Říj 13 2019

Pozvání pro starší mládež

Publikoval v Akce

Společenství mládeže Nordstream farností Čakovice, Kbely a Vinoř zve na úvodní schůzku, která se uskuteční v úterý 15. 10. 2019 na faře ve Vinoři.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvání pro starší mládež

Říj 13 2019

Ohlášky z neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za farnost).

Liturgický kalendář:

V úterý 15.října památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve čtvrtek 17.října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

V pátek 18.října svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Neděle 20. října je 29. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 17. řijna mše svatá. Přede mší modlitba růžence a po mši svaté adorace.

V neděli od 9:15, přede mší modlitba růžence. Tato neděle bude dnem modlitby za misie. Sbírka této neděle bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijní děl.

 

Poděkování:

Charita ČR děkuje všem z naší farnosti, kteří podepsali petici za zachování domácí zdravotnické péče, a P. Lukášovi za podporu petice. Výsledkem je, že došlo k veřejnému slyšení před Petičním výborem PS ČR a  premiér Babiš byl následně nucen slíbit navýšení rozpočtu zdravotnictví a explicitně domácí zdravotní péče. V tuto chvíli se však ještě čeká na novou úhradovou vyhlášku, která by měla být připravena do konce října.

Více na https://www.charita.cz/stavkova-pohotovost/premier-prislibil-penize-na-zachranu-domaci-zdravotni-pece/

Na území naší farnosti zajišťuje domácí zdravotní péči (na doporučení lékaře, např. převazy, ošetřování stomií, aplikace injekčně podávaných léčiv, doporovázení umírajících) i sociální péči (např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti) Charita Neratovice: https://neratovice.charita.cz/

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 13. října – 28. neděle v mezidobí

Říj 06 2019

Ohlášky z neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za rodiče Jana a Valerii). Přede mší modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 7. října je památka Panny Marie Růžencové.

Neděle 13. října je 28. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 10. října mše svatá nebude.

V neděli (za farnost) od 9:15, přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

Zář 29 2019

Ohlášky z neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za rodinu Zelenkovu a Hantákovu). Přede mší modlitba růžence. Sbírka je určena na církevní školství.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

V úterý 1. října je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Ve středu 2. října je památka sv. andělů strážných.

V pátek 4. října je slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
slavnost

Neděle 6. října je 27. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za uzdravení Jaroslava Kopeckého), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15 (za zemřelé rodiče Jana a Valerii), přede mší modlitba růžence. V tuto neděli proběhne sčítání věřících.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 29. září – 26. neděle v mezidobí

Zář 22 2019

Ohlášky z neděle 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15. Přede mší modlitba růžence.

Liturgický kalendář:

V pondělí 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

V pátek 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

V sobotu 28. září je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa (doporučený svátek).

Neděle 29. září je 26. v mezidobí.

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za farnost), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15, přede mší modlitba růžence.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. září 2019 – 25. neděle v mezidobí

Zář 15 2019

Farní táborák ve Vinoři (spolčo pro mladé)

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní táborák ve Vinoři (spolčo pro mladé)

Zář 15 2019

Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za tragicky + Pavla Kovaříka). Přede mší modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

V úterý 17. září je františkánský svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. otci Františkovi.

Ve středu 18. září je památka sv. Josefa z Kupertina, kněze OFM.

V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, evangelisty.

Neděle 22. září je 25. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za rodiče Márii a Štefana), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15 (za farnost), přede mší modlitba růžence.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Zář 09 2019

Doma je doma

Publikoval v Sbírky

Charita České republiky jako jeden z největších poskytovatelů domácí zdravotní péče chce přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní péče, v níž dlouhodobě chybí minimálně třetina prostředků. Jde sice o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským celospolečenským dopadem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou tyto peníze naprosto zásadní.

Při jednání zástupců zdravotní péče a zdravotních pojišťoven na ministerstvu zdravotnictví za osobní přítomnosti ministra Adama Vojtěcha došlo k neshodě týkající se předkládaných dat. Zástupci segmentu poskytovatelů zdravotní péče odmítli předložená data ze strany zdravotních pojišťoven s tím, že nejsou validní, nepokrývají skutečné náklady a že vůbec nezohledňují prostor pro tvorbu přiměřeného zisku definovaného v cenových předpisech.

Zástupci poskytovatelů zdravotní péče připravují k dalšímu jednání návrhy, na kterých by se již chtěli se zdravotními pojišťovnami dohodnout a zažehnat tak krizi, která trvá již několik let, kvůli níž vstoupili sestry poskytující domácí péči před rokem do stávkové pohotovosti a kvůli níž také vznikla celorepubliková petice za záchranu domácí zdravotní péče.

Petici je možné podepsat na stolku vzadu v kostele tuto i příští neděli.

Více k tématu je na https://domajedoma.charita.cz/. Je možné podepsat i on-line výzvu, která ale má jen podpůrný význam – tedy i ten, kdo již podepsal on-line výzvu, může svůj hlas zdůraznit podpisem na papírovém archu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doma je doma

Next »