Lis 18 2018

Ohlášky z neděle 18. 11. 2018 – poutní mše svatá

Publikoval v Ohlášky

Dnes je od 9:15 poutní mše svatá ze svátku sv. Alžběty Durynské, partronky našeho kostela.

Přede mší je společná modlitba růžence.

Po mši společné posezení – agapé.

 

Liturgický kalendář:
Ve středu 21. listopadu je památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Ve čtvrtek 22. listopadu je svátek sv. Cecílie, panny a mučednice.

V pátek 23. listopadu je nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka.

V sobotu 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

V neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek bude mše od 18 h (za farnost), po mši výstav NSO.

V neděli bude mše od 9:15 (za Milana Vašáka), přede mší společná modlitba růžence.

 

Mimořádná sbírka:

Příští neděli bude po mši možné přispět do zvláštní pokladničky (vzadu v kostele) do sbírky na odstraňování škod po požáru v bytovém domě na adrese Jilemnická 783, tj. na nákup nového vybavení a životních potřeb pro rodinu v krizi. K požáru došlo v neděli 14. října dopoledne v bytě, kde žila matka se synem. Naštěstí nedošlo k žádným obětem na životech ani zranění, ale hmotná škoda byla odhadnuta na 1,5 miliónu korun.

Sbírka bude rodině předána prostřednictvím ÚMČ Praha 19.

 

Tříkrálová sbírka přispěje na mobilní hospic Charity Neratovice:

O domácí hospicové péči se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s nedostatečným financováním. Farní charita Neratovice pečuje o umírající od počátku svého působení. Začátky nebyly snadné. Neratovická charita má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, pro které je partnerem v kompletní zdravotní péči o pacienty v terminálním stádiu.

O službu, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem zemřít v blízkosti rodiny, je velký zájem. V loňském roce doprovodil tým domácí hospicové péče šest desítek umírajících pacientů. V těchto dnech pečuje o jedenáct osob.

„Pacientům a jejich blízkým jsme k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, ve dne, v noci,“ říká Veronika Ouředníková z Farní charity Neratovice – střediska Kbely. „Naše péče je kompletní. Aplikujeme léky, infuzní a parenterální terapii, pečujeme o rány a fyzické bolesti pacienta. Jsme vybaveni moderními přístroji, jako jsou odsávačky, injektomaty či infuzní pumpy. Stejně důležité je také naslouchat duševním a duchovním potřebám člověka.“

Mobilní hospicová péče vyžaduje spolupráci mnoha odborníků – lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Nezastupitelná je aktivní spolupráce rodiny. „Hospicová péče je mimořádně náročnou službou, ale velmi smysluplnou. Dokazuje, že umírání nemusí být spojeno se strachem, bolestí a osamocením,“ uzavírá vrchní sestra Jana Francová.

 

Na provoz mobilního hospice přispěje naše farnost prostřednictvím Tříkrálové sbírky 2019. Již nyní se mohou hlásit zájemci o koledování: jsou třeba jak koledníci, tak dospělí vedoucí skupinek.

 

Duchovní obnova farnosti:

Duchovní obnova farnosti je plánována na neděli 9. prosince od 15 h.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 18. 11. 2018 – poutní mše svatá

Lis 17 2018

Zahájení adventu: rozsvícení vánočního stromku v parku

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení adventu: rozsvícení vánočního stromku v parku

Lis 17 2018

Pozvánka na koncert – barokní hudba v našem kostele

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na koncert – barokní hudba v našem kostele

Lis 11 2018

Ohlášky z neděle 11. listopadu – 32. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je Den válečných veteránů – slavíme sté výročí konce 1. světové války.

 

Kalendář:

V úterý 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.

Ve středu 14. listopadu je františkánská památka sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků.

V sobotu 17. listopadu je svátek sv. Alžběty Uherské, patronky třetího františkánského řádu a našeho kostela

Neděle je 33. v mezidobí.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 15. 11. od 18 h (za + Hanu Kotáskovou) s následnou adorací NSO.

Na neděli bude přeložen svátek patronky našeho kostela sv. Alžběty. Poutní mše svatá (za Vítězslava a Marii Janákovy) bude od 9:15, přede mší bude společné modlitba růžence. Po mši bude agapé.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 11. listopadu – 32. neděle v mezidobí

Lis 04 2018

Ohlášky z neděle 4. listopadu – 31. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Ve čtvrtek 8.listopadu je ve františkánském řádu památka “mariánského doktora” bl. Jana Duns Scota, kněze.

V pátek 9. listopadu je svátek posvěcení lateránské baziliky.

V sobotu 10. listpadu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Neděle bude 32. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h s následnou adorací.

V neděli od 9:15. Přede mší společná modlitba růžence.

 

Sbírka:

Příští neděli bude sbírka věnována na charitní činnost v arcidiecézi.

 

Poutní mše svatá:

Poutní mše svatá k svátku sv. Alžběty Durynské bude ve Kbelích v neděli 18. listopadu. Sloužit bude P. Filip. Po mši bude společné agapé.

 

Arcidiecézní ministrantské setkání:

Setkání pro ministranty s celodenním programem se uskuteční v sobotu 10. 11. v Arcibiskupském paláci. Více informací zde.

 

Živý růženec:

Úmysly na měsíc listopad jsou na nástěnce u kostela nebo na zde. Další zájemci o zapojení do modlitby živého růžence jsou vítáni. Hlásit se mohou na nebo

 

Úklid:

Děkujeme za úklid a výzdobu kostela. Kostel se uklízí nepravidelně podle potřeby. Zájemci, kteří nahlásí v sakristii nebo na svůj telefon nebo email, dostanou vždy zprávu o termínu úklidu. Záleží potom jen na jejich možnostech a a chuti se zapojit. Stačí přijít jen občas, ale prosím nenechávejme úklid jen na několika ochotných farnících.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 4. listopadu – 31. neděle v mezidobí

Říj 27 2018

Ohlášky z neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

Dnes je 28. října, státní svátek ČR – výročí vzniku Československa. Pastýřský list kard. Dominika Duky k dnešnímu výročí najdete zde.

V pondělí 29. října je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost všech svatých.

V pátek 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé (památka). Také je první pátek v měsíci.

V sobotu 3. listopadu je vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu (památka ve františkánském řádu).

Neděle 4. listopadu je 31. neděle v mezidobí

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 1. listopadu od 18 h, po mši výstav NSO.

Mimořádně bude mše i v pátek 2. listopadu od 18 h.

V neděli 4. listopadu od 9:15 h, přede mší modlitba růžence.

 

Dušičkové odpustky:

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Více o odpustcích se dozvíte zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 28. října – 30. neděle v mezidobí

Říj 21 2018

Ohlášky z neděle 21. října – 29. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V pondělí 22. 10. je nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže.

V úterý 23. 10. je svátek sv. Jana Kapistránského, kněze OFM.

Neděle 28. 10. je 30. v mezidobí.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 25. 10. od 18 h s následnou adorací.

V neděli 28. 10. od 9:15 h. Přede mší společná modlitba růžence.

 

V noci ze soboty na neděli 28. 10. končí letní čas. Hodiny se posunou z 3:00 na 2:00.

 

Úklid bude ve čtvrtek 25. 10. od 16 h.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 21. října – 29. neděle v mezidobí

Říj 15 2018

Ohlášky z neděle 14. října – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V pondělí 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve středu 17. 10. je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek 18. 10. je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

V pátek 19. 10. je památka sv. Petra z Alkantary, kněze OFM.

Neděle 21. 10. je 29. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 18. 10. od 18 h s následnou adorací. V neděli 21. 10. od 9:15. Přede mší modlitba růžence.

 

Příští neděle je neděle misijní. Sbírka bude věnována na misie.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 14. října – 28. neděle v mezidobí

Next »