velikonocemi bude na Velký pátek během křížové cesty. Na Bílou sobotu ani o Velikonoční neděli se nezpovídá. Neodkládejte prosím zpověď na poslední chvíli.
Na Květnou neděli si přineste vlastní kočičky nebo jiné vyrašené ratolesti. Máte-li možnost přinést ratolesti i pro ostatní, odložte je prosím v neděli vzadu v kostele, kde bude připravený stolek.
Na Zelený čtvrtek je třeba dvanáct dobrovolníků, mužů nebo chlapců, k obřadu mytí nohou. Skupina má vyjadřovat různost i jednotu Božího lidu. Hlaste se prosím v sakristii.
Prosíme, aby se hlásili lektoři na čtení pašijí (Květná neděle, Velký pátek) a na čtení při sobotní vigilii Zmrtvýchvstání Páně (sedm starozákonních čtení a epištola).
Žádáme ministranty, aby na Květnou neděli a bohoslužby velikonočního tridua chodili s dvacetiminutovým předstihem ke krátkému vysvětlení a nácviku obřadů.

Různé:
Na chodbě jsou knihy ze zrušené knihovničky. Můžete si je rozebrat, zbytek věnujeme místní knihovně.
Příští neděli, 25. 3., začíná letní čas.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 18. března 2018 (5. neděle postní)

Bře 11 2018

Ohlášky z neděle 11. března 2018 (4. neděle postní)

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:
V úterý 13. 3. je výroční den zvolení papeže Františka.

Bohoslužby:
Ve čtvrtek 15. 3. bude mše od 18 h, po ní adorace.
V neděli (5. neděle postní) bude mše od 9:15. Před ní od 8:30 křížová cesta.

Duchovní obnova. Dne 25. 3., na Květnou neděli, bude od 15 h duchovní obnova farnosti.

Modlitba za čínské křesťany. Dnes jsme se v přímluvách modlili za čínské křesťany, kteří v České republice žádají o azyl. Možnost ke společné modlitbě bude také ve středu 14. 3. od 16 do 17 h zde v kostele. Je možné se připojit i na dálku, modlitbou na pracoviští nebo doma. Modlitba je součástí modlitebního řetězce – samostatně je možné se do něj zapojit přihlásit také zde. Výzvy ČBK k modlitbě za čínské křesťany najdete zde.

Úklid kostela  bude ve středu 14. 3. od 17 do 19 h. Pomocníci jsou vítáni. V rámci úklidu bude vyklizena také knihovnička ve zpovědnici. Farníci si mohou knihy rozebrat, zbytek bude nabídnut místní knihovně.

Křížové cesty jsou vždy v neděli přede mší od 8:30. Jsou vítání zájemci, kteří by chtěli křížovou cestu vést, popř. se na vedení alespoň podílet. Křížová cesta bude ještě příští neděli. Na Květnou neděli křížová cesta nebude, ale bude v pátek 23. března a povedou ji děti z náboženství. Poslední křížová cesta bude na Velký pátek od 17.30.

Od neděle Zmrtvýchvstání začnou opět modlitby růžence půl hodiny přede mší svatou. Zájemci o vedení modlitby se mohou hlásit v sakristii nebo emailem, popř. telefonem (, 734593378).

Od velkého pátku do neděle Božího milosrdenství bude vždy po mši také korunka k Božímu milosrdenství.

V sakristii se mohou hlásit zájemci o čtení na Bílou sobotu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 11. března 2018 (4. neděle postní)

Bře 04 2018

Modlitby matek

Publikoval v Akce

Všechny maminky jsou srdečně zvány, aby se přidaly k Modlitbám matek. Ve farnosti se setkávají dvě skupinky modliteb matek.

První skupinka je určena pro maminky s dětmi a setkává v pátek dopoledne (zpravidla v 9:30). Nebojte se připojit, i když nemůžete každý pátek a i když máte pocit, že vaše děti se s Vámi modlit nevydrží. Tento problém mají všechny maminky. Přijďte se nejen pomodlit za své děti, ale také se setkat s dalšími maminkami, které řeší podobné problémy jako Vy. Přijďte obohatit společenství Vašimi zkušenostmi a s velkou pravděpodobností také navázat nová přátelství. Pro více informace se můžete obrátit např. na Pavlu Janíkovou (dnes vystoupila během ohlášek), Miladu Jelínkovou nebo Zuzanu Omelkovou (houslistka ze scholy). Kontaktní email: .

Druhá skupinka se setkává již zpravidla ve středu večer v době, kdy děti již spí.
Kontaktní osoba: Markéta Cacáková, .

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modlitby matek

Bře 04 2018

Ohlášky z neděle 4.března (3. neděle postní)

Publikoval v Ohlášky

Mše svaté v týdnu:
Ve čtvrtek 1. března bude mše sv. v 18 h s následnou adorací.
V neděli 4. března bude 3. neděle postní, mše sv. v 9:15, přede mší sv. od 8:30 křížová cesta.

Duchovní obnova farnosti bude na Květnou neděli 25. března od 15 h.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 4.března (3. neděle postní)

Úno 25 2018

Ohlášky z neděle 25. února (2. neděle postní)

Publikoval v Ohlášky

Dnešní sbírka byla určena na “Svatopetrský haléř”.
Po mši svaté bylo pomazání nemocných. Příležitost přijmout tuto svátost bude též ve čtvrtek a příští neděli. O významu této svátosti se dočtete zde.

Mše svaté v týdnu:
Ve čtvrtek 1. března bude mše sv. v 18 h s následnou adorací.
V neděli 4. března bude 3. neděle postní, mše sv. v 9:15, přede mší sv. od 8:30 křížová cesta.

Duchovní obnova farnosti bude na Květnou neděli 25. března od 15 h.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 25. února (2. neděle postní)

Úno 18 2018

Výzva ke studiu na teologických fakultách

Publikoval v Ohlášky

Při dnešních ohláškách se četl pastýřský list našeho arcibiskupa Dominika Duky s výzvou ke studiu na teologických fakultách. Bližší informace o studiu na pražské teologické fakultě najdete v článku zde nebo přímo na stránkách fakulty: www.ktf.cuni.cz.
Na KTF UK lze studovat nejen teologii, ale i historii umění, pedagogiku nebo aplikovanou etiku.
Připomínáme, že přihlášky ke studiu je třeba podat do konce února.
Otec kardinál vyzýval též ke studiu na církevních vyšších odborných školách, kde se připravují pedagogičtí pracovníci i pro předškolní věk či pro práci v sociálně-charitativní a zdravotní oblasti a v médiích. Přehled těchto škol je k dispozici na stránkách Arcibiskupství pražského (zde)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva ke studiu na teologických fakultách

Úno 18 2018

Ohlášky z 18. února 2018 (první neděle postní)

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:
Ve středu 21. února si připomínáme sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve, asketu a poustevníka.
Ve čtvrtek 22. února je svátek Stolce sv. Petra.
V pátek 23. února si připomínáme sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je druhá postní.

Mše svaté a bohoslužby:
Ve čtvrtek 22.2. v 18 h (za farnost) s následnou adoraci, v neděli 25. 2. v 9:15 (za Marii Táborskou, Josefa Kadeřábka a všechny předky) s pomazáním nemocných.
V neděli od 8:35 bude společná modlitba křížové cesty.
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír. Náš kostel bude k modlitbě otevřen od 17:30 do 18:30.

Různé:
Sbírka v neděli 25. února bude na „Svatopetrský haléř“. Informace o sbírce (v angličtině nebo italštině) najdete zde nebo na twitterové účtu @Obolus_en.

V neděli 25. března (Květná neděle) bude duchovní obnova farnosti.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 18. února 2018 (první neděle postní)

Next »