Kvě 09 2021

Ohlášky z neděle 9. května – šestá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Ve středu 12. května je v pražské arcidiecézi svátek posvěcení katedrály sv. Víta.

Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně.  Mše je od 18 h. Přede mší je modlitba růžence, příležitost ke svátosti smíření. Po mši bude krátká adorace.

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

V pátek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštola.

V sobotu 15. května je františkánská památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu OFM

Neděle 16. 5. je sedmá neděle velikonoční.  Mše je od 9:15. Mši bude možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Účastníci mše musí mít po celou dobu nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), ve vnitřních prostorech je třeba dodržovat rozestupy dva metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Již se tedy nezapisuje. Prosím stále o vzájemnou ohleduplnost.

 

Ve středu 12. května je 104. výročí Fatimského zjevení. V kostele u Panny Marie Sněžné bude při této příležitosti od 18 h mše a po ní slavnostní modlitba růžence. Zváni jsou i farníci ze Kbel, zejména členové živého růžence, ale nejen oni. Mše i modlitba budou také přenášeny na Facebooku farnosti Panny Marie Sněžné: https://www.facebook.com/farnostpannymariesnezne/

Mše za členy živého růžence ze Kbel, Čakovic, Vinoře a od Panny Marie Sněžné bude u sv. Alžběty Durynské ve Kbelích ve čtvrtek 13. května od 18 h.

 

Úklid: úklid kostela bude ve středu 12. května od 14 h.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 9. května – šestá neděle velikonoční

Kvě 03 2021

Ohlášky z neděle 2. května – pátá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

V pondělí 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Čtvrtek 6. května je čtvrtek po 5. neděli velikonoční (nezávazná památka sv. Jana Sarkandera). Mše je od 18 h. Přede mší je modlitba růžence, příležitost ke svátosti smíření. Po mši bude krátká adorace.

Neděle 9. 5. je šestá neděle velikonoční.  Mše je od 9:15. Mši bude možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Účastníci mše musí mít po celou dobu nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku) a ve vnitřních prostorech je třeba dodržovat rozestupy dva metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Již se tedy nezapisuje.  Prosím stále o vzájemnou ohleduplnost.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 2. května – pátá neděle velikonoční

Dub 25 2021

Ohlášky z neděle 25. 4. 2021 – čtvrtá neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes byla čtvrtá neděle v mezidobí – neděle Dobrého pastýře.

Ve čtvrtek 29. 4. je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.  Mše je od 18 h. Přede mší je modlitba růžence, příležitost ke svátosti smíření. Po mši bude krátká adorace.

V sobotu začíná květen, mariánský měsíc.

Neděle 2. 5. je pátá neděle velikonoční.  Mše je od 9:15. Mši bude možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Od 26. dubna se mění protiepidemická opatření. V platnosti zůstává, že každý musí mít po celou dobu mše správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku) a ve vnitřních prostorech budou dodržovány rozestupy dva metry (s výjimkou členů domácnosti) a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Již se tedy nebude zapisovat – choďte prosím včas. V následující týdnech se také ještě zdržíme používání svěcené vody v kropence u vchodu a podávání rukou při pozdravení pokoje. Prosím stále o vzájemnou ohleduplnost.

 

V sobotu 1. května od 11 h bude v Hájku u Prahy první májová mše. Sloužit bude P. Filip.

Celý program poutí v Hájku je na http://www.hajek.ofm.cz/wp/2018/04/05/program-pouti/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 25. 4. 2021 – čtvrtá neděle v mezidobí

Dub 20 2021

Ohlášky z neděle 18. dubna – třetí neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Dne 22. 4. je čtvrtek 3. týdne velikonoční doby a mše je od 18 h. Volných je 22 míst. Po mši bude krátká adorace.

V pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Neděle 25. 4. je čtvrtá neděle velikonoční.  Volná jsou 3 místa. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 18. dubna – třetí neděle velikonoční

Dub 13 2021

Ohlášky z neděle 11. dubna – druhá neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Mše svaté v týdnu:

Dne 15. 4. je čtvrtek 2. týdne velikonoční doby a mše je od 18 h. Volných je 22 míst. Po mši bude krátká adorace.

Neděle 18. 4. je třetí neděle velikonoční.  Bezpečná kapacita kostela je obsazena. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 11. dubna – druhá neděle velikonoční

Dub 04 2021

Ohlášky z neděle 4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15.

Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.

Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání. Také je možné požehnat pokrmy (při mši se světit nebudou).

Pokrmy je možné požehnat také doma: viz Žehnání pokrmů.

 

Mše svaté v týdnu:

Pondělí 5. 4. je pondělí velikonoční a mše je od 9:15. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna.

Ve čtvrtek 8. 4. je čtvrtek velikonoční a mše je od 18 h. Volných je 19 míst. Po mši bude krátká adorace.

 

Neděle 11. 4. je neděle Božího milosrdenství.  Bezpečná kapacita kostela pro tuto mši je plně obsazena.

Mši je možné sledovat na internetu: https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Mši bude sloužit P. Vianney.

Přede mší je modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Po mši od 10 do 11 h je možné přijít k individuální modlitbě a svatému přijímání.

Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

 

Brigáda v Hájku: ministrantská brigáda v Hájku bude v sobotu 10. 4. Zájemci se mohou hlásit u br. Josefa. Nahlášení předem je nutné pro plánování oběda i pro dodržení hygienických opatření.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bře 27 2021

Pozvánka na letní tábor

Publikoval v Akce

Mise prázdniny: letní tábor pro kluky a holky 9 až 13 let z farností Čakovice, Vinoř a okolí (my jsme to okolí).

Kdy: 18. až 24. 7. 2021

Kde: místo, kam nedosáhne nuda.

 Letáček: Farní tábor 2021

Jaký je program, kde se přihlásit? To najdete v letáčku. Nebo se zeptejte Tondy Škocha.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na letní tábor

Bře 26 2021

Velikonoční bohoslužby

Publikoval v Ohlášky

Květnou nedělí začne svatý týden.

Liturgický kalendář:

Velikonoční obřady budou přizpůsobeny protiepidemickým opatřením.

1. dubna je Zelený čtvrtekMše bude od 18 h, vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto bohoslužbu je naplněna. Přenášena bude na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Po mši do 19:30 je možné individuálně přijít ke svatému přijímání.

 

2. dubna je Velký pátekVelkopáteční obřady budou od 18 h, vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto bohoslužbu je naplněna. Přenášena bude na  https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Před obřady bude kostel otevřen od 15 h (možnost tiché modlitby u Getsemanské zahrady), od 17:00 bude křížová cesta. Po obřadech do 19:30 je možné individuálně přijít ke svatému přijímání. Velký pátek je dnem přísného postu.

Sbírka  je určena na Svatou zemi. Papež Pavel VI., po příkladu sv. Pavla, svou apoštolskou exhortací “Nobis in Animo” z 25. března 1974 ustavil zvláštní velkopáteční sbírku na podporu mateřské jeruzalémské církve. Od té doby proudí do Svaté země finanční pomoc katolíků z celého světa, díky níž blízkovýchodní křesťané udržují víru a život na svatých místech.

 

3. dubna je Bílá sobota. Velikonoční vigilie bude od 20:00 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto mši je naplněna. Přenášena bude na  https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/.  Na Bílou sobotu se nezpovídá, přijímání se podává jen při mši.

 

4. dubna je Boží hod velikonoční. Mše bude od 9:15 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela. Bezpečná kapacita na tuto mši je již naplněnaPřenášena bude na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/live/. Kostel bude po mši otevřen do 11 h. Možnost svatého přijímání.

 

5. dubna je Pondělí velikonoční. Mše bude od 9:15 h. Vstup pouze pro přihlášené do vyčerpání bezpečné kapacity kostela.Bezpečná kapacita na tuto mši je již naplněna.  Kostel bude po mši otevřen do 11 h. Možnost svatého přijímání.

 

Podmínky pro účast na mši svaté zatím zůstávají stejné. Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou aktuální informace. Prosíme, aby na mše (zvláště nedělní) nechodili lidé, kteří nejsou předem nahlášeni. Hlásit se můžete emailem na  nebo telefonicky (stačí SMS) na 734 593 378.

Mše se mohou zúčastnit jen lidé, kteří nejsou nemocní, nemají závažné příznaky respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost) a nejsou v karanténě. Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory nebo nanoroušky zakrývající po celou dobu pobytu v kostele dýchací cesty a dezinfekce rukou. Prosíme osoby z rizikových skupin a také osoby, kterým dýchání přes respirátor činí potíže, aby zvážily účast jen prostřednictvím internetu (www.facebook.com/kbelskafarnost), popř. využili možnost individuální návštěvy kostela po mši.

 

Předvelikonoční úklid: ve čtvrtek 1. dubna od 8:30. Děkuji.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční bohoslužby

Next »