Lis 23 2020

Ohlášky z neděle 22. listopadu – Ježíše Krista Krále

Publikoval v Ohlášky

Takové krásné malované ohlášky tvoří P. Lukáš.

Kdybyste měli zájem o odkaz na článek o vietnamských misionářích sv. Ondřeji Dung-Lacovi a druzích, jejichž památku slavíme v úterý, je zde: http://catholica.cz/?id=4852.

Dovoluji se ještě připomenout čtvrteční památku sv. Leonarda z Porta Mauritia, františkánského kněze a lidového misionáře, páteční památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze, kazatele a zpovědníka, a sobotní památku sv. Jakuba z Marky, kněze a potulného františkánského kazatele.

V sakristii jsou ještě k dispozici stolní kalendáře na příští rok. Kdybyste měli zájem a nedostali se do kostela, můžeme ve Kbelích zajistit donášku domů a pro přespolní zašleme poštou. Cena je 100 Kč (popř. plus poštovné). Ozvěte se na můj email:

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 22. listopadu – Ježíše Krista Krále

Lis 18 2020

Aktualizace ohlášek

Publikoval v Ohlášky

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 19. 11. bude od 18 mše svatá pro max. 15 osob. Prosíme o dodržování hygienických opatření.

V neděli 22. listopadu je slavnost Ježíše Krista KráleMše bude s omezenou účastí lidu: pouze schola, přisluhující u oltáře a kameraman zajišťující přenos. Bude se opět vysílat on-line na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/.Po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace ohlášek

Lis 17 2020

Požehnání

Publikoval v Akce

V den svátku sv. Alžběty vyprošují požehnání a ochranu kbelské farnosti a jejím příznivcům. Ať vás Boží milost naplní. Těším se na viděnou. Filip

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnání

Lis 14 2020

Ohlášky z neděle 15. listopadu 2020 – poutní slavnost sv. Alžběty Durynské

Publikoval v Ohlášky

Dnes bude poutní mše sv. Alžběty Uherské, patronky našeho kostela. Mše svatá bude od 9:15, bez veřejnosti. Bude se vysílat on-line na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/.

Po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření.

 

Kalendář:

V úterý 17. listopadu je svátek sv. Alžběty Uherské, patronky našeho kostela a patronky III. řádu sv. Františka.

V sobotu 21. listopadu je památka zasvěcení Panny Marie v Jezruzalémě.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 19. 11. bude od 18 mše svatá pro max. 15 osob. Prosíme o dodržování hygienických opatření.

V neděli 22. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále. Mše bude s omezenou účastí lidu: pouze schola, přisluhující u oltáře a kameraman zajišťující přenos. Bude se opět vysílat on-line na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/.Po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření.

 

Nabídka pro seniory a osamělé lidi:

P. Lukáš nabízí možnost návštěvy nemocných a osamělých lidí, popř. telefonického rozhovoru. Doma je možné přijmout Eucharistii, svátost smíření, svátost nemocných, osobně i po telefonu je možné uskutečnit duchovní rozhovor.

Víte-li o někom, kdo by měl o tuto službu zájem, kontaktujte prosím P. Lukáše (viz kontakty) nebo Petra Bartošíka, který konakt zprostředkuje (tel. 734593378, ).

Také se prosím ozvěte, kdybyste potřebovali (nebo věděli o někom, kdo potřebuje) přinést nákup, léky, Katolický týdeník, nebo si chtěli jen popovídat, společně se pomodlit, přečíst knihu apod. – můžeme zprostředkovat kontakt na naše ministranty, na skauty nebo na dobrovolníky sdružení Život 90.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 15. listopadu 2020 – poutní slavnost sv. Alžběty Durynské

Lis 07 2020

Ohlášky z neděle 8. 11. 2020 – 32. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes bude mše svatá od 9:15, Bude se vysílat on-line na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/.

Po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 9. 11. je svátek posvěcení lateránské baziliky.

V úterý 10. 11. je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Ve středu 11. 11. je památka sv. Martina, biskupa.

Ve čtvrtek 12. 11. je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

V pátek 13. 11. je památka sv. Anežky České, panny.

V sobotu 14. 11. je památka sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků.

Neděle 15. 11. je 33. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 12. 11. bude od 18 do 18. 30 možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření. Od 18.30 bude mše bez účasti lidu.

V neděli 15. listopadu bude poutní mše sv. Alžběty Uherské, patronky našeho kostela. Mše svatá bude od 9:15, bez veřejnosti. Bude se vysílat on-line na https://www.facebook.com/kbelskafarnost/.

Po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a možnost svátosti smíření.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. 11. 2020 – 32. neděle v mezidobí

Říj 31 2020

Ohlášky z neděle 1. 11. 2020 – slavnost Všech svatých

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 bez účasti lidu, přenášená na www.facebook.com/kbelskafarnost. Od 10:00 do 11:00 bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu, možnost přijít jednotlivě ke svatému přijímání nebo ke svátosti smíření,

Ve čtvrtek 5. listopadu bude kostel otevřen od 18:00 do 18:30 pro soukromou modlitbu, možnost přijít jednotlivě ke svatému přijímání nebo ke svátosti smíření,

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 2. listopadu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Neděle 8. listopadu bude 32. v mezidobí. Informace o mši a otevření kostela budou zveřejněny později.

 

V sakristii si můžete koupit farní kalendář na rok 2021 (100 Kč).

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 1. 11. 2020 – slavnost Všech svatých

Říj 28 2020

Aktuální informace o bohoslužbách v tomto týdnu

Publikoval v Ohlášky

Tento čtvrtek od 18.00 do 18.30 bude možnost sv. přijímání a svátosti smíření. Od 18.30 bude mše svatá bez účasti lidu. V neděli  od 9.15 bude mše svatá přenášená na Facebook, po mši od 10 do 11 h možnost svatého přijímání a svátosti smíření.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace o bohoslužbách v tomto týdnu

Říj 28 2020

Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Publikoval v Akce

Předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner vydal výzvu k dodržování aktuálních vládních nařízení. Říká se v ní:

“Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci covid-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.”

Celý text výzvy najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni.

 

V našem kostele se momentálně mše svaté neslouží vůbec, tedy ani streamované, ale je možné sledovat přenosy mší od Panny Marie Sněžné (rozpis) nebo si vybrat jiné na https://www.mseonline.cz/. Mše lze sledovat také na radiu Proglas nebo v televizi Noe. O termínech otevření našeho kostela, popř. možnosti přistoupit jednotlivě ke sv. přijímání, budete na těchto stránkách informováni.

Články o slavení neděle pro laiky, kteří se nemohou účastnit společné mše svaté, najdete na stránce pastorace.cz, např.  https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu. O zpytování svědomí a zpovědi je článek https://www.pastorace.cz/clanky/zpoved-bez-zpovidani.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci nejen v ČR, ale na celém světě, rozhodla Apoštolská penitenciárie o prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro zemřelé na celý měsíc listopad a současně bylo umožněno ze závažných důvodů (nemoc, karanténa) odpustky získat i “na dálku”: je třeba se v modlitbě spojit se společenstvím církve, zřeknout se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlit za zesnulé. Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k dodržování aktuálních vládních nařízení; možnost získat odpustky pro duše v očistci byla prodloužena

Next »