Archiv kategorie 'Sbírky'

Led 04 2017

Tříkrálová sbírka

Publikoval v Akce,Sbírky

Již tradičně vyrazí v prvním lednovém týdnu do Kbel tříkráloví koledníci, aby popřáli pokoj a dobro v novém roce a poprosili o pomoc pro potřebné.

Na co se vybírá
Letos se bude vybírat na tyto záměry:
1. Záměr farnosti: kompenzační pomůcky pro Charitu Neratovice, které budou využity v charitním středisku Kbely. Charita Neratovice zajišťuje na uzemí Kbel sociální a zdravotní služby. Mezi kompenzační pomůcky patří vozíky, chodítka, polohovací postele, speciální matrace proti proleženinám, pomůcky pro osobní hygienu atd.
2. Záměry Arcidiecézní charity Praha: nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima, pomoc rodinám s dětmi v tísni, založení charitního komunitního centra v Kolíně, podpora České nemocnice v Ugandě.

Kdy se bude koledovat
Ve čtvrtek 5. ledna budou ve Kbelích koledovat děti z Neratovic (navštíví radnici, zdravotní středisko a dům s pečovatelskou službou), v pátek 6. ledna odpoledne a v neděli 8. ledna budou koledovat skupinky našich dětí.

Zájemci o koledování jsou stále vítáni
Další zájemci o koledování se ještě mohou hlásit na , 734 593 378 nebo u katechetky Anežky Koutníkové. Skupinka by měla mít minimálně tři členy, alespoň jeden musí být starší 15 let. Vedoucí skupiny dostane pokladničky, průkaz a upomínkové předměty pro dárce. K dispozici jsou také papírové koruny pro krále (je možné použít i vlastní korunku, popř. celý kostým, fantazii se meze nekladou).

Jak přispět
Dárci mohou přispět do pokladniček skupinkám koledníků v ulicích nebo po páteční a nedělní mši. Je možné se domluvit i na návštěvě doma (spojené s požehnáním domu a označením dveří tříkrálovým symbolem K+M+B 2017).
Přispět lze i prostřednictvím DMS nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky (http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/). Tyto příspěvky však není možné určit na záměr farnosti.
Prosíme též o modlitbu za koledníky a za zdárný průběh celé sbírky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka

Pro 18 2016

Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Publikoval v Akce,Sbírky

Již podruhé se bude v kbelské farnosti konat tříkrálová sbírka. Koledovat se bude od 1. do 15. ledna. Skupinky koledníků by měly mít alespoň tři členy, z nichž alespoň jeden musí být starší 15 let (musí mít občanský průkaz).
Výtěžek sbírky bude rozdělen na záměry Arcidiecézní charity a na záměry naší farnosti. Arcidiecézní charita Praha ze sbírky podpoří nový výtah pro Centrum pro tělesně postižené Fatima a založení charitního komunitního centra v Kolíně. Část sbírky je určena na pomoc rodinám s dětmi v tísni. V zahraničí Arcidiecézní charita Praha podpoří českou nemocnici v Ugandě. Naše farnost výtěžek věnuje Charitě Neratovice na nákup kompenzačních pomůcek pro středisko sociální a zdravotní pomoci Kbely.
Zájemci o koledování nechť se přihlásí na nebo osobně v sakristii.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka ve Kbelích

Úno 06 2016

Sbírka podpažních berlí

Publikoval v Akce,Sbírky

Nadace sv. Františka sbírá podpažní berle. Tyto berle budou odeslány Misionářkám lásky v Indii a pomohou zejména malomocným (více informací).
Kontakt: 608 879 663 (Brno), 732 858 163 (Praha), .
Lidé ze Kbel a okolí také mohou kontaktovat Marek Omelku ().

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sbírka podpažních berlí

Led 25 2016

Tříkrálová sbírka

Publikoval v Akce,Sbírky

V tříkrálové sbírce koledníci v naší farnosti vybrali 13 973 Kč. Pán Bůh zaplať jim i dárcům.

Farní charita Neratovice, pod niž naše farnost spadá, využije v souladu s pravidly sbírky 65% (tj. 9 082 Kč) na nákup kompenzačních pomůcek pro středisko Praha-Kbely. O rozdělení zbylých 35­% vybrané částky si můžete dozvědět více zde.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka

Pro 30 2015

Tříkrálová sbírka – kdy se bude koledovat a jak přispět

Publikoval v Akce,Sbírky

Podle starobylé tradice chodí na svátek Zjevení Páně po ulicích měst a vesnic koledníci – tři králové, aby lidem přinesli zprávu o narození Spasitele a popřáli jim pokoj a dobro v novém roce.
V Česku je tato koleda již mnoho let spojena s Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita ČR. Také kbelští koledníci vám popřejí štěstí a zdraví, popř. zazpívají koledu, dají vám drobný dárek budou vybírat do označených zapečetěných pokladniček. Vybrané peníze budou použity na podporu zdravotních a sociálních služeb Charity Neratovice na území Kbel a na další sociální projekty farnosti a Arcidiecézní charity Praha.
V naší farnosti budou koledníci chodit v pondělí 4. 1. dopoledne (navštíví ÚMČ a zdravotní středisko), v úterý 5. 1. a ve středu 6. 1. večer a v neděli 10. 1. po mši sv.
Budete-li se chtít aktivně zapojit do koledování (skupinka min. tří koledníků, z nichž minimálně jeden musí být starší 15 let), ozvěte se mi na , tel. 734 593 378.
Chcete, aby koledníci navštívili také vaši domácnost nebo vaši firmu? Domluvte se přímo s vedoucími skupinek nebo se mnou.
Kromě pokladniček můžete do sbírky přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč; službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.
Prosím o štědrost, ale také o modlitbu za koledníky a za to, aby vybrané peníze skutečně pomohly tam, kde je třeba.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka – kdy se bude koledovat a jak přispět

Lis 29 2015

Tříkrálová sbírka

Publikoval v Ohlášky,Sbírky

Z rozhodnutí České biskupské konference je Charita Česká republika pověřena pořádáním Tříkrálové sbírky. V pražské arcidiecézi sbírku organizuje Arcidiecézní charita Praha (ADCH Praha) a proběhne od soboty 2. ledna do neděle 10. ledna 2016. Letos se do sbírky zapojí i naše farnost.
Koleduje se v min. tříčlenných skupinkách. Každá z těchto skupinek musí mít jednoho ze svých členů jako vedoucího skupinky. Ten musí být starší 15 let a během koledování musí mít u sebe svůj občanský průkaz. Dále musí mít během koledování u sebe „Průkaz vedoucího skupiny koledníků“ , který obdrží od svého farního koordinátora sbírky. Do tohoto průkazu je třeba před zahájením sbírky vyplnit osobní údaje o vedoucím skupiny a čísla kasiček.
Mnohé skupiny dětských koledníků jsou oblečeny za „tři krále“ – děti mohou mít na sobě při tříkrálové koledě jednoduchý kostým a korunu. Pro rovnoměrné pokrytí Prahy budou místa, kde budou jednotlivé skupinky koledovat, centrálně koordinována ADCH Praha. Jako velmi vhodné se doporučuje navštěvovat domácnosti ve farnosti. Ke sbírce lze pořádat doprovodné kulturní akce (zpívání koled na ulicích, koncert vánoční hudby, jednoduché divadelní představení apod.).
Z finančních prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2016 podpoří ADCH Praha tyto projekty:
– pomoc migrantům a uprchlíkům,
– stacionář pro seniory a charitní centrum v Příbrami,
– pomoc běloruským dětem ze sociálně slabých rodin.
Vetší část peněz (65 %) můžeme využít na sociální záměry v naší farnosti.

Prosím nahlaste mi (v sakristii, na tel. 734 593 378, e-mailem na ) do 13. prosince jména vedoucích skupinek koledníků.
Dále mi prosím postupně sdělte:
– náměty na doprovodný program ke sbírce,
– adresy domácností, které budou chtít, aby je koledníci navštívili (vhodný termín koledování u nás je pátek 8. ledna odpoledne, místo náboženství),
– náměty na to, jak vybrané peníze využít.
Prosím o modlitbu za koledníky.
Petr Bartošík

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka

« Prev