Archiv kategorie 'Ohlášky'

Lis 19 2017

19.11. Světový den chudých

Publikoval v Ohlášky

V neděli 19. listopadu jsme slavili první Světový den chudých, který ustanovil na toto datum v závěru Roku milosrdenství (loni na podzim) papež František. Zaslal k tomuto dni zvláštní poselství, které si můžete přečíst či stáhnout zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 19.11. Světový den chudých

Lis 19 2017

Ohlášky z neděle 19.11.2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

19.11. Neděle – 33. neděle v liturgickém mezidobí – světový den chudých a den Bible.
21.11. Úterý – Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Středa – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24.11. Pátek – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků
26.11. Neděle – Slavnost Ježíše Krista krále

Dnešní sbírka byla na biblické projekty.

Pořad bohoslužeb. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací
a v neděli v 9.15 hod. Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá.

br. Lukáš

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 19.11.2017

Lis 12 2017

Ohlášky z neděle 12. 11. 2017

Publikoval v Ohlášky

Dnešní sbírka byla věnována na charitu.
V pondělí 13. 11. je památka sv. Anežky České, panny.
V úterý je památka sv. Mikuláše Taveliče, františkánského kněze, a druhů, mučedníků.
V pátek 17. 11. je svátek sv. Alžběty Uherské (Durynské), patronky 3. řádu františkánů a našeho kostela.
Mše svatá v týdnu bude ve čtvrtek 16. 11. od 18 h (za členy živého růžence), po mši bude krátký výstav nejsvětější svátosti oltářní.

Pouť ke sv. Alžbětě bude v našem kostele v neděli 19. 11. od 9:15. Poutní mši svatou bude celebrovat Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský. Při mši bude udělovat svátost biřmování. Po mši bude ve školce agapé. Prosíme farníky, aby se pochlubili svými kuchařskými dovednostmi a přispěli občerstvením.

Příští neděli bude také světový den chudých (sv. Alžběta je mj. patronkou bezdomovců) a den Bible.

Úklid před poutní mší svatou bude ve středu 15. 11. od 10 h (okna, dveře, prach v lavicích), zbytek potom podle domluvy s Anežkou Koutníkovou () v sobotu odpoledne (podlaha, místnost pro agape). Dobrovolníci jsou vítáni. Kdyby počasí dovolilo, bylo by třeba posekat kopřivy za kostelem (nejlépe motorovou kosou) a vytrhat plevel na parkovišti.
Kdo by se chtěl úklidu účastnit častěji, ať prosím přihlásí v sakristii nebo na Kostel se neuklízí v pravidelnou dobu, ale vždy se domluvíme na termínu, který by vyhovoval nejvíce lidem.

Růženec se modlíme dvacet minut před nedělní mší sv. Děkujeme všem, kteří se k modlitbě připojují. Kromě toho funguje ve farnosti modlitba živého růžence. Skupinka stále není kompletní, vyzýváme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit jedním desátkem denně, aby se přihlásili v sakristii (nebo na ). Více informací o živém růženci včetně aktuálních úmyslů a rozpisu je zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ohlášky z neděle 12. 11. 2017

Říj 31 2017

Bohoslužby v týdnu od 30. 10. do 5. 11. 2017

Publikoval v Ohlášky

Ve středu 1. 11. je svátek Všech svatých. Mše svatá bude od 18 h (slouží P. Filip).
Ve čtvrtek 2. 11. je vzpomínka na všechny věrně zemřelé. Mše svatá bude od 18 h (slouží P. Lukáš), po mši krátká adorace.
Pátek 3. 11. je první v měsíci. Také je vzpomínka na všechny věrně zemřelé františkánského řádu.
V sobotu 4. 11. je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Neděle 5. 11. je 31. v liturgickém mezidobí, mše sv. jako obvykle v 9.15.

S novým měsícem se posouvá modlitba živého růžence na další desátek. Přihlášení dostanou informací SMS nebo ji najdou zde pod záložkou „živý růženec“. Stále jsou volná místa pro další zájemce.

V sobotu 4. 11. od 11 h je v Hájku mše se vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Slouží P. Daniel Janáček, OPraem.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby v týdnu od 30. 10. do 5. 11. 2017

Říj 22 2017

29. neděle v mezidobí – 22.10.2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář:

23.10 Pondělí svátek sv. Jana Kapistrána, kněze
28.10 Sobota svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29.10 Neděle 30. neděle v mezidobí, (Pozor změna času!)

Dnešní sbírka je na františkánské misijní dílo.

V pondělí 23. října na svátek sv. Jana Kapistrána bude u PMS sloužit večerní mši sv. v 18:00 hod. Jan Böhm, vojenský kaplan.
Ve čtvrtek 26. října bude u PMS večer animovaná adorace.
V pátek 27. října v 19:00 hod. bude u PMS kající pobožnost za mír ve světě.

Ministranti, tedy pánové a chlapci – Je ti aspoň 11 let? Pak pojeď s námi na víkend 27. – 29. 10. do Hájku! Hlaste se u bratra Bernarda (tel. 224 490 351, ).

Pokud někdo nemůže z vážných důvodů navštívit hřbitov v obvyklou dobu od 2.11 – 8.11 může již od 25. října získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při zachování obvyklých podmínek.

Ve středu 1. listopadu bude u PMS v 19:30 hod. provedeno oratorium o bloudící duši a Božím milosrdenství italského skladatele 2. pol. 17. století Giovanniho Battisty Bassaniho LA TROMBA DELLA DIVINA MISERICORDIA. Více zde.

br. Filip

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 29. neděle v mezidobí – 22.10.2017

Říj 08 2017

27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Publikoval v Ohlášky

V úterý 10. října v 17:00 hod. začíná u PMS dvouletá příprava na biřmování. Velký refektář, vchod z Františkánské zahrady.

V neděli 15. října se u PMS uskuteční „Podzimní bazar šatstva“ Bližší informace zde.

Br. Filip, farář

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27. neděle v mezidobí – 8.října 2017

Zář 29 2017

26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Publikoval v Ohlášky

1. 10. Neděle – 26. neděle v mezidobí
2. 10. Pondělí – Památka svatých andělů strážných
4. 10. Středa – Slavnost sv. Františka
7. 10. Sobota – Památka Panny Marie Růžencové
8. 10. Neděle – 27. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací
a v neděli v 9.15 hod. Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá.

Mše pro rodiny s dětmi. Příští neděli může být opět mše pro rodiče s dětmi.
Touto nedělí začíná měsíc svatého růžence, kdo se může připojit do modlitby živého růžence, stále má možnost….

Pozvání k Panně Marii Sněžné. V úterý 3. října po večerní mši svaté v 18.00 hodin a po nešporách (v 19. 00 hod.) slavíme tak zvaný Tranzitus. Je to starobylá liturgie k Františkovu přechodu do slávy Boží.
Ve středu, na slavnost svatého Františka, budeme mít u Panny Marie Sněžné v 18.00 hod. slavností mši svatou, které tradičně předsedají bratři dominikáni. Letos mezi nás přijdou obá dominikánští novokněží..

Pouť v Hájku. V sobotu 7.10. bude další hájecká pouť. Mši svatou v 11.00 hodin bude sloužit náš provinciál bratr Jakub.

Františkánské setkání. Příští víkend v Moravské Třebové bude setkání chlapců, kteří se chtějí více setkat se svatým Františkem.

Sbírka. Sbírka z minulé neděle na církevní školství byla 5 200,- Kč. Všem PBZ

Katolický týdeník. V Katolickém týdeníků vás může oslovit celá řada hezkých článků, tak se nebojte si je každou neděli rozebrat a pročíst….

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. neděle v mezidobí – 1.října 2017

Zář 10 2017

23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Publikoval v Ohlášky

Liturgický kalendář
Středa 13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
Pátek 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné
Sobota 16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb
Mše svaté budou ve čtvrtek v 18.00 hod s následnou adorací a v neděli v 9.15 hod.

Hlavní hájecká pouť. Velké poděkování našemu sboru za doprovázení této mše.

Pouť do Čihoště. V sobotu 16. 9. budeme mít společnou pouť se spořilovskou farností do Čihoště, k hrobu mučedníka komunismu P. Josefa Toufara. Prosím, kdo budete mít zájem, můžete se začít hlásit, abychom se podle toho mohli dále zařídit. Plánovaný odjezd ze Kbel bude v 7.00 hod.

Živý růženec. Do živého růžence je z naší farnosti zapojena již téměř polovina potřebných, k vytvoření celého velkého růžence. Můžete se připojit další.

Modlitby matek (večerní skupinka bez dětí).  Ve středu 13.9. ve 20.30 setkání v učebně

Výuka náboženství. První setkání v náboženství s katechetkou Anežkou bude v pátek 15. 9.

Změny ve farnosti. V neděli 24. září zase přivítáme o. Filipa Rathouského, který je ustanoven administrátorem farnosti. Zároveň budeme mít křtiny.

O. Vianney

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 23. neděle v mezidobí – 10. září 2017

Next »