Čvn 17 2018

Ohlášky ze 17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes slavíme výročí posvěcení kostela, které bylo 13. června 2004. Mše svatá v 9.15, po mši je na zahradě agapé.

Kalendář:
V úterý 19. 6. je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Ve čtvrtek 21. 6. je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

V neděli 24. 6. je slavnost narození sv. Jana Křtitele.

 

Bohoslužby:

Ve čtvrtek je mše svatá od 18 h, po mši adorace.

V neděli je mše od 9.15, přede mší modlitba růžence. Sbírka bude určena na bohoslovce.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky ze 17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí

Čvn 10 2018

Ohlášky z neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Mše svatá je dnes v 9:15, přede mší modlitba růžence. Dnes je první svaté přijímaní dětí.

Kalendář:

V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Ve středu 13. června je svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Výročí posvěcení našeho kostela svaté Alžběty Durynské.

Příští neděle je 11. v mezidobí.

 

Mše svaté:

Ve čtvrtek 14. června od 18 h s následnou adorací

V neděli 17. června budeme slavit výročí posvěcení kostela. Mše svatá je od 9:15, po mši bude na zahradě agapé (můžete přinést něco na zub, slané i sladké).

 

Různé:

V neděli 24. června bude sbírka na bohoslovce.

V úterý 12. 6. bude ve Vinoři táborák a bleší trh, více v letáčku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 10. června – 10. neděle v mezidobí

Čvn 03 2018

Ohlášky z neděle 3. června – 9. neděle mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Kalendář:

Úterý 5. června: památka památka sv. Bonifáce.

Pátek 8. června: Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Sobota 9. června: Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie,

Neděle 10. června bude 10. v mezidobí.

Bohoslužby:

Ve čtvrtek v 18 hodin bude mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova s následnou adorací.

V neděli v 9:15. Během mše svaté bude první svaté přijímání dětí.

Přede mší bude modlitba růžence. Zájemci o vedení modlitby růžence se mohou hlásit v sakristii nebo emailem na Přehled volných termínů je v kalendáři.

br. Lukáš

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 3. června – 9. neděle mezidobí

Kvě 27 2018

Ohlášky z neděle 27. května 2018 (slavnost Nejsvětější Trojice)

Publikoval v Ohlášky

Dnes  je mše svatá v 9:15, přede mší Loretánské litanie.

Kalendář:

Středa 30. května: památka svaté Zdislavy.

Čtvrtek 31. května: slavnost Těla a krve Páně (doporučený svátek).

Pátek 1. června: památka sv. Justina, mučedníka. První pátek v měsíci.

Neděle bude 9. v mezidobí.

Bohoslužby:

Ve čtvrtek v 18 hodin s následnou adorací

V neděli v 9:15.

Přede mší bude modlitba růžence. Zájemci o vedení modlitby růžence se mohou hlásit v sakristii nebo emailem na Přehled volných termínů je v kalendáři.

Cyklovýlet:

Cyklovýlet farnosti do Svaté Boleslavi se koná v sobotu 2. června 2018. Veškeré informace jsou zde . Mše ve Staré Boleslavi bude v 11 h.

Živý růženec:

S novým měsícem se rozpis posune o jeden desátek. Členové modlitební skupinky dostanou upozornění emailem nebo SMS. Úmysly modlitby jsou uvedeny na webu; v případě zájmu je možné aktuálně doplnit vlastní úmysl.

Ve skupince se uvolnilo jedno místo; zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo emailem (). Mše svatá za členy živého růžence bude ve čtvrtek 14. června.

Úklid: 

V úterý 29. května od 9:00. Dobrovolníci jsou vítáni.

Je třeba ostříhat keře poničené housenkami. Dobrovolníci se mohou hlásit v sakristii. Po zkrácení větví bude třeba ještě provést zálivku regeneračním hnojivem (nejlépe za deštivého počasí).

Schůze pastorační rady farnosti:

V neděli 3. června po mši.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 27. května 2018 (slavnost Nejsvětější Trojice)

Kvě 26 2018

Farní pouť do Staré Boleslavi (2.6.2018)

Publikoval v Akce

Na kole. 14,6 kilometrů převážně po polních cestách, mimo hlavní silnice, cesta je vhodná i pro děti. Odjezd v 8.00 od kbelského nádraží, v 8.15 od zámku ve Ctěnicích (sraz před zámkem). Pokud by se rády zúčastnily některé děti bez doprovodu svých rodičů, je to po domluvě možné.

S sebou si vezměte dostatek pití, jídlo, případně náhradní oblečení – tričko, ponožky.

Ve Staré Boleslavi budou kola uložena na zahradě Charitního domu.

Autobusem. Odjezd autobusem 375 za zastávky Kbely 10.19, příjezd do Boleslavi 10.41.

S sebou si vezměte jídlo, pití, peníze na autobus.

Případně je možné přijet i vlastním autem.

 

NOVINKA: Do Boleslavi půjde i skupinka pěších poutníků, vychází v 8:00 od železniční zastávky Praha Kbely.

 

Všichni se sejdeme v 10:50 před kostelem svatého Václava. V 11:00 budeme slavit mši svatou.

Po skončení mše svaté oběd z vlastních zásob, povídání, odpočinek a hry pro děti na zahradě Charitního domu.

Návrat do Kbel na kole kolem 16. hodiny. Autobus do Kbel jede každých 30 minut (12.52, 13.22 atd.).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní pouť do Staré Boleslavi (2.6.2018)

Kvě 20 2018

Ohlášky z neděle 20. května 2018 – slavnost seslání Ducha svatého

Publikoval v Ohlášky

Kalendář:

V pondělí 21. 5. je památka Panny Marie Matky církve.

Ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

V sobotu 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze, zakladatele kongregace oratoriánů.

Neděle 27. května je slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Mše a bohoslužby:

Ve čtvrtek 24. května (svátek) bude mše svatá od 18 h, po ní adorace.

V pátek 25. května bude mše od 18 h (v rámci programu Noci kostelů).

V něděli je mše od 9:15. Přede mší Loretánské litanie.

 

Noc kostelů:

Noc kostelů se koná 25. května. Aktuální program naleznete zde. Upozorňujeme zvláště na divadelní hru o sv. Alžbětě ve velmi originálním podání dětí z nábožentsví.

Cyklovýlet:

Cyklovýlet s dětmi do Staré Boleslavi se uskuteční v sobotu 2. června. Trasa je vedena po polních cestách, je vhodná i pro malé školáky a zdatnější předškoláky. Časový harmonogram bude upřesněn.

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 20. května 2018 – slavnost seslání Ducha svatého

Kvě 13 2018

Ohlášky z neděle 13. května – 7. neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše sv. od 9.15. Přede mší jsou Loretánské litanie. Při mši bude svatojánská sbírka na potřeby arcidiecéze.

Kalendář:

V pondělí 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.

V úterý 15. května je památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. františkánského řádu.

Ve středu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech

Ve čtvrtek 17. května je památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka OFMDic.

V pátek 18. května je památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka OFMCap.

V neděli 20. května je slavnost seslání Ducha svatého.

Pořad bohoslužeb:

Ve čtvrtek 17. května od 18 h s následnou adorací

V neděli 20. května od 9.15, přede mší Loretánské litanie.

 

P. Lukáš dnes připomínal pastýřský list českých a moravských biskupů, který se věnuje tzv. Istanbulské úmluvě. Pro informaci, oficiální stránky věnované této úmluvě najdete zde, český text zde, celý text pastýřského listu zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 13. května – 7. neděle velikonoční

Kvě 06 2018

Ohlášky z neděle 6. května 2018 – 6. neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše svatá od 9:15. Před mší jsou (po celý květen) místo růžence loretánské litanie.

Kalendář:

Ve čtvrtek 10. května je slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek)

V pátek 11. května začíná novéna k Duchu svatému – devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

V sobotu 12. května je výročí posvěcení katedrály sv. Víta (svátek)

Neděle 13. května je 7. velikonoční

Mše:

Ve čtvrtek 10. května od 18 h, po mši výstav NSO

V neděli 13. května od 9.15, přede mší Loretánské litanie.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 6. května 2018 – 6. neděle velikonoční

Next »