Zář 15 2019

Farní táborák ve Vinoři (spolčo pro mladé)

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Farní táborák ve Vinoři (spolčo pro mladé)

Zář 15 2019

Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od 9:15 (za tragicky + Pavla Kovaříka). Přede mší modlitba růžence.

 

Liturgický kalendář:

V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

V úterý 17. září je františkánský svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. otci Františkovi.

Ve středu 18. září je památka sv. Josefa z Kupertina, kněze OFM.

V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

V sobotu 21. září je svátek sv. Matouše, evangelisty.

Neděle 22. září je 25. v mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h (za rodiče Márii a Štefana), po mši adorace NSO.

V neděli od 9:15 (za farnost), přede mší modlitba růžence.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí

Zář 09 2019

Doma je doma

Publikoval v Sbírky

Charita České republiky jako jeden z největších poskytovatelů domácí zdravotní péče chce přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní péče, v níž dlouhodobě chybí minimálně třetina prostředků. Jde sice o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským celospolečenským dopadem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou tyto peníze naprosto zásadní.

Při jednání zástupců zdravotní péče a zdravotních pojišťoven na ministerstvu zdravotnictví za osobní přítomnosti ministra Adama Vojtěcha došlo k neshodě týkající se předkládaných dat. Zástupci segmentu poskytovatelů zdravotní péče odmítli předložená data ze strany zdravotních pojišťoven s tím, že nejsou validní, nepokrývají skutečné náklady a že vůbec nezohledňují prostor pro tvorbu přiměřeného zisku definovaného v cenových předpisech.

Zástupci poskytovatelů zdravotní péče připravují k dalšímu jednání návrhy, na kterých by se již chtěli se zdravotními pojišťovnami dohodnout a zažehnat tak krizi, která trvá již několik let, kvůli níž vstoupili sestry poskytující domácí péči před rokem do stávkové pohotovosti a kvůli níž také vznikla celorepubliková petice za záchranu domácí zdravotní péče.

Petici je možné podepsat na stolku vzadu v kostele tuto i příští neděli.

Více k tématu je na https://domajedoma.charita.cz/. Je možné podepsat i on-line výzvu, která ale má jen podpůrný význam – tedy i ten, kdo již podepsal on-line výzvu, může svůj hlas zdůraznit podpisem na papírovém archu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doma je doma

Zář 09 2019

Vinořské poutní oslavy (14.9.-15.9.2019)

Publikoval v Akce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vinořské poutní oslavy (14.9.-15.9.2019)

Zář 07 2019

Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše svatá od 9:15. Přede mší je společná modlitba růžence

 

Liturgický kalendář:

V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

V sobotu 14. září je svátek Povýšení sv. Kříže.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek 12. září od 18 h. Přede mší společná modlitba růžence, po mši výstav NSO.

V neděli 15. září od 9.15. Přede mší společná modlitba růžence.

 

Úklid:

V pátek 13. září od 10 h. Dobrovolníci vítáni.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí

Zář 01 2019

Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Dnes je mše od od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a společná modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Liturgický kalendář:

V úterý 3. září je svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

V pátek 6. září je první pátek v měsíci.

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté v týdnu:

Ve čtvrtek od 18 h, přede mší společná modlitba růžence, po mši adorace NSO.

V neděli od 9.15 (za farnost), přede mší společná modlitba růžence.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 1. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 25 2019

Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.

Ve středu 28. srpna je svátek sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 29. srpna je památka umučení sv. Jana Křtitele.

Neděle 1. září bude 22. v liturgickém mezidobí.

 

Mše svaté:

V neděli 1. září od 9:15 (za zemřelého otce, rodinu a Vibeke a za úspěch dětí ve studiu). Přede mší možnost přistoupit ke svátosti smíření a modlitba růžence.

Při mši bude uděleno požehnání učitelům, žákům a studentům (děti si mohou přinést učební pomůcky, např. penál, školní tašku…).

 

Smuteční oznámení:

Dne 20. srpna zemřel otec Michal František Pometlo OFM. Otec Michal rád navštěvoval Kbely a mnozí naši farníci se s ním osobně znali – jako s knězem, duchovním rádcem i zpovědníkem.

Rozloučení bude v pondělí 2. září v 11:00 hodin v jeho domovském kostele Panny Marie Sněžné.

Celebrovat bude otec biskup Václav Malý.

 

Pouť v Hájku:

V sobotu 7. září bude hlavní pouť v Hájku, mši svatou celebruje P. Vojtěch Kodet, součástí bude pěší pouť, průvod se sochou Panny Marie poutní cestou, divadlo Víti Marčíka a slavnostní požehnání. Občerstvení zajištěno.

 

Připomínka společných akcí farnosti:

Fotograf Tomáš Miřátský nám poslal odkaz na fotografie ze společných akcí farnosti (pouť do Staré Boleslavi, noc kostelů, pouť do Hájku): https://www.zonerama.com/FarnostKbely/740667

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 25. 8. 2019 – 21. neděle v liturgickém mezidobí

Srp 18 2019

Ohlášky z 18. srpna – 20. neděle v liturgickém mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Kalendář:

V pondělí 19. srpna je památka sv. Ludvíka z Anjou OFM, biskupa.

V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata OCis a učitele církve.

Ve středu 21. srpna je památka sv. Pia X., papeže.

Ve čtvrtek 22. srpna je památka panny Marie Královny.

V pátek 23. srpna je památka sv. Růženy z Limy, panny.

V sobotu 24. srpna je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle bude 21. v mezidobí.

 

Mše:

V neděli od 9.15 (za farnost), přede mší modlitba růžence.

 

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z 18. srpna – 20. neděle v liturgickém mezidobí

Next »